Riktig kompetanse sikrer vekst og omstillingsevne. Trainee SørVest er et tverrfaglig traineeprogram som rekrutterer nyutdannede toppkandidater til regionen. Dette skaper store muligheter for nyutdannede studenter og regionens næringsliv som er i stadig utvikling. 

 

 

Om Trainee SørVest  
Det er stor konkurranse om å tiltrekke seg talenter. Vi ønsker at de beste kandidatene som uteksamineres i regionen skal bli igjen her, samtidig som vi henter inn toppkandidater fra andre ledende universiteter og høgskoler i Norge og internasjonalt.  

Målsettingen er å beholde og tiltrekke de beste kandidatene for å sikre riktig kompetanse til regionenes næringsliv. 

Programmet er  et samarbeid mellom Næringsforeningen i Stavanger-regionen og Universitetet i Stavanger.  Det innebærer blant annet at vi samarbeider om å utvikle et faglig innhold med høyt nivå til programmet.  

Trainees er ansatt i bedriften i 1 år, og følger parallelt et utviklingsprogram som bidrar til faglig og personlig utvikling. Nyutdannede får en unik start på karrieren, og tilfører bedriften en ekstra verdi.  

Hele 9 av 10 får tilbud om fast jobb i bedriften innen endt traineeperiode!  

Ambisiøse høgskole- og universitetsstudenter vet at et traineeprogram er en god start på arbeidslivet. Søkermassen er derfor erfaringsmessig av meget høy kvalitet, og bedre enn det de fleste bedrifter selv klarer å tiltrekke med egen annonsering.  

Traineebedrifter 

© Næringsforeningen 2019-2023 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner