Finans- og kapitalforvaltning

Finans- og kapitalforvaltning

Fagrådet for finans- og kapitalforvaltning har jobbet for en samlet finans- og kapital bransje siden 2001, og jobber på vegne av hele sektoren. Rådet arrangerer aktuelle møteplasser som sikrer kompetanseutvikling, attraktivitet, pådriver for vekst og jobber med næringspolitiske saker knyttet til egen bransje.  Finansbransjen skal være en aktiv pådriver for en bærekraftig omstilling.

Fagrådet for finans - og kapitalforvaltning arrangerer årlig «Aksjeåret». Hver januar møtes finansbransjens til økonomiske utsikter nasjonalt og globalt, og vi forsøker å spå hvordan aksjemarkedet forventes å utvikle seg det kommende året. I tillegg legger rådet til rette for en rekke mindre arrangement med relevante tema finans- og økonomi.

De viktigste prosjektene i 2024 blir:
  • Rekruttering til finansbransjen: Vise bredden og attraktiviteten innen finans for å tiltrekke oss både studenter og arbeidstakere
  • Lage en attraktiv møteplass mellom investorer og startup/vekst bedrifter (i samarbeid med eksisterende miljøer i regionen)
  • Kvinner i finans/ mangfold i finans:  i samarbeid med gode initiativ som nytt charter kvinnerifinans.com
  • Styreportal: sikre større tilgang til eksterne styremedlemmer (gjelder alle bransjer) - 100 listen 

Medlemmer:
Petter Fossan, Sparebank 1 Markets (leder)
Grethe Meisingset, HitecVision
Morten Færevåg, Equinor
Lene Nevland Sivertsen, Sandnes Sparebank
Ola Kvaløy, HHUiS
Gry Berit Lundal, DNB
Stein Svalestad, Skagen AS
Kjetil Skjæveland,  Sparebankstiftelsen SR-Bank
Martin Krüger, Børsklubben UiS
Bertel Ånestad, Nysnø Klimainvest
Yuhong Hermansen, Herfo Finans
Vilde Helliesen Ueland, Ung i Finans gruppen/ Thommessen.
Fra administrasjonen: Inger Tone Ødegård

Kontaktinformasjon:
Petter Fossan, SR-Markets // 909 21 464
Inger Tone Ødegård, Næringsforeningen // 458 54 130

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner