Håper på europeisk suksess via Triangulum
Lyses prosjekt “Blink” testes nå ut i Europa. Produktet er en videokonferanseløsning myntet på helsesektoren og ble presentert av Dagfinn Wåge fra Lyse. Foto: Lars Idar Waage

Håper på europeisk suksess via Triangulum

Gjennom fem år har Stavanger, Eindhoven og Manchester utgjort prosjektet Triangulum. Her handler det om hvordan smarte løsninger kan gjøre vekst mer bærekraftig i byer. Nå går prosjektet inn i en avsluttende fase, der flere av leveransene omtales som suksesser.
26.juni 2019 Av Lars Idar Waage

– Stavanger hadde aldri vært en smartby eller en smart region, uten Triangulum. Vi har vist at vi både kan samarbeide lokalt og regionalt, men også internasjonalt med EU. Å søke om, og få slike prosjekter er et stort løft for oss, sier ordfører Christine Sagen Helgø.

Hun er i ferd med å avslutte en stor presentasjon av noen av prosjektene i Stavangers leveranse til Triangulum  på Skur2 ytterst i Vågen av Stavanger. Hver av de fem prosjektdeltakerne har snakket om sin rolle, og sine underprosjekter av Triangulum. De fem er Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune, Lyse, Universitetet i Stavanger og Greater Stavanger.

– Gjennom prosjektet har vi skapt nye arbeidsplasser og nye næringer. Vi har også fått på plass Nordic Edge Expo, som er særdeles viktig for vårt omdømme. Vi har blitt satt på det europeiske kartet, forklarer ordføreren.

 

Testes ut i Europa

Energi, mobilitet og IKT er tre nøkkelord i prosjektet. Målet er å integrere de tre gjennom innovative og effektive løsninger. Alle prosjektene har blitt gjennomført, men flere har holdt på å strande. Både Stavanger kommunes energisentral, og Lyses prosjekt “Blink” var blant dem. Prosjektet er en sikker videokonferanseløsning, først og fremst tiltenkt helsesektoren slik at konsultasjoner og tilsyn kan foretas via video. Selve systemet består av en kontroll-boks, et kamera og en fjernkontroll, samtidig kan det kobles til flere typer medisinske sensorer.

– Det var rett før vi terminerte hele prosjektet. Vi bygget en egen hardware, og fant ut at dette ikke var veien å gå. Vi kan si det sånn at vi lærte på den harde måten og måtte forlate sporet vi var inne på, forklarer Dagfinn Wåge fra Lyse.

Men prosjektet ble gjennomført og har allerede blitt testet i den spanske byen Sabadell, som er følgeby i dette EU-prosjektet. Lyse skal til Tsjekkia og hovedstaden Praha for å testet ut i samme løsning fra august.

 

Kloakk gir varme

Bærekraftig byutvikling er nøkkelordene i Triangulum-prosjektet. Fylkeskommunen har testet ut batteridrevne busser, Universitetet har laget et skybasert nettløsning der store data fra de tre byene har blitt samlet og analysert. Stavanger kommune har bygget ny energisentral basert på fornybar energi, i sentrum.

– Jeg har hatt gleden om å presentere dette i Brussel, og det er litt morsomt å fortelle at byens innbyggere går på do og kloakken går forbi rådhuset, så bystyresalen blir varmet opp. Det slår alltid an, sier Leidulv Skjørestad lattermildt.

Stavanger kommunes mål er å spare 1,5 millioner kilowattimer per år og samtidig redusere CO2-utslippet med over 80 prosent. Alt takket være kloakken som renner forbi 100 meter unna energisentralen. På denne måten vil innbyggerne være med å varme opp rådhuset, svømmehallen og kommunens administrasjonsbygg.

– Dette virker! Prosjektet viser at det gir minimum 75 prosent reduksjon av CO2. Tallene kan være enda høyere. I tillegg har solfangere vært med på å varme opp vann til svømmehallen, sier Skjørestad.

 

Avsluttes i 2020

Triangulumprosjektet er inne i en avsluttende fase. Etter januar 2020 har byene  byene har 60 dager på å evaluere og levere sluttrapport til EU. Først om et år vil man eventuelt se eventuelle resultater ordentlig.

– Jeg tror en del av omstillingen ville skjedd uansett, men kanskje i et lavere tempo. Med Triangulum fikk vi en oppmerksomhet rundt tematikken og mange så nye muligheter. Denne regionen er gode på å se og gripe nye muligheter, sier Gerd Seehuus fra Stavanger kommune som koordinerer prosjektet.

Presentasjonen på Skur2 er en av de første omtalene i stor skala av prosjektet. I september samles representanter fra alle byene til en konferanse i forkant av Nordic Edge Expo.

– En utfordring har vært å kommentere eller kommunisere rundt løsninger som ikke er ferdige. Derfor har det vært litt stille, og kanskje litt for stille. Derfor var denne presentasjonen viktig for å gi en slags statusrapport, selv om vi langt fra er ferdige, sier koordinator for det lokale partnerskapet.

Nå håper både Seehuus og de involverte at Triangulum kan gi et nytt marked for Stavanger-intierte produkter og løsninger.

– Målet er at løsninger og produkter fra vår region skal være så gode og interessante at de får innpass på det europeiske markedet. Det vil gi bedriftene et nytt og stort marked, sier Seehuus.

Følgende hovedprosjekter har blitt gjennomført i Stavanger:

  • Batteridrevne busser i rutetrafikk. Rogaland fylkeskommune i samarbeid med Kolumbus har kjøpt  og testet ut tre batteridrevne busser i ordinær rutetrafikk. Lading av elektriske kjøretøyer var også et sentralt moment.
  • Nettskyløsning og behandling av alle data fra de tre byene, utført av Universitetet i Stavanger.
  • 100 boliger, en gymsal og et sykehjem i Hillevåg ble utstyrt med ny måler og gateway fra Lyse, og nye energibaserte tjenester utprøves.
  • Fornybar energisentral i svømmehallbygget i Stavanger som skal kobles til to nærliggende administrasjonssbygg for å redusere CO2-utslippene kraftig.
  • Ny og innovativ videokommunikasjonsløsning, spesielt rettet mot helsesektorent.

Andre liknende nyheter

Større bosspann – mer energi

Da jeg vokste opp i Bergen på 1960-tallet, var bosspannene mye mindre. Vi hadde mindre, og vi kastet mindre. Kildesortering var ikke oppfunnet. Alt gi…

Bærekraft – god business

Det går en linje fra toppen av FN-bygningen på Manhattan til bunnlinjen på Forus eller Forsand. Uansett stor eller liten virksomhet: Integrert bærekra…

1,5 millioner kroner til uropatrulje

LO Rogaland og Næringsforeningen gikk tidligere i år sammen om å opprette en uroatrulje. Fylkesutvalget vedtok i dag å støtte prosjektet med 500.000 k…

© Næringsforeningen 2019-2020 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner