Diversity, Equity and Inclusion

Fagrådet «Diversity, equity and inclusion» arbeider for at mangfold og inkludering skal være en konkurransefordel for Stavanger-regionen og næringslivet. Mangfold og inkludering vil spille en avgjørende rolle i utviklingen framover.

Fagrådets mål er å utvikle et mangfoldig tankesett og støtte regionen i å forstå verdien av mangfold og inkludering. Rådet ønsker også å bidra til at næringslivet forstår gjeldende regelverk på en praktisk måte. Samtidig vil rådet oppmuntre bedriftene til å være nysgjerrig på nye og effektive metoder for å få til mangfold og inkludering.

Fagrådet for mangfold og inkludering i Næringsforeningen ble etablert i januar 2016, da under navnet 50/50. Senere ble navnet endret til Ressursgruppen for mangfold, og i 2023 ble det endret til Diversity, equity and inclusion.

Fagrådet vil:

- Kartlegge og definere problemstillinger rundt temaet.

- Synliggjøre verktøy og effektive metoder for å forbedre mangfold og inkludering i organisasjoner.

- Inspirere organisasjoner til å inkludere mangfold og inkludering som en strategisk prioritet.

- Samarbeide med andre virksomheter og organisasjoner for å forsterke mangfold og inkludering i ulike arenaer.

- Skape samtaler og diskusjoner om mangfold og inkludering.

- Arrangere nettverkstreff for kompetansepåfyll og nettverksbygging.

- Synliggjøre mangfold som et konkurranse fortrinn.

Fagrådet er stemmen for de underrepresenterte gruppene og sammen med deg vil rådet skape en mer inkluderende og mangfoldig fremtid for din organisasjon og vår region!

Medlemmer:
Ligia Leombruno Rekkedal, Miles (leder)
Janes Struweg, PwC
Sofia Aarstad Igeh, IKM (permisjon)
Roar Kjølv Jenssen, Kjølv AS
Caroline Jerejian Friestad, Aker Solutions 
Umid Fotikh, Brustadbakeren
Ena Tikvesa, SopraSteria
Eva Kanic-Pieterse, Virtuala
Minnah Haniffa, UIS

Fra administrasjonen: Randi Mannsåker

Kontaktinformasjon:
Ligia Rekkedal, Miles // 466 13 242
Randi Mannsåker, Næringsforeningen // 464 12 959

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner