U37

Ressursgruppen U37 har som mål å synliggjøre unge og deres kompetanse til næringslivet i regionen.

Ressursgruppen U37 skal være et attraktivt knutepunkt for aktive samfunns- og næringslivsinteresserte personer under 37 år. U37 skal bidra til at unge får en sterk stemme i regionalt næringsliv og at regionen tilrettelegger for fremtidens generasjoner, ved å:

  • Synliggjøre utfordringene unge voksne har i næringslivet og utfordringene næringslivet har ovenfor unge voksne.
  • Være de unges talerstol og kommunisere hva som bør gjøres for å skape en mer attraktiv region.
  • Bidra til at unge ledere kan påvirke.
  • Synliggjøre bredden og mulighetene i regionen.
  • Bygge tettere bånd med akademia.

Gruppen har særlig fokus på FNs bærekraftsmål #4 og #5.

STYREKANDIDATENE
U37 tilbyr unge styreerfaring gjennom programmet Styrekandidatene. Her kan du som er under 37 år søke deg til et styre for hospitering. LES MER HER.

LEDERNETTVERKET
Er du under 37 år og har lederansvar? Gjennom vårt ledernettverk kan du få faglig kompetanse og erfaringsutveksling med andre unge ledere. LES MER HER. 

Kontaktpersoner:
Sander B. Thomassen leder U37
Elianne Strøm Topstad, Næringsforeningen

U37 Dalane
U37 Dalane er en underavdeling av ressursgruppen Dalane og ressursgruppen U37.  U37 Dalane skal være et attraktivt knutepunkt for aktive samfunns-og næringslivs interesserte personer under 37år i Dalane-regionen. U37 Dalane ønsker å styrke en ny generasjon for å gå inn i lederstillinger og ta viktige verv i næringslivet. U37 Dalane vil jobbe for å synliggjøre unges kompetanse og mulighetene som finnes, samt bidra til å styrke samarbeid mellom bransjer og bedrifter for å styrke Dalane-regionen. 

U37 Dalane arrangerer egne events, og tilbyr ledernettverk og mentorprogram. Les mer om dette HER

Kontakt Sindre Frøytlog Ege /406 11 776 dersom du er interessert i å vite mer.© Næringsforeningen 2019-2022 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner