Risavika

Sola og Risavika

Lokalstyret for Sola og Risavika skal skape forståelse for verdiskapning i Sola og Risavika, og betydningen som regional/nasjonal næringsklynge. Styret ble etablert i 2023 da arbeidsgruppene for Sola og Risavika fusjonerte.

Sola kommune er en viktig jordbrukskommune, regionens lufthavn ligger i kommunen og kommunen har to sentrumsområder; Sola og Tananger.

Vi mener at Transportkorridor Vest er en forutsetning for å kunne videreutvikle arbeidsplasser og lønnsomhet i Risavika. En forutsetning for etableringen av Risavika var nettopp etableringen av god, effektiv og funksjonell infrastruktur. Skal vi lykkes med å flytte mer gods over på sjø, må vi ha gode infrastrukturløsninger til og fra havneområdet. Dette har definert som hovedprioritet for styret siden 2011. 

Hovedfokusområder:

  • Arbeide for å realisere TKV, da TKV er en forutsetning for å kunne videreutvikle arbeidsplasser og lønnsomhet i Risavika. ​
  • Jobbe for å flytte mer gods over på sjø, og jobbe for gode infrastrukturløsninger til og fra havneområder.​
  • Formidle Sola kommune som en attraktiv plass å drive og etablere næringsvirksomhet (arbeidsgivere og arbeidstakere)
  • Jobbe for et positivt regionalt samarbeid​
  • Bidra til at Sola og Risavika er et godt og attraktivt område for å drive næringsvirksomhet​.​
  • Jobbe for at kommunen ligger i forkant av utviklingen for å ha de rette arbeidsplassene i fremtiden – særskilt innen våre etablerte satsningsområder; Energi, Ny teknologi, Infrastruktur/luftfart 
  • Styrke fokus på helse, miljø og sikkerhet​.
  • Være en sterk høringspartner​.


I tillegg lokalstyret rådet etter FN´s bærekraftsmål, og har særskilt fokus på bærekraftsmål nr 9 (innovasjon og infrastruktur), nr 12 (ansvarlig forbruk og produksjon) og nr 17 (samarbeid). 

Medlemmer:
Geir Øvrebø, NorSea Group (leder)
Kurt Ommundsen, Westport
Cathrine Ogne, Logitrans
Geir Høiland, IKM
Elisabet Strømstad, Avinor
Anne Grete Vassbø, Flyt
Yngve Sørland, Sr-bank
Bjørn Anders Dahle, Mento
Leif Vigre, Halliburton
Bjørn Røstad, SR Group
Kenneth Olsen, Gasum
Anne Høgalmen, ConocoPhillips
Eivind Hornnes, Stavangerregionen Havn IKS
Rune Veenstra, Sola kommune
Fra administrasjonen: Tormod Andreassen

 
Kontaktinformasjon:
Geir Øvrebø, NorSea Group // 900 79 096
Tormod Andreassen, Næringsforeningen // Tlf: 905 63 663

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner