Kreative næringer

Fagrådet Kreative kommersielle næringer (KKN) ble etablert 15. februar 2017. Hensikten er å øke kjennskap til næringen, øke kompetansen og synliggjøre verdiskapningen i bransjen. Rådet ønsker å kartlegge de kreative næringene i regionen, ha fokus på hvilke muligheter som finnes samt bidra til nettverksbygging på tvers. KKN har fokus på bærekraftsmål nr 11,12 og 17.

Rådet vil blant annet:

  • Bidra til nyskaping i regionen gjennom tverrfaglig samarbeid.
  • Løfte fram og øke kunnskap om kreativ kommersiell næring i regionen.
  • Videreutvikle nettverk og underbygge gode synergier internt i bransjen.
  • Kartlegge bransjen og oppdatere bransjeoversikten på www.kreativtstavanger.no
  • Beholde og få nye kunder og prosjekter til regionen.
  • Bygge opp om den nasjonale satsning på kreative næringer med mål om å skape flere jobber.
  • KKN har hittil arrangert seks bransjevandringer for å knytte de kreative fagene tettere sammen. Vi besøker ulike selskaper som forteller sine suksesshistorier.
  • KKN arrangerte DesignJungel og siderfestival i 2022, Sirkulærfestivalen i 2023 og ny festival kommer 17. oktober 2024!

Medlemmer:
Trond Dagsland, Canoe (leder)
Edvard Brygfjeld, LAST FRIDAY (nestleder)
Gabriel Schanche Gilje, HOLON 
Camilla Songe Møller, LINK Arkitektur
Håvard Rosenberg, Sweet Music
Lars Urheim, Terran
Anita Hamremoen, Studio 44
Fra administrasjonen: Trude Refvem Hembre


Kontaktinformasjon:

Trond Dagsland, Canoe AS
Edvard Brygfjeld, LAST FRIDAY
Trude Refvem Hembre, Næringsforeningen // 920 68 898

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner