Styrene 2023

Proptly 

Proptly er en teknologi-startup som jobber med å skape neste generasjons digitale kundereise ved kjøp av tjenester fra menneskene som bygger hjemmene våre. I Proptly jobber vi med gjøre det som er verdens største bransje "sexy" fra et kundeperspektiv og ikke minst datadreven.

Proptly er i hurtig vekst! Vi lanserer løsningen vår nå i januar hvilket gjør at styrearbeidet innebærer mange overordnede strategiske diskusjoner på hvordan en startup skal lykkens i arbeidet med å ta mest mulig markedsandeler på kortest mulig tid. 

Dagens styre besitter kompetanse innen Venture kapital, kommersialisering, data og AI.

Proptly ønsker en kandidat med erfaring/nettverk innen:

 • Bygg- og anleggsbransjen
 • Digital markedsføring

www.proptly.no

Folkehallene

Folkehallene eies av kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Til sammen utgjør Vår Energi Arena Sørmarka, Vår Energi Arena Randaberg, Vår Energi Arena Forus, Vår Energi Arena Sola og Vår Energi Arena Sandneshallen ca. 45 000 m2 aktivitetsflate til glede for regionens innbyggere.
 
Folkehallenes visjon er «Norges sprekeste region».  Vi jobber for å styrke idrettens funksjon og plass, spesielt blant aldersgruppen 6-19 år. Folkehallene er spesielt stolte av sine gratistilbud til barn og unge. Samlet hadde Folkehallene 521.000 besøk i 2021 - Et solid bidrag til Folkehelsen!Folkehallene er organisert som et IKS, og styret består av representanter for eierkommunene, samt idretten. Rundt 160 personer har Folkehallene som arbeidsplass, fordelt på omkring 50 årsverk.
Med nye anlegg og en stor langsiktig samarbeidsavtale med Vår Energi vil Folkehallene være i sterk utvikling de kommende årene. Nye aktiviteter er på trappene, og vi forventer kraftig økning i besøket.

Folkehallene ønsker en kandidat med kompetanse innen: 
 • Forretningsforståelse
 • Teknologi
 • Bærekraft (er av spesiell interesse)

www.folkehallene.no

Hike Kommunikasjon

Hike elsker å jobbe i grensedragningen mellom kommunikasjon, kulturutvikling – og innovasjon. Hike er nå åtte snille og flinke folk som leverer kommunikasjonsrådgivning internt og eksternt til over 30 selskaper. For oss handler det om å være en dyktige sparringpartner for toppledere. Det handler om å finne og fortelle gode historier til kundene sine kanaler, som nettsider, sosiale medier, nyhetsbrev, interne kanaler – og ulike eksterne medier.
 
Hike jobber med store, internasjonale selskaper med tusenvis av ansatte, men også med små selskaper i oppstartsfasen. Hikerne har lang erfaring fra en rekke bransjer, som media, bank/finans, energi, teknologi, næringsliv, offentlig sektor, bolig, helse, innovasjon, kultur, mat og opplevelser.
 

Styret i Hike har en herlig miks av ung og bittelitt eldre kompetanse og entusiasme. Vi kan en god del om kommunikasjon, salg, strategi, økonomi, kulturutvikling, ledelse – og at det er viktig med en dose galskap. Nå drømmer vi om en snill, entusiastisk og dyktig person som kan tilføre oss kunnskap og være en døråpner.

Hike ønsker en kandidat med erfaring fra:

 • Matindustri
 • Reise og opplevelse
 • ESG – og/eller ny energi

DX

We're on a mission to power great experiences by building a best-in-class platform for entertainment venues to manage and grow their business. Currently, around 250 venues and cinemas in Norway use the DX platform to manage their sales and daily operations. We just launched in Sweden, and we're looking to expand into multiple new markets in the coming years.

We're not just innovating with tech and product, but with our organization, too: Since the pandemic we've gone remote-first. Our 30+ team is located in Norway and other countries including Sweden, Italy, the Philippines, Estonia, France and Belgium.

DX ønsker en kandidat med erfaring fra: 

 • Internasjonalt salg
 • Softwareutvikling

Kan med fordel være internasjonal, DX sine neste markeder er UK og Sverige men europa generelt er interessant.

www.dx.no 

Ivolv Cybersecurity

Ivolv cybersecurity er en lokal startup med misjon om å gjøre cybersikkerhet enkelt – og hjelpe landets bedrifter å få kontroll på egen cybersikkerhet. Ivolv cybersecurity deltok på gründerakademiet til Startup Norway, og ble innvilget støtte fra Innovasjon Denne skal gi bedrifter tilbake kontrollen cybersikkerheten i egen virksomhet. 
Selskapet har siden oppstarten 1. august 2021 vokst fra 3 til 9 ansatte, og vil fortsette veksten gjennom 2023. Selskapets mål nr. 1 er å bygge verdens beste arbeidsplass for cybersecurity folk. Derfor er Ivolv svært opptatt av å bygge en sterk kultur, hvor verdiene «integritet, fellesskap og kvalitet» står sentralt.
Styret i dag består av selskapets egne ansatte, men fra februar 2023 skal minst halvparten av styremedlemmene være eksterne.
Ivolv ønsker kandidater med erfaring innen: 
 • HR, rekruttering, personal og talentutvikling
 • Leder- og organisasjonsutvikling
 • CFO / Finanskompetanse
 • Strategi og forretningsutvikling
 • Salg og strategisk partnerskapsutvikling
 • Forretningsutvikling innen SaaS, software og/eller IT drift
 • Oppskalering og vekststrategi

IK Norway

IK Norway AS er et norsk oljeserviceselskap med en internasjonal rekkevidde. IK leverer innovative tjenester og Produkter innenfor reparasjon og vedlikehold både subsea og Topside. 
Hjemmemarkedet til IK står for ca 50 % av omsetning, ellers leverer IK tjenester og produkt ut til hele verden. Hovedsakelig Brazil, Afrika og Europa. 

IK ønsker en kandidat som kan bidra i det strategiske arbeidet med å produktifisere og videre utvikle teknologiporteføljen som er opparbeidet i selskapet etter 35 år med innovasjon.

IK Norway ønsker en kandidat med: 

 • Markeds- og salgs-forståelse innenfor produkt- og utleiemarkedet


Grensesnitt

Grensesnitt lager skreddersydd programvare for små og store kunder. Vi jobber mye sammen med designere, kommunikasjonsbyråer, reklamebyråer og andre om skreddersydde nettsider, og lager skreddersydde applikasjoner for bedrifter og organisasjoner som ikke finner hyllevare som dekker deres behov.

Vi jobber mye i partnerskap med andre flinke, små selskaper. I det siste har vi vunnet offentlige anbud på nasjonalt nivå, og kommer til å fortsette å jobbe mer inn mot offentlige anbud parallelt med direktekunder regionalt.

Vi er 14 ansatte. To UX-designere og resten utviklere. Vi har som mål å vokse til ~25 ansatte i 2025.

Vi har et aktivt styre som har bred kompetanse innenfor finans/økonomi og operasjonell drift, men ønsker å styrke styrekompetansen med tanke på merkevarebygging, omdømmebygging, markedsføringsstrategi m.m. for å nå bredere ut i markedet både med tanke på nye kunder og nye ansatte.

Grensesnitt ønsker en kandidat med erfaring innen :
 • Marked/salg
 • Omdømmebygging
 • HR
 • Juridisk

Nordic Steel

Nordic Steel er Norges ledende kompetansesenter innen stål. Kunder i alle bransjer får tilført verdi fra et selskap som vil litt mer enn andre, som leverer bedre og raskere enn mange andre. Nordic Steel er en stolt del av kundenes fantastiske løsninger. Hver dag jobber Nordic Steel for å være ledende i det grønne skiftet, både ved å tilby de beste løsningene til kundene, men også for å ta vare på de ansatte og det beste arbeidsmiljøet.
Nordic Steel ønsker en kandidat med teknisk bakgrunn og/eller:
 • Ingeniørutdannelse
 • Erfaring fra internasjonalt salg er også positivt

www.nordicsteel.no

InfoTiles

A young Urbantech company out to make a difference in the way people, companies and cities make sense of their data. Small, but scaling fast and are looking for people who share our vision to join us as we make our mark on the world.

InfoTiles North star: Be the source of truth concerning the World’s most important natural resource - WATER

InfoTiles provides Software-as-a-Service that combines and enriches data from different silos, including legacy water utility systems. When enriched with public data, utilities discover new insights and make sustainable decisions based on facts leading to sustainable water use in our communities.

InfoTiles are looking for:

 • A tech savvy and challenging candidate wanting to push our metrics further

 

Tidligere styrer som har vært med i Styrekandidatene :
Westport - SSO - Tidewave - Forny Norge AS - Rønning - Risa - Profitbase -Munu -Q10 personell - Iver & Evne - Næringsforeningen - Kolumbus - Veni - Miles Stavanger - Stuerent - Jærtek - Coreall - eFab - Klepp IL Elite - Zoaring - CAN - Melvær & CO - Fuelbox - Ydalir Hotel - Prohousing - Jærentreprenør - Flyt AS - Okse - K30 - Mims Well - Roxel Infra - Roxel Tekniske - Roxel Energy - Roxel Gruppen - BATE Boligbyggelag.

© Næringsforeningen 2019-2023 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner