Gå videre til:

U37 Styrekandidatene

Styrekandidatene er et initiativ fra Næringsforeningen sin ressursgruppe U37. Styrekandidatene, er et 1-årig program som skal bidra til at unge arbeidstakere blir attraktive for profesjonelle styreverv. Over 40 kandidater har allerede skrevet suksesshistorier, og de fleste har steget opp til viktige styreverv i etterkant.

Styrekandidatene har ingen stemmerett eller ansvar, men det forventes at kandidaten bidrar på lik linje som de andre styremedlemmene. I tillegg til deltakelse i styremøter, skal kandidaten delta i fagsamlinger i regi av Næringsforeningen og ressursgruppen. Det arrangeres ca. 5 samlinger pr. år, og dette er obligatoriske møter. Her vil det diskuteres tema som er relevante innenfor styrearbeid.

For kandidatene

Søknadsrunden for 2025 åpner i november.

Før du søker må du vite at vi ikke tar inn kandidater med styreverv, det gjelder ikke styre i borettslag og idrettslag. Du må være under 37 år og ha virke i Stavanger-regionen.
Samlingene er i hovedsak på norsk, så du bør ha gode norsk kunnskaper.

Slik søker du.

Styrene for 2024

Eldrift - Jærtek - Jærentreprenør - Ivolv - Innovasjonspark Stavanger

For styrene

Styrekandidatene søker hele tiden etter nye styrer som åpner opp for hospitering til programmet. Interessert? Henvend deg til Hanne Hernes, administrativt ansvarlig.

Les mer om hva tidligere styrer har fått ut av programmet her. 

Hvorfor bør ditt styre delta?

 • Nye Perspektiver: Styrekandidaten tilbyr friske innspill og perspektiver som kan drive innovasjon.
 • Positiv Merkevarebygging: Din bedrift spiller en nøkkelrolle i kandidatens karrierevei, noe som gir positiv eksponering og merkevarebygging.
 • Utdanning og Nettverksbygging: Styrekandidatprogrammet gir grunnleggende opplæring i styrearbeid, samt et verdifullt nettverk for erfaringsutveksling.
 • Regional Utvikling: Styrk regionens tiltrekningskraft for unge, ambisiøse individer.

Hva må du og styret/bedriften gjøre?

 • Styret og bedriften må forankre en observatør inn i styret, og bekrefte hos oss. 
 • Bedriften må sette opp ønske om kandidat og kompetanse.
 • Sende oss info om bedriften og deres ønsker til kandidat.
 • Vi legger ut søknadsskjema i våre kanaler
 • Vi har kick off, der en representant fra bedriften/styret forteller om bedriften og ønskelig kandidat
 • Rekrutteringsselskapet Visindi gjennomgår søknadene og plukker tre kandidater til hvert styre. 
 • Selskapet intervjuer de tre kandidatene.
 • Kandidaten aksepterer og trer inn som observatør i styret i 1 år. Kandidaten og en representant legger løpet sammen. Her deltar også kandidaten på egne samlinger sammen med resten av kandidatene, samt styrekurs hos Næringsforeningen i mars.

Styrekandidatene er et samarbeid med VISINDI.

 

 

Hanne Hernes
Næringsforeningen 
T: 919 16 749 // E: hernes@naeringsforeningen.no

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner