U37

Ressursgruppen U37 har som mål å synliggjøre unge og deres kompetanse til næringslivet i regionen.

Ressursgruppen U37 skal være et attraktivt knutepunkt for aktive samfunns- og næringslivsinteresserte personer under 37 år. U37 skal være et talerør med mål om å aktualisere problemstillinger og muligheter for unge i arbeidslivet.

U37 ønsker å:

 • Synliggjøre utfordringene og mulighetene i næringslivet har ovenfor unge voksne
 • Være en døråpner
 • Bidra til å skape en mer attraktiv region
 • Bidra til at flere unge får tilgang til ledene stillinger og styrekompetanse
 • Bygge tettere bånd med akademia

Gruppen har særlig fokus på FNs bærekraftsmål #4 og #5.

U37  i Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg og Jæren
Vi tilbyr flere spennende møteplasser, kompetanseheving og nettverk.

 • Styrekandidatene
  U37 tilbyr unge styreerfaring gjennom programmet Styrekandidatene. Her kan du som er under 37 år søke deg til et styre for hospitering. Les mer her.
  Kontaktperson: Sander B. Thomassen og Kristina Renberg.

 • Ledernettverk
  Er du under 37 år og har lederansvar? Gjennom vårt ledernettverk kan du få faglig kompetanse og erfaringsutveksling med andre unge ledere.
  Kontaktperson: Pia Warland og Sverre Jonassen.

 • Sosiale og faglige arrangement
  Ett par ganger i året inviterer vi alle U37 til sosiale og faglige treff. 
  Kontaktperson: Benedicte Middelthon og Julian Wong.

U37 i Dalane
U37 Dalane ønsker å styrke en ny generasjon Dalbuer til å gå inn i lederstillinger og ta viktige verv i lokalt næringsliv. U37 Dalane vil jobbe for å synliggjøre unges kompetanse, og mulighetene som finnes regionen, samt bidra til å styrke samarbeidet mellom næringsliv og unge. U37 skal gjennom sine aktiviteter være en døråpner til regionens næringsliv. 

 • Styrekandidatene
  U37 tilbyr unge styreerfaring gjennom programmet Styrekandidatene. Her kan du som er under 37 år søke deg til et styre for hospitering. Les mer her.
  TBA

 • Ledernettverk
  Er du under 37 år og har lederansvar? Gjennom vårt ledernettverk kan du få faglig kompetanse og erfaringsutveksling med andre unge ledere.
  TBA

 • Mentorprogram
  TBA

 • Sosiale og faglige arrangement
  U37 skal være en arena der unge møtes, veksler erfaring og bygger nettverk på tvers av næringer.

Kontakt Elisabeth Hetland dersom du er interessert i å vite mer om U37 Dalane. Du kan også nå oss på u37dalane@naeringsforeningen.no

 

Kontaktpersoner U37:
Sander B. Thomassen, leder U37
Elisabeth Hetland, leder U37 Dalane
Elianne Strøm Topstad, Næringsforeningen

© Næringsforeningen 2019-2022 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner