Vedtekter for ressursgruppene

Næringsforeningen i Stavanger-regionen (NiS) jobber aktivt for å bidra til bedre rammevilkår for våre medlemsbedrifter, drive aktiv kompetansedeling i tråd med næringslivets utvikling, og i tillegg skape gode nettverk. NIS har sitt nedslagsfelt fra Ryfylke i nord til Dalane i sør. Her er vedtektene for ressursgruppene.

Ressursgruppene arbeider etter Næringsforeningens visjon og verdier og er styrets og administrasjonens forlengede arm innenfor de respektive bransjer/fagmiljøer/geografiske områder, og representerer en svært viktig del av Næringsforeningen.  

 

Ressursgruppenes oppgaver vil eksempelvis være: 

 • Arbeide for bransjen/regionens næringsutvikling, konkurransekraft, omdømme og nye arbeidsplasser. 
 • Bringe inn aktuelle saker til administrasjon, styret og næringslivsmagasinet Rosenkilden og øvrige medier. 
 • Lage aktuelle møteplasser for næringslivet for å diskutere næringspolitikk og utvikling, eller kompetansedeling. 
 • Ta initiativ til aktuelle utredninger/høringer/kartlegginger.
 • Jobbe næringspolitisk i samarbeid med administrasjonen i NiS. 

 

RESSURSGRUPPENE: 

 • Består av 8-12 medlemmer pr gruppe i sentrale posisjoner i medlemsbedrifter, hvorav et medlem velges som leder årlig. 
 • Gruppene aksepterer selv nye medlemmer og sirkulerer på oppgaver.
 • Må tilstrebe mangfold (kjønn, alder, etnisitet og faglig bredde/ tilhørighet) for å være representativ. 
 • Næringsforeningen har en administrativ person i hver gruppe. 
 • Lager årshjul for prioriterte oppgaver som er beskrevet under hver gruppe.  
 • Skal være tydelig på hvilke bærekraftsmål de jobber spesielt med å nå.

 

Spørsmål om arbeidet i ressursgruppene kan rettes til ressursgruppenes ledere eller administrative kontakter i Næringsforeningen. Alle ressursgrupper og arbeidsgrupper er beskrevet på nettsiden.


Det er utarbeidet egne retningslinjer for gruppene.
 

© Næringsforeningen 2019-2023 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner