Bli traineebedrift

Hvis du vil styrke din posisjon i kampen om talentene og ettertraktet kompetanse, bør du bli traineebedrift!  

Som traineebedrift vil Næringsforeningen profilere bedriften flere steder. Dette gjør vi blant annet gjennom karrieredager, kontakt med linjeforeninger, sosiale medier, Næringsforeningens nettverk, rekrutteringsbyrå, annonser m.m. Det er ingen begrensning på om bedriften er liten eller stor, eller hvilken bransje eller sektor du tilhører. 

Det er svært populært å være trainee, og vi har høye søkertall. Hvert år har vi hatt flere hundre høyt kvalifiserte søkere til programmet fra ledende høgskoler og universiteter fra inn og utland. Dette gir oss et godt utgangspunkt for å finne kompetente og riktige kandidater til bedriften din.  

Erfaring viser at 9 av 10 kandidater i Trainee SørVest får tilbud om fast stilling etter endt periode!

Handelshøgskolen ved UiS.

Rekrutteringsprosessen håndteres av samarbeidende rekrutteringsbyrå som står for annonseutforming og markedsføring, søkerhåndtering og seleksjon, samt 1. gangs intervju med utvalgte kandidater. Bedriften får tilgang til alle relevante søkere, og er med på utvelgelsen til intervju.  

Det er enkelt og trygt å være traineebedrift. Kandidatene inngår 1-årskontrakt med bedriften, og Trainee SørVest tilbyr utviklingsprogram som er sammensatt av Næringsforeningen og UiS. Erfaring viser at 9 av 10 kandidater i Trainee SørVest får tilbud om fast stilling etter endt periode.  

 

Praktisk informasjon:

  • Trainees ansettes for ett år, fra august til august. 
  • Trainees mottar lønn fra bedriften og har de samme forpliktelser og rettigheter som en vanlig ansatt. 
  • Trainees følger et utviklingsprogram med faglige og sosiale samlinger sammen med andre trainees. Egenutvikling, kompetanseheving og nettverksbygging står sentralt i dette utviklingsprogrammet. 
  • Bedriften velger selv hvilken kompetanse man ønsker. 

 

Tilbakemeldinger fra traineebedrifter:

For mer informasjon kan du ta kontakt med prosjektleder Christin Møller. 

© Næringsforeningen 2019-2023 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner