Næringsforeningen

Næringsforeningen er en medlemsorganisasjon for nærmere 2000 medlemsbedrifter mellom Dalene i sør til Ryfylke i nord. Foreningens to hovedområder er næringspolitikk og medlemstilbud, som konferanser, kurs og så videre.

Næringsforeningen jobber for å få gjennomslag i saker som betyr bedre rammebetingelser for bedriftene. I tillegg har foreningen opptil 200 arrangementer i året som bidrar til kompetansepåfyll og nettverksbygging. Næringsforeningen er organisert som en forening og eies av medlemsbedriftene. I tillegg til foreningens styre, er den organisert med 26 ressursgrupper som representerer de fleste næringer og de ulike delene av regionen.

Foreningens to strategiske hovedområder de neste fire årene er prosjektene Energihovedstaden og Nye muligheter. Førstnevnte innebærer en innsats for å bidra til at regionen beholder og styrker posisjonen som energihovedstad, og opprettholder verdiskapingen. Nye muligheter handler om omstilling og hvordan foreningen kan hjelpe bedriftene til å ta de rette framtidsbeslutningene basert på framtidens muligheter for regionens næringsliv. I tillegg til disse to områdene, jobber Næringsforeningen med et bredt spekter av saker innenfor de fleste næringer.

KLIKK HER for å lese med om selskapet!

KLIKK HER for å søke!

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner