Gjesdal

Gjesdal

Lokalstyret for Gjesdal jobber for å bedre vilkår for næringsdrivende i Gjesdal kommune. Styret jobber strategisk med aktuelle problemstillinger og muligheter. 

Det jobbes med fire strategiske områder:

Nettverksbygging
•    Utvikle møteplasser for næringslivet i kommunen og på tvers av bransjer og kommunegrensen.

Samferdsel
•    Firefelts motorvei til Ålgård.
•    Jobber for et godt internveisystem i Ålgård sentrum
•    Gjenåpning av Ålgårdbanen

Dialog mot offentlige myndigheter
•    To faste møter med plan og økonomiutvalg (formannskap).
•    Være en sterk høringspartner
•    Følge opp lokalpartiene sine programmer på hva deres plan er på eksisterende og nytt næringsliv.

Profilering – vår identitet
•    Arrangere minimum to næringstreff i året på Ålgård.
•    Profilere at Gjesdal kommune som en attraktiv plass å drive og etablere næringsvirksomhet


Medlemmer:
Anniken Øgreid, Ålgård Landbrukssenter
Stig Brekke, Asko Rogaland 
Knut Mjølhus, Coop Gjesdal 
André Andreassen, Gjesdal kommune
Øystein Gilje, SR-Bank
Elin Gilje Jakobsen, Gilje Tre
Knut Arve Ravndal, Ravndal Stålbygg
Kjartan Søyland, Gjesdal Bondelag
Simmer Vikeså, Stangeland Mølle
Guro Espeland, Jæder
Leif Kåre Øverland, Kongeparken
Fra administrasjonen: Hanne Hernes


Kontaktinformasjon:
Hanne Hernes, Næringsforeningen // 919 16 749

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner