U37

Ressursgruppen U37 har som mål å synliggjøre unge og deres kompetanse til næringslivet i regionen.

Ressursgruppen U37 skal være et attraktivt knutepunkt for aktive samfunns- og næringslivsinteresserte personer under 37 år. U37 skal være et talerør med mål om å aktualisere problemstillinger og muligheter for unge i arbeidslivet. Vi er opptatt av å synliggjøre mulighetene i regionen, og ønsker å bidra til at unge ønsker å bo og arbeide her.

 

U37 tilbyr videre utvikling for deg som ung gjennom våre aktiviteter:

Styrekandidatene
U37 tilbyr unge styreerfaring gjennom programmet Styrekandidatene. Her kan du som er under 37 år søke deg til et styre for hospitering. Styrekandidatene, er et 1-årig program som skal bidra til at unge arbeidstakere blir attraktive for profesjonelle styreverv

Ledernettverket
Er du under 37 år og har lederansvar? Gjennom vårt ledernettverk kan du få faglig kompetanse og erfaringsutveksling med andre unge ledere.

Nettverkningsarenaer
Ett par ganger i året inviterer vi alle U37 til sosiale og faglige treff. U37 skal være en arena der unge møtes, veksler erfaring og bygger nettverk på tvers av næringer.

 

U37 jobber etter følgende mål:

  • Synliggjøre utfordringene og mulighetene i næringslivet har ovenfor unge voksne.
  • Være en døråpner ved å skape en arena for unge til å bygge nettverk og delta aktivt i næringslivet. 
  • Bidra til å skape en mer attraktiv region å etablere seg og jobbe i. Dette gjør vi ved å synliggjøre mulighetene og etablere en sterkere tilknytning til regionen.
  • Bidra til at flere unge får tilgang til ledene stillinger og styrekompetanse.
  • Bygge tettere bånd med akademia ved å holde en aktiv dialog med studiestedene og studentene i regionen. 

 

Gruppen har særlig fokus på FNs bærekraftsmål 

#4 - Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.

#5
- Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet.

U37 har aktivitet i hele Stavanger-regionen, men en egen gruppe som sikrer aktivitet i Dalane. Les mer om a U37 Dalane HER

Har du spørsmål, eller bare er nysgjerrig? Ta kontakt med oss: 
Sander B. Thomassen, leder U37 Stavanger-regionen
Odin Moen, leder U37 Dalane
Torbjørn Wiig Petersen, Styrekandidatene
Sverre Jonassen, Ledernettverk


Administrativ ansvarlig fra Næringsforeningen: Hanne Hernes

 

© Næringsforeningen 2019-2023 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner