Bli styrekandidat

Er du under 37 år og ønsker styreerfaring er du velkommen til å søke. Det er et krav at kandidaten har virke i Stavanger-regionen

Det er stor variasjon i styrene som er med i programmet; størrelse, bransje, beliggenhet ol, men det viktigste er at de har etablert et godt styrearbeid, og er interessert i å utvikle dette videre. Ikke minst er de interessert i å inkludere unge i dette arbeidet. 

Når du blir valgt inn i et styre er det viktig at du setter deg inn i styrets strategi, verdier og kultur. Som styrekandidater har du ingen stemmerett eller ansvar, men det forventes at kandidaten er engasjert, tar initiativ og bidrar på lik linje som de andre styremedlemmene. Likeledes forventes det at styret legger til rette for at kandidaten inkluderes i arbeidet. Kandidaten hospiterer i styret i ett år.

Parallelt som kandidaten følger styret, deltar den i fagsamlinger i regi av Næringsforeningen og ressursgruppen. Dette er obligatoriske møter! Her diskuteres tema innenfor styrearbeid (risiko, digitalisering, ansvar mm). Styrekandidatene får også mulighet til å delta på relevante kurs innenfor styrearbeid i regi av Næringsforeningen.

For å søke:
Du velger ut to styrer, med 1. og 2. prioritet som du ønsker å hospitere hos. Fyll ut skjema legg ved CV og søknad. Synliggjør hvorfor du søker deg til de to ulike styrene. Det er et kriterium at du bor, og arbeider i Stavanger-regionen, samt at du ikke har tidligere styre-erfaring. 

Søknaden bør gi svar på:

  • Hva du vil bringe av ekstra kompetanse, erfaring, personlighet og ideer til styret
  • Hva tenker du om strategien til bedriften og hvordan kan du bidra?
  • Hva kan du bidra med i forhold til markedene til bedriften?
  • Hva kan du bidra med i henhold til Bærekraft/Megatrender?

Vår samarbeidspartner, InterSearch, er spesialisert på rekruttering av ledere, og er ansvarlige for rekrutteringen. 2-3 kandidater blir plukket ut og presentert for styrene. Styreleder og kandidater møtes, og det er styret selv som beslutter hvilken kandidat som blir tilbudt plass.

DU KAN SØKE DEG TIL STYREKANDIDATENE 2023 FRA NOVEMBER 2022. 

  • Søknadsperioden starter 25. november
  • Søknadsfrist 9. desember 2022
  • Intervjuer fra 15. desember til 13.januar
  • Intervjuer med bedriftene 16. januar – 28. januar
  • Oppstart i styrene 1. februar 2023

© Næringsforeningen 2019-2023 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner