Gå videre til:

100-listen er en styredatabase for Stavanger-regionen – utarbeidet i samarbeid med Formue. Databasen presenterer til en hver tid minst 100 potensielle styrekandidater. Målet med databasen er å kunne bidra til flere eksterne styremedlemmer, flere kvinner i styrene, flere yngre kandidater og flere med internasjonal erfaring.

For å navigere i listen, kombiner ønsket utdanningsnivå med ønsket funksjon, bransje, kjønn, internasjonal erfaring og kandidater under 37 år. Klikk deg videre til LinkedIn for full CV og kontaktinfo. Merk deg følgende når du benytter databasen:

  • 100-listen består av styrekandidater med relevant erfaring og kompetanse til å kunne sitte i et bedriftsstyre. De har har gjennomgått styrekurs hos Næringsforeningen eller tilsvarende  – og har en genuin interesse for styrearbeid.
  • Alle står fritt til å benytte seg av databasen.
  • Den enkelte bruker av databasen er selv ansvarlig for å intervjue, kvalitetssikre og sjekke referansene til kandidatene de vurderer å ta inn i sitt styre. Næringsforeningen garanterer ikke for kandidatene.
  • For å registrere deg som en potensiell kandidat til databasen, KLIKK HER!Eirik Hogstad

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Rådgivning, IT, Annet


Funksjon:

IT og digitalisering, Kommunikasjon, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Ingvild Meland

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Finans, Fornybar energi


Funksjon:

Entreprenørskap, ESG, Kommunikasjon, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi, Offshore og maritim, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Grethe Høiland

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Finans, Fornybar energi, Helse, Industri, IT


Funksjon:

IT og digitalisering, Engineering, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Susanne Wærholm Bærheim

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Rådgivning, Annet


Funksjon:

Kommunikasjon, Ledelse og strategi

Se profil

Morten Helgaland

Utdanning:

Høgskole/universitet (inntil 3 år)


Bransje:

Finans, Olje og gass, IT


Funksjon:

IT og digitalisering, Ledelse og strategi, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Anne Gry Ringen

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Rådgivning


Funksjon:

Entreprenørskap, HR-HMS, Jus, økonomi og rådgivning, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi, Offshore og maritim, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Katrine Eide

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Olje og gass


Funksjon:

IT og digitalisering, ESG, HR-HMS, Ledelse og strategi, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Grete Christoffersen

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Fornybar energi, Olje og gass, Rådgivning, Service, Transport, service, handel og reiseliv


Funksjon:

HR-HMS, Jus, økonomi og rådgivning, Kommunikasjon, Ledelse og strategi, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Federico Perales

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Offentlig, Olje og gass, Annet


Funksjon:

Entreprenørskap, Engineering, Kommunikasjon, Offshore og maritim

Se profil

Birgitte F. Sunde

Utdanning:

Høgskole/universitet (inntil 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Industri, Rådgivning, IT, Annet


Funksjon:

IT og digitalisering, Entreprenørskap, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Rita Østbø Stobbs

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Eiendom, Offentlig, Olje og gass, Rådgivning, Annet


Funksjon:

IT og digitalisering, Entreprenørskap, HR-HMS, Jus, økonomi og rådgivning, Kommunikasjon, Ledelse og strategi

Se profil

Ellen Marie Haarr

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Olje og gass, Rådgivning, Annet


Funksjon:

Jus, økonomi og rådgivning, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Olav Hetland

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Rådgivning


Funksjon:

Jus, økonomi og rådgivning, Kommersiell virksomhet, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Tor Anders Voldsund

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Rådgivning, Annet


Funksjon:

Kommunikasjon, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi

Se profil

Steinar Jørgensen

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Fornybar energi, Industri, Olje og gass, Rådgivning


Funksjon:

Entreprenørskap, Engineering, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi, Offshore og maritim, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Sigurd Vik

Utdanning:

Fagbrev, Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Helse, Offentlig, Rådgivning, Service, Transport, service, handel og reiseliv


Funksjon:

Entreprenørskap, HR-HMS, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Linn Christensen

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Bygg og anlegg, Fornybar energi, Industri, Offentlig, Olje og gass, Rådgivning, Matindustri


Funksjon:

IT og digitalisering, Entreprenørskap, Kommunikasjon, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Fahad Husain Azad

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Industri, IT, Annet


Funksjon:

Entreprenørskap, Engineering

Se profil

Jan Arild Wathne

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Bygg og anlegg, Eiendom, Finans, Olje og gass, Rådgivning, Matindustri


Funksjon:

Engineering, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Jon A. Nerseth

Utdanning:

Høgskole/universitet (inntil 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Finans


Funksjon:

IT og digitalisering, Entreprenørskap, ESG, Jus,økonomi og rådgivning

Se profil

Morten Berentsen

Utdanning:

Fagbrev, Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Industri, Olje og gass


Funksjon:

Kommunikasjon, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Kristian Omdahl

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Fornybar energi, Rådgivning, Service, IT, Transport, service, handel og reiseliv


Funksjon:

IT og digitalisering, ESG, Jus, økonomi og rådgivning, Ledelse og strategi

Se profil

Grethe Hauan Simonsen

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Industri, Olje og gass, IT


Funksjon:

HR-HMS, Ledelse og strategi

Se profil

Gunnar Espeland

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Bygg og anlegg, Fornybar energi, Industri, Olje og gass, Rådgivning


Funksjon:

Jus, økonomi og rådgivning, Ledelse og strategi, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Bjørnar Rødland

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Olje og gass


Funksjon:

Engineering

Se profil

Birgitte Ruud Kosberg

Utdanning:

Fagbrev, Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Olje og gass


Funksjon:

Engineering, Ledelse og strategi

Se profil

Sindy Birkelid

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Finans, Offentlig, Rådgivning, Service, IT


Funksjon:

IT og digitalisering, Entreprenørskap, Kommunikasjon, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi

Se profil

Hans Petter Heggebø

Utdanning:

Fagbrev, Høgskole/universitet (inntil 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Fornybar energi, Industri, Olje og gass, Matindustri


Funksjon:

Engineering, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi, Offshore og maritim, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Elisabeth Dahl

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Offentlig, Annet


Funksjon:

Ledelse og strategi

Se profil

Knut Erik Hæhre

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Rådgivning, IT


Funksjon:

IT og digitalisering, Entreprenørskap, Ledelse og strategi

Se profil

Kamil Panfil

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Bygg og anlegg, Eiendom, Finans, Rådgivning


Funksjon:

Entreprenørskap, HR-HMS, Jus, økonomi og rådgivning, Ledelse og strategi

Se profil

Zaneta Freyer

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Finans, Fornybar energi, Annet


Funksjon:

Ledelse og strategi, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Silje Due Bugge

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Finans


Funksjon:

Jus, økonomi og rådgivning, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Milena Suboticki

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Offentlig


Funksjon:

Ledelse og strategi

Se profil

Susann Jøraandstad

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Olje og gass, IT


Funksjon:

IT og digitalisering, Engineering, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Elisebet Rugland

Utdanning:

Høgskole/universitet (inntil 3 år)


Bransje:

Industri, Annet


Funksjon:

IT og digitalisering, HR-HMS, Jus, økonomi og rådgivning, Ledelse og strategi

Se profil

Monica Hatlestad

Utdanning:

Høgskole/universitet (inntil 3 år)


Bransje:

IT


Funksjon:

Ledelse og strategi

Se profil

Kirsti Vastveit

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Offentlig, Olje og gass


Funksjon:

HR-HMS, Ledelse og strategi, Offshore og maritim

Se profil

Rolf Olavesen

Utdanning:

Høgskole/universitet (inntil 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Bygg og anlegg, Eiendom, Olje og gass


Funksjon:

Entreprenørskap, Engineering, Kommunikasjon, Ledelse og strategi, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Mariel Frank

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Rådgivning


Funksjon:

Jus, økonomi og rådgivning

Se profil

Vilde Eikeskog

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Bygg og anlegg, Eiendom, Fornybar energi, Rådgivning


Funksjon:

IT og digitalisering, Entreprenørskap, Engineering

Se profil

Eli Gjesdal

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Olje og gass


Funksjon:

Entreprenørskap, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi, Offshore og maritim, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Anette Hoel Helgesen

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Olje og gass


Funksjon:

Engineering, HR-HMS, Ledelse og strategi, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Trine Fløtre-Gansmoe

Utdanning:

Høgskole/universitet (inntil 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Service, IT, Transport, service, handel og reiseliv, Annet


Funksjon:

Kommunikasjon, Kommersiell virksomhet

Se profil

Cathrine Sundt

Utdanning:

Fagbrev, Høgskole/universitet (inntil 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Service, Transport, service, handel og reiseliv, Annet


Funksjon:

Jus, økonomi og rådgivning, Ledelse og strategi

Se profil

Sigrid Borthen Toven

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Olje og gass


Funksjon:

Ledelse og strategi

Se profil

Anders Nesdal Sundli

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Bygg og anlegg, Fornybar energi, Rådgivning


Funksjon:

Engineering

Se profil

Jan Evald Fosen

Utdanning:

Fagbrev


Bransje:

Olje og gass, Transport, service, handel og reiseliv, Annet


Funksjon:

Offshore og maritim, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Martha Lyse

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Rådgivning, Annet


Funksjon:

Entreprenørskap, Jus, økonomi og rådgivning, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi

Se profil

Hilde Nordbø

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Fornybar energi, Offentlig, Olje og gass, Rådgivning


Funksjon:

IT og digitalisering, Entreprenørskap, Jus, økonomi og rådgivning, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi, Offshore og maritim

Se profil

Malin Lindløv Hogstad

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Finans, Olje og gass


Funksjon:

Jus, økonomi og rådgivning

Se profil

Nina Bokn Solheim

Utdanning:

Fagbrev, Høgskole/universitet (inntil 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Helse, Industri, Olje og gass


Funksjon:

IT og digitalisering, Entreprenørskap, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi, Offshore og maritim, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Randi Hana Augenstein

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Bygg og anlegg


Funksjon:

Entreprenørskap, Engineering, HR-HMS, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Ole Theodor Berthelsen

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Industri, Olje og gass, Annet


Funksjon:

Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi

Se profil

Mauricio Londono

Utdanning:

Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Finans, Rådgivning, IT


Funksjon:

IT og digitalisering, Ledelse og strategi, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Ena Tikvesa

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Finans, Rådgivning


Funksjon:

Jus, økonomi og rådgivning

Se profil

Elin Eeg Ivarjord

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Olje og gass


Funksjon:

IT og digitalisering, Engineering, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi, Offshore og maritim, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Daniel Friestad

Utdanning:

Høgskole/universitet (inntil 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Finans, Rådgivning


Funksjon:

Jus, økonomi og rådgivning

Se profil

Silje Herget

Utdanning:

Høgskole/universitet (inntil 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Rådgivning, Annet


Funksjon:

Kommunikasjon

Se profil

Siri Aarrestad Ravndal

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Eiendom, Rådgivning, Matindustri


Funksjon:

IT og digitalisering, Entreprenørskap, Jus, økonomi og rådgivning, Ledelse og strategi, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Elin Engelsvoll

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Eiendom, Service, Transport, service, handel og reiseliv


Funksjon:

Kommunikasjon, Kommersiell virksomhet

Se profil

Karin Anita Svindseth

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Bygg og anlegg


Funksjon:

Entreprenørskap, Engineering, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi, Offshore og maritim

Se profil

Henrik Due Toennessen

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Olje og gass


Funksjon:

Jus, økonomi og rådgivning, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Marianne Bruvoll

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Olje og gass


Funksjon:

Engineering, ESG, Ledelse og strategi, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Linn Marie Bø

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Finans, Rådgivning, IT


Funksjon:

IT og digitalisering, Jus, økonomi og rådgivning, Ledelse og strategi

Se profil

Victoria Stensø

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Rådgivning


Funksjon:

Entreprenørskap, Kommersiell virksomhet

Se profil

Mona Bokneberg

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Finans, Olje og gass, IT


Funksjon:

IT og digitalisering, Jus, økonomi og rådgivning, Ledelse og strategi

Se profil

Emilie Martinsen Christensen

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Fornybar energi, Industri, Rådgivning


Funksjon:

Entreprenørskap, Kommunikasjon, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi

Se profil

Anne Pedersen

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Industri, IT, Transport, service, handel og reiseliv


Funksjon:

IT og digitalisering, Kommunikasjon, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi

Se profil

Trude Kolstø Wetteland

Utdanning:

Fagbrev, Høgskole/universitet (inntil 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Bygg og anlegg, Industri, Olje og gass


Funksjon:

Engineering, Ledelse og strategi

Se profil

Åsta Vaaland Veen

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Bygg og anlegg, Fornybar energi, Offentlig, Rådgivning


Funksjon:

Engineering, Jus, økonomi og rådgivning, Ledelse og strategi

Se profil

Ine Helvik

Utdanning:

Høgskole/universitet (inntil 3 år), Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Bygg og anlegg, Eiendom, Rådgivning, Annet


Funksjon:

Jus, økonomi og rådgivning, Ledelse og strategi, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Ruth Hilde Sætre

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Fornybar energi, Olje og gass, Rådgivning


Funksjon:

ESG, HR-HMS, Jus, økonomi og rådgivning

Se profil

June Snemyr

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Fornybar energi, Olje og gass, Rådgivning


Funksjon:

Jus, økonomi og rådgivning, Kommersiell virksomhet

Se profil

Jan Ove Nesvik

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Olje og gass, Annet


Funksjon:

IT og digitalisering, Entreprenørskap, ESG, Jus, økonomi og rådgivning, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Andreas Ingsøy

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Offentlig, Rådgivning, Annet


Funksjon:

HR-HMS, Offshore og maritim

Se profil

Britt Anita Warvik

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Fornybar energi, Industri, Offentlig, Olje og gass, Rådgivning, Transport, service, handel og reiseliv, Annet


Funksjon:

IT og digitalisering, ESG, Jus, økonomi og rådgivning, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Bjørn Einar Nylund

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Bygg og anlegg, Fornybar energi, Industri, Olje og gass, IT


Funksjon:

IT og digitalisering, Entreprenørskap, Engineering, Ledelse og strategi, Offshore og maritim

Se profil

Kristian Hagen

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Finans, Rådgivning, Service, Transport, service, handel og reiseliv, Annet


Funksjon:

IT og digitalisering, Jus, økonomi og rådgivning, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi

Se profil

Marc Dudley

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Finans, Olje og gass, Rådgivning, Service


Funksjon:

HR-HMS

Se profil

Bo Jenseg Naversen

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Finans, Offentlig, IT, Annet


Funksjon:

Engineering, Ledelse og strategi

Se profil

Marte Westersjø Nesheim

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Finans


Funksjon:

ESG, Jus, økonomi og rådgivning

Se profil

Mohamad Galal

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Bygg og anlegg, Eiendom, Finans, Fornybar energi, Helse, Industri, Offentlig, Olje og gass, Rådgivning, Service, IT, Matindustri, Transport, service, handel og reiseliv


Funksjon:

ESG, Jus, økonomi og rådgivning, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi, Offshore og maritim, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Torbjørn Wiig Petersen

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Fornybar energi, Olje og gass, IT


Funksjon:

IT og digitalisering, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Lars Hæhre

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Helse, Rådgivning, IT


Funksjon:

Ledelse og strategi

Se profil

Kristin Gabrielsen

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Bygg og anlegg, Eiendom, Fornybar energi, Industri, Olje og gass, Rådgivning, Service


Funksjon:

Entreprenørskap, Engineering, HR-HMS, Kommunikasjon, Ledelse og strategi

Se profil

Lene Hodge

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Finans, Fornybar energi, Offentlig


Funksjon:

ESG

Se profil

Katrine Johanne Aas

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Olje og gass, Annet


Funksjon:

Jus, økonomi og rådgivning, Ledelse og strategi

Se profil

Karen Elisabeth Ohm Heskja

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Finans, Olje og gass, Rådgivning, IT, Annet


Funksjon:

IT og digitalisering, Entreprenørskap, ESG, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Ann Helen Aambakk

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Fornybar energi, Olje og gass, Rådgivning


Funksjon:

Jus, økonomi og rådgivning

Se profil

Kjetil Sunde

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Bygg og anlegg, Eiendom, Finans, Rådgivning, IT


Funksjon:

IT og digitalisering, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Hilde Søraas Hansen

Utdanning:

Høgskole/universitet (inntil 3 år)


Bransje:

Finans, Fornybar energi, Olje og gass


Funksjon:

HR-HMS, Ledelse og strategi, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Karoline Sjøen Andersen

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Fornybar energi, Industri, Offentlig, Olje og gass, Rådgivning


Funksjon:

Entreprenørskap, Kommunikasjon, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi, Offshore og maritim, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Magne Bartlett

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Offentlig, Annet


Funksjon:

Jus, økonomi og rådgivning, Kommunikasjon, Ledelse og strategi

Se profil

Nanna W. Christensen

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Bygg og anlegg, Eiendom, Offentlig, Rådgivning, Annet


Funksjon:

Jus, økonomi og rådgivning

Se profil

Karen McGrath

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Bygg og anlegg, Fornybar energi, Olje og gass


Funksjon:

Jus, økonomi og rådgivning, Kommersiell virksomhet

Se profil

Samantha Smith Johansen

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Annet


Funksjon:

Entreprenørskap, Kommunikasjon

Se profil

Kristine Moe Sirnes

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Finans, Fornybar energi, Industri, Olje og gass, Rådgivning, Service, Matindustri, Transport, service, handel og reiseliv, Annet


Funksjon:

Entreprenørskap, ESG, Kommunikasjon, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi, Offshore og maritim, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Randi Karin Sudmann Tunheim

Utdanning:

Høgskole/universitet (inntil 3 år)


Bransje:

Bygg og anlegg, Industri, Offentlig, Olje og gass, Rådgivning, Service, Transport, service, handel og reiseliv, Annet


Funksjon:

Entreprenørskap, Kommunikasjon, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi, Offshore og maritim, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Oscar Maaseide

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Bygg og anlegg, Eiendom, Helse, Rådgivning, Service, Transport, service, handel og reiseliv, Annet


Funksjon:

Entreprenørskap, HR-HMS, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Benedicte Staalesen Nilsen

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Fornybar energi, Offentlig, Olje og gass, Annet


Funksjon:

Kommunikasjon, Ledelse og strategi

Se profil

Ingebjørg Storeide Folgerø

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Transport, service, handel og reiseliv


Funksjon:

Kommunikasjon, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Victor Prestholm

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Olje og gass, Rådgivning, IT, Annet


Funksjon:

IT og digitalisering, Entreprenørskap, HR-HMS

Se profil

Kristin Klungtveit

Utdanning:

Høgskole/universitet (inntil 3 år)


Bransje:

Olje og gass, Service, Transport, service, handel og reiseliv


Funksjon:

Ledelse og strategi

Se profil

Christin Svensen

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Olje og gass


Funksjon:

Kommersiell virksomhet

Se profil

Martha Bråtveit Line

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Bygg og anlegg, Eiendom, Rådgivning


Funksjon:

Jus, økonomi og rådgivning

Se profil

Inger Lise Rettedal

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Olje og gass, Rådgivning, Matindustri


Funksjon:

Entreprenørskap, HR-HMS, Jus, økonomi og rådgivning, Kommunikasjon, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Marthe Enger Eide

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Finans, Fornybar energi


Funksjon:

Jus, økonomi og rådgivning, Ledelse og strategi

Se profil

Camilla Gjetvik

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Olje og gass, Rådgivning, Service, IT


Funksjon:

IT og digitalisering, Entreprenørskap, ESG, HR-HMS, Jus, økonomi og rådgivning, Kommunikasjon, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi, Offshore og maritim, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Håvard Hellvik Kvadsheim

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Fornybar energi, Olje og gass


Funksjon:

Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi

Se profil

Linn Katrine Høie

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Fornybar energi, Helse, Industri, Olje og gass, Rådgivning, IT


Funksjon:

Funksjon IT og digitalisering, Entreprenørskap, ESG, HR-HMS, Kommunikasjon, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Henrik Natland Lillebø

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Eiendom, Offentlig, Olje og gass, Rådgivning, IT


Funksjon:

IT og digitalisering, Entreprenørskap, Jus, økonomi og rådgivning, Ledelse og strategi, Offshore og maritim

Se profil

Charlotta Brile

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Rådgivning, IT


Funksjon:

IT og digitalisering, Jus, økonomi og rådgivning, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi

Se profil

Birgitte Kongsgård-Wang

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Offentlig


Funksjon:

Engineering, ESG, Offshore og maritim

Se profil

Sina Furenes

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Bygg og anlegg, Offentlig, Rådgivning, Annet


Funksjon:

Jus, økonomi og rådgivning

Se profil

Anders Rød

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Fornybar energi, Olje og gass


Funksjon:

Jus, økonomi og rådgivning, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi, Offshore og maritim

Se profil

Gry Eide Fiiksdal

Utdanning:

Fagbrev, Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Fornybar energi, Olje og gass, Annet


Funksjon:

IT og digitalisering, HR-HMS, Ledelse og strategi, Offshore og maritim, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

David Endresen Cayeux

Utdanning:

Fagbrev


Bransje:

Fornybar energi, Olje og gass, IT


Funksjon:

IT og digitalisering, Ledelse og strategi

Se profil

Thomas Husvæg

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Finans, Industri, Olje og gass, Rådgivning, IT


Funksjon:

IT og digitalisering, Engineering, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Margrethe Vika

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Finans, Fornybar energi, Offentlig, Olje og gass, Rådgivning


Funksjon:

ESG, Kommunikasjon, Ledelse og strategi

Se profil

Line Møllerop

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Offentlig


Funksjon:

Ledelse og strategi

Se profil

Fatiha Aissaoui

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Helse, Offentlig, Rådgivning, Service


Funksjon:

HR-HMS, Jus, økonomi og rådgivning, Ledelse og strategi

Se profil

Marit Eline Onsøien

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Bygg og anlegg, Industri, Olje og gass


Funksjon:

Engineering, HR-HMS, Ledelse og strategi

Se profil

Sindre Mariero

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Rådgivning, Service, IT


Funksjon:

IT og digitalisering, Entreprenørskap, Jus, økonomi og rådgivning, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Ideal Haxhiu

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Olje og gass, Rådgivning, IT


Funksjon:

Engineering, Kommunikasjon, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Silje Bjelland

Utdanning:

Eiendom, Finans, Service, Transport, service, handel og reiseliv, Annet


Bransje:

Eiendom, Finans, Service, Transport, service, handel og reiseliv, Annet


Funksjon:

IT og digitalisering, Entreprenørskap, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Irene Higson Isaiah

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Olje og gass, Rådgivning, IT


Funksjon:

IT og digitalisering, Ledelse og strategi

Se profil

Eli Gjesdal

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Olje og gass


Funksjon:

Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi, Offshore og maritim, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Caroline Byberg Fosse

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Finans


Funksjon:

Jus, økonomi og rådgivning

Se profil

Sarah Christine Sivertsen

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Industri, Olje og gass, Rådgivning, Matindustri


Funksjon:

Jus, økonomi og rådgivning, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi

Se profil

Anders Skjæveland

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Industri, Olje og gass, Rådgivning


Funksjon:

Jus, økonomi og rådgivning

Se profil

Daniela Lima

Utdanning:

Høgskole/universitet (inntil 3 år)


Bransje:

Rådgivning, Annet


Funksjon:

Entreprenørskap, Kommunikasjon, Ledelse og strategi

Se profil

Øyvind Osjord

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Bygg og anlegg, Eiendom, Finans, Fornybar energi, Industri, Olje og gass


Funksjon:

IT og digitalisering, Entreprenørskap, ESG, Jus, økonomi og rådgivning, Kommunikasjon, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi, Offshore og maritim, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Aina Eltervåg

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Fornybar energi, Olje og gass


Funksjon:

Engineering, HR-HMS, Offshore og maritim

Se profil

Frode Indreeide

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Fornybar energi, Helse, Industri, Olje og gass, Rådgivning, IT, Matindustri


Funksjon:

IT og digitalisering, Entreprenørskap, Jus, økonomi og rådgivning, Kommunikasjon, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Frederico Alves

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Olje og gass


Funksjon:

Engineering

Se profil

Yuhong Hermansen

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Eiendom, Finans, Transport, service, handel og reiseliv


Funksjon:

Ledelse og strategi, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Mille Marie Isaksen Lillemoen

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Fornybar energi, Olje og gass, Rådgivning


Funksjon:

Kommunikasjon, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi

Se profil

Cynthia Myrnes

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Service


Funksjon:

Ledelse og strategi

Se profil

Kenneth Byrkjedal

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Olje og gass


Funksjon:

Jus, økonomi og rådgivning, Ledelse og strategi, Offshore og maritim

Se profil

John Gotrik

Utdanning:

Høgskole/universitet (inntil 3 år)


Bransje:

Bygg og anlegg, Olje og gass


Funksjon:

Entreprenørskap, Engineering, Ledelse og strategi, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Irene Hovland

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Eiendom, Industri, Olje og gass, Service


Funksjon:

HR-HMS, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi, Offshore og maritim

Se profil

Edith Kristin Nøkling

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Helse, Offentlig, Transport, service, handel og reiseliv


Funksjon:

Jus, økonomi og rådgivning, Kommunikasjon, Ledelse og strategi

Se profil

Kristoffer Bertelsen

Utdanning:

Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Bygg og anlegg


Funksjon:

Entreprenørskap

Se profil

Alexandra Morris

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Finans


Funksjon:

Ledelse og strategi

Se profil

Fride Solbakken

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Offentlig, Rådgivning, Annet


Funksjon:

Entreprenørskap, Kommunikasjon, Ledelse og strategi, Offshore og maritim

Se profil

Synnøve Stubø Engeskaug

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Finans, Fornybar energi, Olje og gass, Rådgivning, IT


Funksjon:

IT og digitalisering, Ledelse og strategi, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Ida Kristine Strømmen

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Rådgivning


Funksjon:

Jus, økonomi og rådgivning

Se profil

Trude Marit Risnes

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Finans, Fornybar energi, Helse, Offentlig, Rådgivning, Transport, service, handel og reiseliv


Funksjon:

Entreprenørskap, ESG, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Marianne Bjelke-Andersen

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Finans, Helse, Industri, Olje og gass, Rådgivning, Service, IT, Annet


Funksjon:

IT og digitalisering, Jus, økonomi og rådgivning, Kommunikasjon, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Dagfinn Solvik-Olsen

Utdanning:

Fagbrev


Bransje:

Bygg og anlegg, Eiendom, Industri, Olje og gass


Funksjon:

Kommersiell virksomhet

Se profil

Annamaria Gutierrez

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Offentlig


Funksjon:

Jus,økonomi og rådgivning

Se profil

Silke Wenzel

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Rådgivning


Funksjon:

IT og digitalisering, ESG

Se profil

Lill-Susann Rugtvedt

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Olje og gass


Funksjon:

HR-HMS, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi

Se profil

Anne-Sofie Engelschiøn

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Rådgivning, Service, IT, Transport, service, handel og reiseliv


Funksjon:

IT og digitalisering, Entreprenørskap, HR-HMS, Kommunikasjon, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Christel Byberg Ryland

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Olje og gass, Rådgivning, IT


Funksjon:

IT og digitalisering, Jus,økonomi og rådgivning, Ledelse og strategi

Se profil

Synne Ohm Netland

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Finans, Fornybar energi, Rådgivning, Annet


Funksjon:

IT og digitalisering, Kommunikasjon, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi

Se profil

Lars Heskje

Utdanning:

Fagbrev, Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Bygg og anlegg, Eiendom, Industri, Rådgivning, Annet


Funksjon:

Jus,økonomi og rådgivning

Se profil

Guro Skjæveland

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Finans


Funksjon:

ESG, Ledelse og strategi

Se profil

Thomas Einar Håland

Utdanning:

Høgskole/universitet (inntil 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Finans, Olje og gass


Funksjon:

IT og digitalisering, Ledelse og strategi, Offshore og maritim, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Kine Charlotte Buchanan

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Olje og gass, IT, Annet


Funksjon:

HR-HMS, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi

Se profil

Britt Aadnøy

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Offentlig, Olje og gass, Rådgivning, Annet


Funksjon:

HR-HMS, Ledelse og strategi, Offshore og maritim, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Finn Eide

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Eiendom, Finans, Fornybar energi, Industri, Olje og gass, Rådgivning, Service


Funksjon:

Entreprenørskap, ESG, Jus, økonomi og rådgivning, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi, Offshore og maritim, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Thina Hagen

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Offentlig, Olje og gass


Funksjon:

HR-HMS, Kommunikasjon, Ledelse og strategi

Se profil

Mona Sunde

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Olje og gass


Funksjon:

IT og digitalisering, Entreprenørskap, HR-HMS, Kommunikasjon, Ledelse og strategi

Se profil

Esben Tonning Otterlei

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Fornybar energi, Industri, Rådgivning


Funksjon:

Entreprenørskap, ESG, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi

Se profil

Trine Vestre-Øen

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Fornybar energi, Industri, Olje og gass, Rådgivning, Service


Funksjon:

IT og digitalisering, Kommunikasjon, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi

Se profil

Tone Bakken

Utdanning:

Høgskole/universitet (inntil 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Offentlig, Olje og gass, Rådgivning, Service, IT, Transport, service, handel og reiseliv


Funksjon:

Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Anett Ravndal

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Bygg og anlegg, Eiendom, Rådgivning, IT


Funksjon:

IT og digitalisering, Entreprenørskap, Jus, økonomi og rådgivning, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi

Se profil

Siv Therese Ystheim Malm

Utdanning:

Høgskole/universitet (inntil 3 år)


Bransje:

Helse, Industri


Funksjon:

Kommunikasjon, Ledelse og strategi

Se profil

Julian Wong

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Industri, Olje og gass, Rådgivning, IT


Funksjon:

IT og digitalisering, Entreprenørskap, Jus, økonomi og rådgivning, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi

Se profil

Kari-Anne Grude

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Industri, Matindustri, Transport, service, handel og reiseliv


Funksjon:

Kommunikasjon, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

Sølvi Veen

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Olje og gass


Funksjon:

Jus, økonomi og rådgivning, Ledelse og strategi

Se profil

Glenn André Handegård

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Olje og gass, Rådgivning, Annet


Funksjon:

IT og digitalisering, HR-HMS, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi

Se profil

Cecilie Claviez

Utdanning:

Høgskole/universitet (mer enn 3 år)


Bransje:

Rådgivning


Funksjon:

Ledelse og strategi

Se profil

Anna Alm

Utdanning:

Høgskole/universitet (inntil 3 år)


Bransje:

Industri, Service, Annet


Funksjon:

Kommunikasjon, Ledelse og strategi

Se profil

Roy-Arne Høgestøl

Utdanning:

Høgskole/universitet (inntil 3 år), Bransjeerfaring (mer enn 5 år)


Bransje:

Bygg og anlegg, Eiendom, Finans, Fornybar energi, Industri, Offentlig, Olje og gass, Rådgivning, IT, Transport, service, handel og reiseliv


Funksjon:

IT og digitalisering, Entreprenørskap, ESG, HR-HMS, Kommunikasjon, Kommersiell virksomhet, Ledelse og strategi, Offshore og maritim, Styrearbeid i aksjeselskap

Se profil

© Næringsforeningen 2019-2022 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner