Bygg og anlegg

Bygg og anlegg

Fagrådet for bygg og anlegg ble etablert i mai 2002. Rådet har fokus på utfordringene i byggebransjen og å synliggjøre den sterke kompetansen i bransjen.

Fagrådet for bygg og anlegg møtes om lag en gang i måneden, og da drøftes saker som status i bransjen, utfordringer i markedet, utbyggingspolitikken i regionen, kommuneplaner og fylkesdelplaner. Rådet forsøker å sette fokus på de temaene de mener er viktigst for bransjen gjennom medlemsmøter og aktiviteter.
Rådet har tatt initiativ til møter med utvalget for byutvikling både i Sandnes og i Stavanger, der ønsket har vært å kunne komme fram til gode prosesser ved utbygging – og ikke minst legge til rette for godt samarbeid mellom bransjen og utvalget/politikerne. Saker gruppen har hatt fokus på i disse møtene er blant annet:
• Forutsigbarhet i plansaker
• Innspill til kommuneplaner
• Behandlingstid plansaker
• Håndtering utbyggingsavtaler
• Konsekvenser rekkefølgekrav
• Hvor og når kan bransjen informere om sine saker når det gjelder overnevnte utvalg

Vi hører gjerne fra deg med kommentarer og synspunkter på vårt arbeid. Har du forslag og ideer til tema som du mener vi bør fokusere på, tar vi i mot dette med stor takk. 

Medlemmer:
Johan Helgø, Haver (leder)
Geir Endresen, Backe Rogaland
Merete Eik, Bate
Leif W. Solland, L. S. Solland 
Fredrik Omdal, TS. Maskin 
Jostein Kalsheim, Smedvig AS 
Kjerlaug Marie Kuløy, Asplan Viak
Hans Kjetil Aas, Stavanger Utvikling KF
Hans Kristian Aasland, Jærentreprenør AS
Helene Olsen-Beck, K2 Bolig
Lise Mansfeldt Kiely, Multiconsult
Fra administrasjonen: Egil Hollund

Kontaktinformasjon:
Johan Helgø, Haver // 900 24 577
Egil Hollund, Næringsforeningen // 992 93 700

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner