Gå videre til:
Jæren

Jæren

Lokalstyret avdeling Jæren startet opp i 2012 og har faste medlemsmøter i Jær-regionen. Styret jobber aktiv for å bedre vilkår for næringsdrivende i kommunene, og samhandling på tvers av bransjer i kommunene.

Lokalstyret for Jæren skal være et nettverk for, og bidra til, næringsutvikling i Jærkommunene Hå, Time og Klepp. Rådet deltar i den næringspolitiske debatten og alt styret jobber med skal handle om å skape muligheter, og bidra til utvikling og vekst, på Jæren. Vi jobber for å bedre vilkår for næringsdrivende i kommunene, og samhandling på tvers av bransjer.

Vi jobber etter følgende mål:

  • Jobbe etter FN’s bærekraftsmål nr 4 og 9.
  • Sette fokus på ren energi og de forretningsmulighetene dette kan gi for næringen på Jæren
  • Jobbe for et forbedret kollektiv-/mobilitetstilbud og samferdsel/infrastruktur (E39, tverrforbindelsen og dobbeltspor på Jæren)
  • Jobbe for forbedringer av innovative anskaffelser
  • Nærere samarbeid med næringslivet ifm fremtidige utdanningsbehov
  • Jobbe for regional satsning på fiber, fjernvarme og data, for å sikre nye arbeidsplasser

 

Medlemmer:
Kjetil Storhaug Njærheim, Aqua Robotics (leder)
Marlin Jespersen, Secant AS 
Gisle Høyland, Sparebanken Sør
Rolf Lauritzen, Simplicity 
Annette Anfinnsen, Robotic Innovation
Siri Øksnevad Olsen, Jærhagen Kjøpesenter
Kjetil Storhaug Njærheim, Aqua Robotics
Steinar Gulaker, Haugstad Møbel
Geir Magne Tjåland, Jæren Sparebank
Kate Mariann Lie, Lie Blikk
Kenneth Lia, Brynebyen
Mons Skrettingland, Hå kommune
John-Erik Rørheim, Klepp kommune
Monica Oliversen, Håland kjøtt
Fra administrasjonen: Tormod Andreassen og Jonas Skrettingland


Kontaktinformasjon:

Jonas Skrettingland, Næringsforeningen // 917 08 515


© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner