Bli traineebedrift

Hvis du vil styrke din posisjon i kampen om talentene og ettertraktet kompetanse, bør du bli traineebedrift!  

Som traineebedrift vil Næringsforeningen profilere bedriften flere steder. Dette gjør vi blant annet gjennom karrieredager, kontakt med linjeforeninger, sosiale medier, Næringsforeningens nettverk, rekrutteringsbyrå, annonser m.m. Det er ingen begrensning på om bedriften er liten eller stor, eller hvilken bransje eller sektor du tilhører. 

Det er svært populært å være trainee, og vi har høye søkertall. Hvert år har vi flere hundre høyt kvalifiserte søkere til programmet fra ledende høgskoler og universiteter fra inn og utland. Dette gir oss et godt utgangspunkt for å finne kompetente og riktige kandidater til bedriften din.  

Erfaring viser at 9 av 10 kandidater i Trainee SørVest får tilbud om fast stilling før endt periode!

Handelshøgskolen ved UiS.

Rekrutteringsprosessen håndteres av samarbeidende rekrutteringsbyrå som står for annonseutforming og markedsføring, søkerhåndtering og seleksjon, samt 1. gangs intervju med utvalgte kandidater. Bedriften får tilgang til alle relevante søkere, og er med på utvelgelsen til intervju.  

Det er enkelt og trygt å være traineebedrift. Kandidatene inngår 1-årskontrakt med bedriften, og Trainee SørVest tilbyr utviklingsprogram som er sammensatt av Næringsforeningen og UiS. Erfaring viser at 9 av 10 kandidater i Trainee SørVest får tilbud om fast stilling før endt periode.  

 

Praktisk informasjon:

 • Trainees ansettes for ett år, fra august til august. 
 • Trainees mottar lønn fra bedriften og har de samme forpliktelser og rettigheter som en vanlig ansatt. 
 • Trainees følger et utviklingsprogram med faglige og sosiale samlinger sammen med andre trainees. Egenutvikling, kompetanseheving og nettverksbygging står sentralt i dette utviklingsprogrammet. 
 • Bedriften velger selv hvilken kompetanse man ønsker. 

 

Tilbakemeldinger fra traineebedrifter:

For mer informasjon kan du ta kontakt med Christin Møller. 

Utvalgte studiesteder og studieretninger vi tiltrekker trainees fra:  

 • Albert Ludwigs Universitat Freiburg​
 • Catolica Lisbon Business & Economics​
 • Florida Southern College​​
 • Handelshøyskolen BI​​
 • Høgskolen i Innlandet​
 • Høgskolen i Molde​
 • Høgskulen på Vestlandet​
 • James Cook University, Singapore​
 • Mc Kendree University, Illinois​
 • NMBU​​
 • NTNU​​
 • Noroff​
 • Oslo Met​​
 • Royal Holloway University of London
 • UIT Norges Arktiske Universitet​
 • Universitetet i Agder​
 • Universitetet i Bergen​
 • Universitetet i Oslo ​
 • Universitetet i Stavanger​
 • Universitetet i Sørøst Norge​​
 • University of Texas Permian Basin
 • University of Wisconsin-Madison
 • VID Vitenskapelige høgskole​
 • Aarhus Universitet
 • Anvendt finans​
 • Byggingeniør​​
 • Byplanlegging​​
 • Datateknologi​​
 • Endringsledelse​
 • Energi og petroleumsteknologi​
 • Energi, miljø og samfunn​
 • Fiskeri- og havbruksvitenskap​
 • Front- og backend utvikling​
 • Havbruk og sjømat​
 • Industriell økonomi​
 • Internasjonal markedsføring​
 • Internasjonale studier​
 • Kybernetikk og robotikk​
 • Landskapsingeniør​
 • Markedsføringsledelse​
 • Matematikk og fysikk​
 • Miljøteknologi​
 • Petroleumsgeologi​​
 • Regnskap og revisjon​
 • Ren energi og prosessteknologi​
 • Statsvitenskap​​
 • Supply Chain Management​
 • Vann og miljøteknikk​
 • Økonomisk analyse​
 • Økonomi og administrasjon​
 • Økonomi og ledelse

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner