Internasjonale relasjoner

Internasjonale relasjoner

Fagrådet for internasjonale relasjoner skal organisere og utvikle aktiviteter som bygger opp om regionens konkurransekraft og kapitaliserer på sitt internasjonale nettverk, kulturforståelse og strategiske posisjoner.

Rådet er delt inn i tre indre arbeidsgrupper. Disse skal arbeide for representasjon i internasjonale fora og organisasjoner, og bidra til nyttige kontakter og vekst for medlemsbedriftene. Internasjonalt arbeid foregår på mange ulike nivåer, og skjer i nært samarbeid med foreningens øvrige ressursgrupper.

Mål:
- Gjennom konkrete aktiviteter og prosjekt jobbe for at regionen når sine mål om å bli best i Skandinavia på å tiltrekke seg nyetableringer og globale talenter
- Bidra til å være døråpner for norsk eksport gjennom regionens internasjonale nettverk
- Være et bindeledd mellom bilaterale handelskamre, diplomatiet og internasjonale organisasjoner
- Sørge for økt attraktivitet gjennom studentmobilitet (internasjonalisering ut- og innreise) ved å ha et godt tilbud til studenter som flytter til regionen

Eksport
Eksport henvendelser kan rettes direkte til Innovasjon Norge Rogaland.  Innovasjon Norge har tatt initiativ til et felles samarbeid i regionen for å styrke eksporten, og i det arbeidet deltar både Eksfin,  bankene, NHO, LO, Norwep, UiS, Høgskolen på Vestlandet, Rogaland Fylkeskommune, Stavanger kommune og næringsforeningene på Haugalandet og Stavanger-regionen.

Kontaktinformasjon:
Ragnhild Kristin Espeland, Innovasjon Norge 
Randi Mannsåker,  Næringsforeningen i Stavanger-regionen

Recruitment/ Global Talents/ Student mobility
Kjetil Kil Halvorsen, UiS
Kathrine Molde, UiS
Stian With, Equinor
Pål Oftedal, Laerdal Medical
Nina Runestad, Halliburton
Even Eide, Stavanger kommune 
Gilliam Grimsmo, WintershallDea
Hege Høydal, Skretting
Marie Sivertsen, SSO
Ann Mari Risvold Winterhus Fjeld, NHO
Helen Christensen, EY
Cynthia Myrnes, Relocation
Gitte Jonassen, WintershallDea
Fra Næringsforeningen: Randi Mannsåker

Kontaktinformasjon: 
Randi Mannsåker, Næringsforeningen // 4641 2959

Diplomati, Brussel kontoret, delegasjoner og generelle spørsmål om internasjonalisering:
Helen Christensen, EY - leder for fagråd
Troels Gyde Jacobsen, UIS
Jason Turflinger, AmCham
Arild Gjerde, Kverneland Group
Oscar Maaseide, Leder Consular Corps
Eirik Renli, Fishbones
Svein Skeie, SUS
Fabian Amdal Åsland, Rogaland fylkeskommune
Even Eide, Stavanger kommune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Fra Næringsforeningen: Randi Mannsåker

Kontaktinformasjon: 
Randi Mannsåker, Næringsforeningen // 4641 2959

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner