Gå videre til:

U37

Fagrådet U37 har som mål å synliggjøre unge og deres kompetanse til næringslivet i regionen.

Fagrådet U37 skal være et attraktivt knutepunkt for aktive samfunns- og næringslivsinteresserte personer under 37 år. U37 skal være et talerør med mål om å aktualisere problemstillinger og muligheter for unge i arbeidslivet. Vi er opptatt av å synliggjøre mulighetene i regionen, og ønsker å bidra til at unge ønsker å bo og arbeide her.

 

U37 tilbyr videre utvikling for deg som ung gjennom våre aktiviteter:

Styrekandidatene
U37 tilbyr unge styreerfaring gjennom programmet Styrekandidatene. Her kan du som er under 37 år søke deg til et styre for hospitering. Styrekandidatene, er et 1-årig program som skal bidra til at unge arbeidstakere blir attraktive for profesjonelle styreverv

Ledernettverket
Er du under 37 år og har lederansvar? Gjennom vårt ledernettverk kan du få faglig kompetanse og erfaringsutveksling med andre unge ledere.

Nettverkningsarenaer
Flere ganger i året arrangerer U37 nettverkstreff for å øke relasjonsbygging mellom etablerte og ferske i næringslivet, samt at de byr på  inspirasjon og idémyldring. U37 skal være en arena der unge møtes, veksler erfaring og bygger nettverk på tvers av næringer. Vi samarbeider også med Young Professionals nettverk i regionen for å samle flest mulig. Det arrangeres både afterworks og bedriftsbesøk, men med fokus på at det skal være en lavterskel møtearena. Det foregår også egne nettverkstreff på Jæren og i Dalane. 

 

U37 jobber etter følgende mål:

  • Synliggjøre utfordringene og mulighetene i næringslivet har ovenfor unge voksne.
  • Være en døråpner ved å skape en arena for unge til å bygge nettverk og delta aktivt i næringslivet. 
  • Bidra til å skape en mer attraktiv region å etablere seg og jobbe i. Dette gjør vi ved å synliggjøre mulighetene og etablere en sterkere tilknytning til regionen.
  • Bidra til at flere unge får tilgang til ledene stillinger og styrekompetanse.
  • Bygge tettere bånd med akademia ved å holde en aktiv dialog med studiestedene og studentene i regionen. 

 

Gruppen har særlig fokus på FNs bærekraftsmål 

#4 - Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.

#5 - Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet.

U37 har aktivitet i hele Stavanger-regionen, men en egen gruppe som sikrer aktivitet i Dalane. Les mer om U37 Dalene HER.

 

Medlemmer:

Sander Thomassen, Sopra Steria  (leder)
Eirik Hogstad,Oilers 
Sverre Jonassen, Solv 
Hanne Ersdal, Inventas 
Feben Tesfai,  Hytech 
Joakim Ramsland,  StOr 
Torbjørn Wiig Petersen,  Lyse 
Magne Bartlett,  Time kommune 
Johanna Johansen,  Terran 
Bo Jenseg Naversen,  KPMG 
Ida Perander,  Hydro Energi 
Hanne Tveit,  Hike kommunikasjon 
Anne Aspelund Pedersen, Stellaire
Rouven Uzelmaier, SAR Gruppen
Frits Kverneland, NorEngros 
Fra administrasjonen: Hanne Hernes

Kontakinformasjon:
Sander B. Thomassen, leder U37 Stavanger-regionen
Odin Moen, leder U37 Dalane
Torbjørn Wiig Petersen, Styrekandidatene
Sverre Jonassen, Ledernettverk
Magne Bartlett, U37 Jæren

Hanne Hernes, Administrativ ansvarlig fra Næringsforeningen

 

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner