Bli styrekandidat

Vi åpner opp for søknader på høsten til kommende år. Er du under 37 år og ønsker styreerfaring er du velkommen til å søke.

Vår samarbeidspartner, InterSearch, er spesialisert på rekruttering av ledere. InterSearch vektlegger kvalitet og konfidensialitet i hele prosessen og har fått svært gode tilbakemeldinger, både fra kandidat og styrer. 2-3 kandidater blir plukket ut og presentert for styrene. Styreleder og kandidater møtes, og det er styret selv som beslutter hvilken kandidat som blir tilbudt plass.

Kandidaten hospiterer i styret i ett år. Kandidaten har ingen stemmerett eller ansvar, men kan bidra med sin kompetanse der det er ønsket. Det forventes at kandidaten er engasjert, tar initiativ og bidrar på lik linje som de andre styremedlemmene. Likeledes forventes det at styret legger til rette for at kandidaten inkluderes i arbeidet. Parallelt som kandidaten følger styret, deltar den i fagsamlinger i regi av Næringsforeningen og ressursgruppen. Her diskuteres tema innenfor styrearbeid (risiko, digitalisering, ansvar mm). Styrekandidatene får også mulighet til å delta på relevante kurs innenfor styrearbeid i regi av Næringsforeningen.

Slik foregår prosessen 2021:

1. Kick off November. Styrene presenterer seg ovenfor kandidatene. Søknadsprosessen starter. DATO KOMMER!

2. Kandidatene søker seg til det styret som er mest aktuelle for dem og deres kompetanse.

3. InterSearch gjennomfører intervju og matcher kvalifikasjoner og kompetanse med styrets ønsker.

4. InterSearch oversender cv til styret med de mest aktuelle kandidatene (2-4 stk).

5. Styret/bedriften møter kandidater og velger ut den som skal delta i styrearbeidet i bedriften.

6. Oppstart Februar 2021

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner