Bli styrekandidat

Er du under 37 år og ønsker styreerfaring er du velkommen til å søke. Du velger ut to styrer, med 1. og 2. prioritet som du ønsker å hospitere hos. Fyll ut skjema, legg ved CV og søknad. 

Søknaden bør gi svar på:

  • Hva du vil bringe av ekstra kompetanse, erfaring, personlighet og ideer til styret
  • Hva tenker du om strategien til bedriften og hvordan kan du bidra?
  • Hva kan du bidra med i forhold til markedene til bedriften?
  • Hva kan du bidra med i henhold til Bærekraft/Megatrender?

Vår samarbeidspartner, InterSearch, er spesialisert på rekruttering av ledere, og er ansvarlige for rekrutteringen. 2-3 kandidater blir plukket ut og presentert for styrene. Styreleder og kandidater møtes, og det er styret selv som beslutter hvilken kandidat som blir tilbudt plass.

Kandidaten hospiterer i styret i ett år. Kandidaten har ingen stemmerett eller ansvar, men kan bidra med sin kompetanse der det er ønsket. Det forventes at kandidaten er engasjert, tar initiativ og bidrar på lik linje som de andre styremedlemmene. Likeledes forventes det at styret legger til rette for at kandidaten inkluderes i arbeidet. 

Parallelt som kandidaten følger styret, deltar den i fagsamlinger i regi av Næringsforeningen og ressursgruppen. Dette er obligatoriske møter! Her diskuteres tema innenfor styrearbeid (risiko, digitalisering, ansvar mm). Styrekandidatene får også mulighet til å delta på relevante kurs innenfor styrearbeid i regi av Næringsforeningen.

DU KAN SØKE DEG TIL STYREKANDIDATENE 2023 FRA NOVEMBER 2022.

  • Søknadsfrist 25.november 2022
  • Gjennomgang av søknader første utvelgelse
  • Intervjuer 13.desember 14.januar
  • Intervjuer med bedriftene 14.januar 28.januar
  • Oppstart i styrene 1.februar 2023

© Næringsforeningen 2019-2022 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner