Mentorprogrammet – søknadsskjema for deltakere

Her søker du som deltaker i Mentorprogrammet – Muligheter Rogaland. 

Vi ønsker å løfte frem rollemodeller og styrke karrieremuligheter, og på denne måten videreutvikle regionens posisjon som internasjonal og inkluderende. Kandidatene vi søker har ønske om å ta sentrale posisjoner i arbeidsliv og samfunn, og kan forplikte seg til å være med på månedlige samlinger.

Dette er deltagerkriteriene:

  • Flerkulturell bakgrunn.
  • Utdannelse på høyere nivå eller fagbrev.
  • Behersker norsk muntlig.

Om programmet og deltakerne:

  • Oppstart i november 2023 – avsluttes i november 2024.
  • Deltakere (mentees) har månedlige fagsamlinger i tillegg til jevnlige mentorsamtaler.
  • Programmet er kostnadsfritt, og samlingene vil hovedsakelig foregå utenom arbeidstid.
  • Programmet vil foregå på norsk.

Næringsforeningen er opptatt av mangfold og balanse i gruppesammensetningen, og etnisitet og kjønn vil hensyntas i seleksjonsprosessen.

Søknadsfristen er dessverre utløpt og søknader som kommer inn etter fristen vil dessverre ikke bli behandlet.

Søknadsskjema

Kontaktinformasjon
Utdanning og preferanser
Vedlegg

(skriv en tekst om hvorfor du ønsker å bli med på mentorprogrammet og last opp)

(last opp dokument)

For mer informasjon, se vår Personvernerklæring.

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner