U37

Ressursgruppen U37 har som mål å synliggjøre unge og deres kompetanse til næringslivet i regionen.

Ressursgruppen U37 skal være et attraktivt knutepunkt for aktive samfunns- og næringslivsinteresserte personer under 37 år. U37 skal gjennom sine aktiviteter bidra til å skape nye muligheter for unge og være en døråpner til regionens næringsliv.

Gjennom etablerte og relevante kompetansenettverk bygger vi broer og åpner dører mellom ung kompetanse og til etablert næringsliv. 

U37 Styrekandidatene
Styrekandidatene skal bidra til at flere unge blir aktuelle for profesjonelle styreverv. Styrekandidatene ble satt i gang høsten 2017 og er vårt bidrag til å gjøre noe med alderssammensetningen i regionens styrer. Gjennom Styrekandidatene gir vi unge en mulighet til å ta del i styrearbeidet i en bedrift gjennom et år. 

U37 Ledernettverk
U37 sitt eget nettverk for unge ledere. Her kan unge ledere møtes, utveksle erfaringer og diskutere tema innenfor ledelse. Programmet går over et år med to-tre samlinger per semester.

U37 Tech
Nettverk for personer som jobber aktivt med digitalisering. Gruppen har som mål å synliggjøre tech miljøet i Stavanger-regionen.

U37 Scale-UP
Forretningsnettverk for personer og ansette i vekstbedrifter.

U37 International
Stavanger-regionen som en attraktiv region for unge internasjonale arbeidstakere!

U37 Dalane
U37 Dalane er en underavdeling av ressursgruppen Dalane og ressursgruppen U37.  U37 Dalane skal være et attraktivt knutepunkt for aktive samfunns-og næringslivs interesserte personer under 37år i Dalane-regionen. U37 Dalane ønsker å styrke en ny generasjon for å gå inn i lederstillinger og ta viktige verv i næringslivet. U37 Dalane vil jobbe for å synliggjøre unges kompetanse og mulighetene som finnes, samt bidra til å styrke samarbeid mellom bransjer og bedrifter for å styrke Dalane-regionen. Kontakt Arvid Salvesen Røyneberg, Dalane Energisalg AS / 475 15 151 dersom du er interessert i å vite mer.

 

Disse nettverkene skal gi deltakerne faglig påfyll, erfaringsutveksling, tilgang til Næringsforeningen sine aktiviteter og et bredere nettverk.

Medlemmer:
Espen Svendsen, Utopia (leder)
Kristina Renberg, SOLVE
Espen Hanstad, Arntzen de Besche
Pia Warland, Innovation Dock
Karen Lærdal Skuland, Smedvig Eiendom
Sander Thomassen, Visindi
Sverre Jonassen, Boost AI
Julian Wong, Cegal
Hanne Ersdal, Inventas
Fra administrasjonen: Elianne Strøm Topstad


Kontaktinformasjon:

Espen Svendsen
Tlf: 454 21 822

Elianne Strøm Topstad

Tlf: 926 42 583

 

 

© Næringsforeningen 2019-2020 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner