Mentorprogrammet – søknadsskjema for mentorer

Her søker du som mentor i Mentorprogrammet – Muligheter Rogaland. 

Vi søker mentorer etter følgende kriterier:

  • Beslutningstaker eller ledende posisjon i privat næringsliv eller offentlig sektor
  • Bredt nettverk og bransjekunnskap
  • Engasjement for mangfold og inkluderende arbeidsliv.
  • Mulighet til å delta på 3 kveldssamlinger i løpet av perioden.
  • Mulighet til å gjennomføre 6 mentorsamtaler á 1-2 timer.

Mentorkoblingen gjøres ut ifra en vurdering av hver enkelt deltagers behov og bransjeinteresse. Det stilles ikke krav til at du har erfaring med å være mentor. Søknader behandles konfidensielt av Næringsforeningen, og brukes kun til utvelgelse av mentorer.

Om programmet og deltakerne:

  • Oppstart i november 2023 – avsluttes i november 2024.
  • Deltakere (mentees) har månedlige fagsamlinger i tillegg til jevnlige mentorsamtaler.
  • Programmet er kostnadsfritt, og samlingene vil hovedsakelig foregå utenom arbeidstid.
  • Programmet vil foregå på norsk (krav til deltakernes norskkunnskaper).

Søknadsskjema

Kontaktinformasjon
Bakgrunn og preferanser
Vedlegg

For mer informasjon, se vår Personvernerklæring.

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner