Grønn vekst

Fagrådet for grønn vekst sanker gode ideer og lager kreative møteplasser for å fremme ideer og utvikling for å bidra til å nå FNs bærekrafts mål.

Rådet jobber på tvers av flere fagområder, og vil jobbe tett i samarbeid med både faglige og geografiske ressursgrupper.  Fagrådet for grønn vekst vil fremme R&D prosjekt, og være en medspiller for fremtidsrettede temaer i studieoppgaver på ulike nivå. Rådet vil i tillegg bidra til svar i ulike høringer som angår fagområdet.

Hvis din bedrift har ideer og innspill til gruppen Grønn vekst, vennligst ta kontakt!


Medlemmer:
Brage Johansen, (leder)
Jan Helge Strømnes, Balcoo
Stephan Niderehe, Multiconsult
Solveig Emilie Espedal Sundsdal,  Nysnø Klimainvesteringer
Jane Nilsen Aalhus, Stavanger kommune
Ånund Nerheim, Lyse
Lars Kindingstad, Equinor
Hilde Garlid, Validé
Helleik Syse, UiS 
Mariann Bjørnelv, Grønn By

Fra administrasjonen: Inger Tone Ødegård

Kontaktinformasjon:
Brage Johansen // 911 81 129
Inger Tone Ødegård, Næringsforeningen // 458 54 130

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner