Industrien daler – Rosenberg øker 
Aktiviteten og sysselsettingen på Rosenberg har økt gradvis de senere årene, men antall sysselsatte i industrien har falt kraftig. Foto: Henrik Moksnes/Bitmap

Industrien daler – Rosenberg øker 

I løpet av de siste tolv årene har over 5.700 arbeidsplasser i industrien i Rogaland forsvunnet. Rosenberg er en av få store industriarbeidsplasser som har klart omstillingen og økt sysselsettingen.
13.oktober 2020 Av Ståle Frafjord

Tall fra Statistisk sentralbyrå for sysselsetting basert på bosted i Rogaland, viser at andelen sysselsatte i industrien er redusert fra 29.439 i 2018 til 23.709 i 2019. En god del av arbeidsplassene forsvant i kjølvannet av oljenedturen fra 2014. 

Sysselsettingen i industrien i Rogaland har i mange tiår vært påvirket av konjunkturene innen olje- og gass, noe også arbeiderne på Rosenberg har erfart opp gjennom årene. Men i motsetning til mange andre industriarbeidsplasser har Rosenberg Worley på Buøy økt arbeidsstokken jevnt og trutt de siste 10-12 årene. I dag sysselsetter selskapet omlag 3.000 personer. 1.000 av disse er fast ansatte. I porteføljen ligger store oppdrag for Equinor, Vår Energi, Neptune Energy og Lundin samt et titalls mindre prosjekter. Parkeringsplassene på industriområdet er fulle. Sist regnskapsår viste en omsetning på over tre milliarder kroner, med et resultat før skatt på 228 millioner kroner.  

 

124 år 

Helt siden 1896 har det vært drevet industri på Buøy, men selskapets historie er full av oppturer og nedturer. Da Aker Kværner i 2003 valgte å kvitte seg med Rosenberg Verft, sto verftet i reell fare for å bli lagt ned. Etter en intens redningsaksjon fikk lokale investorer, ansatte og fagforeninger kjøpt selskapet for 50 millioner kroner. Bare fire å senere ble bedriften solgt til Bergen Group for 700 millioner, og i 2013 overtok australske WorleyParsons virksomheten for nær 1,1 milliarder kroner. 

Da selskapet ble skilt ut fra Kværner, startet en ny omstillingsperiode og de siste femten årene har tallet på sysselsatte vokst gradvis, sier administrerende direktør i Rosenberg Worley, Jan Narvestad. 

Han mener bedriften både har vært dyktige og heldige de senere årene når det gjelder hvordan man har angrepet de mulighetene som finnes i markedet.  

Den nedskaleringen som skjedde på begynnelsen av 2000-tallet, gjorde også at Rosenberg var beredt på en annen aktivitet. Den store omstillingen skjedde allerede for 15-20 år siden, og det ser vi resultatet av nå. Som bedrift har vi i dag et veldig bredt spekter av prosjekter i vår portefølje med fasiliteter som er rigget for en endret fremtid, sier Narvestad. 

Administrerende direktør i Rosenberg Worley, Jan Narvestad. 

 

Kompetanse 
Hvordan er tilgangen på kompetanse? 
Generelt er den god, også lokalt. Vi har den fordelen at vi er lokalisert i en stor norsk by, med ulik kompetanse og god utdanning, og vi har et godt utgangspunkt. Dette er en interessant bransje med mange muligheter, og den oppleves nok også slik for mange unge.  

– Hvordan ser du på framtidsutsiktene? 

– Rosenberg har holdt på med omstilling siden man startet på slutten av 1800-tallet. Omstilling ligger i bedriftens DNA, det samme gjør markeder som svinger. For oss er det viktig at vi som en del av omsetningen eller utviklingen hele tiden er framoverlent og tilegner oss ny og relevant kompetanse, enten det dreier seg om digitalisering, automatisering eller robotisering, men også at vi evner å utvikle arbeidsprosessene som knytter innkjøp, engineering og fabrikasjon tettere sammen. Omstillingen inn mot nye markedsområder er nok en av de største utfordringene som både vi og industrien står foran. Vi må finne flere markedssegmenter som vil fylle opp for det bortfallet som vil komme innenfor olje og gass på sikt, og kanskje også satse på produkter i vår portefølje. 

 

Ny energi 

Hva ser du da for deg at man skal jobbe med på Rosenberg i fremtiden? 

– Det mest opplagte går på vind og havbruk, men vi må også se videre enn det. Man vil fortsatt ha industrier inn mot petrokjemi, nå snakkes det igjen om ny gruvedrift. Det kan være et marked som er aktuelt. Men skal vi klare det, er det også viktig å opprettholde et olje- og gassnivå fremover så lenge norsk sokkel er konkurransedyktig. Omstilling tar tid, og man trenger aktivitet for å kunne klare å finansiere omstillingen. For Rosenberg sin del tror jeg også man i større grad vil se viktigheten av å tilhøre et større globalt selskap. Worley bruker mye ressurser på denne transformasjonen. Her tror jeg vi i Norge med Rosenberg som hub – kan spille en sentral rolle i disse prosessene fordi vi har mye kompetanse og erfaring. 

– Hvordan er rammebetingelsene for industrien? 

– Norge har alltid vært preget av gode og forutsigbare rammebetingelser. Det er en av årsakene til at jeg tror at vi vil ha en industri også de neste hundre årene. Trepartssamarbeidet i Norge og flate organisasjonsmodeller er også viktige faktorer. Men jeg tror også at man må forsøke å frigjøre enda mere penger til omstilling, enten det dreier seg om teknologiutvikling, innovasjon eller nye forretningsmodeller. 

 

Andre liknende nyheter

Nordic Steel vant Jærprisen 2023

Nordic Steel stakk av med seieren når Jærprisen ble delt ut for første gang. Vinneren ble kåret på Jærmøtet torsdag 23. mars, hvor 300 deltakere samle…

Energisk AM-konferanse i Trondheim

Additiv Manufacturing, på folkemunne ofte omtalt som 3D-printing, er et teknologiområde i kraftig vekst. Nå har det blitt en etablert en nasjonal AM-k…

Sol, energi og batteri på Kverneland

Med utgangspunkt i et stadig sterkere og bredere industrimiljø på Jæren, fortsetter Kverneland Energi veksten. En vekst der hovedingrediensene er sol,…

© Næringsforeningen 2019-2023 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner