U37

Ressursgruppen U37 har som mål å synliggjøre unge og deres kompetanse til næringslivet i regionen.

Ressursgruppen U37 skal være et attraktivt knutepunkt for aktive samfunns- og næringslivsinteresserte personer under 37 år.

U37 skal bidra til at unge får en sterk stemme i regionalt næringsliv og at regionen tilrettelegger for fremtidens generasjoner, ved å:

  • Synliggjøre utfordringene unge voksne har i næringslivet og utfordringene næringslivet har ovenfor unge voksne.
  • Være de unges talerstol og kommunisere hva som bør gjøres for å skape en mer attraktiv region.
  • Bidra til at unge ledere kan påvirke.
  • Synliggjøre bredden og mulighetene i regionen.
  • Bygge tettere bånd med akademia.

U37 Styrekandidatene
Styrekandidatene skal bidra til at flere unge blir aktuelle for profesjonelle styreverv. Styrekandidatene ble satt i gang høsten 2017 og er vårt bidrag til å gjøre noe med alderssammensetningen i regionens styrer. Gjennom Styrekandidatene gir vi unge en mulighet til å ta del i styrearbeidet i en bedrift gjennom et år.  Det vil være mulig å søke seg til Styrekandidatene fra november 2021. For spørsmål ta kontakt med Kristina Renberg eller Espen Hanstad

U37 Scale-UP
Forretningsnettverk for U37ere i vekstbedrifter. For spørsmål ta kontakt med Pia Warland.

U37 Dalane
U37 Dalane er en underavdeling av ressursgruppen Dalane og ressursgruppen U37.  U37 Dalane skal være et attraktivt knutepunkt for aktive samfunns-og næringslivs interesserte personer under 37år i Dalane-regionen. U37 Dalane ønsker å styrke en ny generasjon for å gå inn i lederstillinger og ta viktige verv i næringslivet. U37 Dalane vil jobbe for å synliggjøre unges kompetanse og mulighetene som finnes, samt bidra til å styrke samarbeid mellom bransjer og bedrifter for å styrke Dalane-regionen. Kontakt Sindre Frøytlog Ege /406 11 776 dersom du er interessert i å vite mer.

 

Medlemmer:
Espen Knoph, Utopia (leder)
Kristina Renberg, Stavanger Kommune
Espen Hanstad, Arntzen de Besche
Pia Warland, Innovation Dock
Karen Lærdal Skuland, Smedvig Eiendom
Sander Thomassen, Visindi
Sverre Jonassen, Gleding
Julian Wong, Karabin 
Hanne Ersdal, Inventas
Michael Holm, Sola Strandhotell
Fra administrasjonen:
 Elianne Strøm Topstad


Kontaktinformasjon:

Espen Svendsen
Tlf: 454 21 822

Elianne Strøm Topstad

Tlf: 926 42 583

 

 

© Næringsforeningen 2019-2022 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner