ATA-Carnet

Et ATA-carnet er et internasjonalt tolldokument som sparer deg og din bedrift for tid og penger ved midlertidig innførsel av varer.

I mai 2019 gikk alle landets handelskamre online med ny søknadsprosess for ATA-carneter. Da ble systemet e-ata lansert. Dette forenkler søknadsprosessen og saksbehandlingen, samt gir en bedre tilpasning til alle mobile plattformer.

Under forutsetning av at varene skal returneres til Norge kan du reise på carnet med vareprøver, yrkesutstyr og utstyr til messer/utstillinger uten å deponere for toll og avgifter. ATA-carnetet forenkler tollekspedisjonen og erstatter alle eksport-, import- og trasitteringsdokumenter.

Hensiktene og fordelene med carnet:

  • Ved å benytte ATA-carnet, unngår du midlertidig fortolling av varer.
  • Du slipper å fylle ut eksportdokumenter i eksportlandet.
  • Du slipper å fylle ut tolldokumenter på et nasjonalt formular ved innførsel til utlandet.
  • Du slipper å deponere for toll og avgifter.
  • Du slipper å bruke lang tid ved et tollsted.
  • Carnetet behandles som oftest raskt i tollens røde sone.

Et ATA-carnet har en maksimal gyldighet på ett år. Innen dette året kan du foreta så mange reiser du ønsker med hele eller deler av varelisten som er oppført i carnetet. Carnetet skal følge varene hele tiden.
ATA-carnet-ordningen baseres på at handelskammeret står som garantist for dine varer i landene du besøker.

Gebyrer ved utstedelse av ATA-Carneter blir delt i tre grupper etter vareverdien. For carneter med vareverdi over kr. 1.000.000 må det gjøres individuelle avtaler. I tillegg til gebyret betales det et depositum på kr. 3.930 pr. carnet uansett vareverdi (ikke mvapliktig). Depositumet tilbakebetales carnetinnehaver ved retur av carnetet, så sant carnetet er benyttet i overensstemmelse med reglene. For private skal det også betales et garantibeløp på 30% av vareverdien.

Medlemmer i Næringsforeningen i Stavanger-regionen får rabatt på utstedelse av ATA-Carnet.

Klikk her for avtaleskjema.

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner