Bærekraftstrategi for Næringsforeningen

Næringsforeningen har helt siden organisasjonen ble etablert i 1836, jobbet på vegne av våre medlemsbedrifter for å fremme næringslivets interesser og sikre at regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å bo og arbeide her. Organisasjonen skal være en attraktiv og trygg arbeidsplass, som jobber for en mest mulig bærekraftig og miljøvennlig drift og leveranse av våre tjenester. Som en viktig samfunnsaktør og meningsbærer i vår region, er det også sentralt for oss å fremme en bærekraftig utvikling på vegne av regionen og landet.

MILJØFYRTÅRN

Næringsforeningen skal inspirere og hjelpe nesten 2000 medlemsbedrifter til å jobbe med bærekraft. Vi ønsker å bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med å oppnå kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall, energi, innkjøp og transport – i tillegg til vårt næringspolitiske arbeid. Hvert år fyller vi ut en klima- og miljørapport som gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial. Rapporten gjøres offentlig tilgjengelig.

 

Vi ønsker og at våre medlemmer tar del i klima- og miljøarbeidet vårt og vi oppfordrer våre medlemmer til å reise mest mulig miljøvennlig til oss med kollektivtransport, samkjøring, sykkel eller andre miljøvennlige fremkomstmiddel. 

 

Vårt bærekraftsarbeid gjennomføres i praksis gjennom at vi:

  • Gir bærekraft en sentral plass i vårt næringspolitiske arbeid.
  • Tenker bærekraft som en naturlig og integrert del av virksomheten.
  • Arrangerer konferanser og faglige samlinger der bærekraft er et sentralt tema.
  • Minst tilfredsstiller de miljøkrav og reguleringer som offentlige myndigheter stiller.
  • Identifiserer og reduserer mulige kilder til forurensning.
  • Etterstreber en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruksmaterialer.
  • Kontinuerlig vedlikeholder og forbedrer vårt miljøarbeid.

Er din virksomhet medlem i Næringsforeningen og har du innspill til vårt bærekraftisarbeid, KLIKK HER for å sende oss en melding.

KLIKK HER for å se Næringsforeningens innrapporterte klimatall og sertifisering hos Miljøfyrtårn!

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner