04.sep

Anskaffelsesdagen

Hvilke store prosjekter ligger foran oss i regionen, og hvordan utvikle en best praksis slik at innkjøper og leverandør totalt får et best produkt eller tjeneste? På Anskaffelsesdagen får du svarene du trenger.

Næringsforeningen inviterer, i samarbeid med Simonsen Vogt Wiig, til en anskaffelsesdag med presentasjoner av nyheter innen regelverket, rettspraksis og ikke minst hvordan innkjøperne anvender regelverket i praksis. I tillegg konkrete anskaffelsesplaner, og hvordan det offentlige jobber for å sikre innovasjon, miljø og samfunnsansvar i anskaffelsene.

Møtet er åpent for alle bransjer.

For mer informasjon, vennligst kontakt Inger Tone Ødegård.

>> No shows vil bli fakturert dersom avbestilling ikke er gjort innen 48 timer før møtestart.

Program

08.00 Registrering og bli kjent.

08.20 Velkommen, ved Inger Tone Ødegård, Næringsforeningen.

08.30 Strategisk bruk av anskaffelser for å stimulere til innovasjon og nytenkning, ved Elvur Thorsteinsdottir, avdelingssjef anskaffelser Stavanger kommune.

09.10 Hva er nytt på regelverksfronten? Endringer, viktige saker fra KOFA og ny rettspraksis, ved Arne Oftedal, advokat/partner SVW.

09.40 Q & A.

09.45 Pause med frukt og kaffe.

10.00 Hvordan vinne anbudskonkurranser og leve med resultatet etterpå, ved Tor Stokke, Partner, SVW.

10.45 "Grønne anskaffelser", ved Trine Lise Fromreide, Partner, SVW.

11.05 Likestilling- lovligheten av å ta hensyn til mangfold/kjønnsbalanse ved offentlige anskaffelser, ved Anne Buan, Advokat og assosiert partner SVW.

11.25 Kort beinstrekk.

11.35 Store fremtidige behov for tjenester og produkter til foretakene i Helse Vest ved Jannicke Daae Tønjum, divisjonsdirektør Sykehusinnkjøp HF.

12.00 Åpen diskusjon, og individuelle spørsmål til innlederne.

12.15 Lunsj.

13.00 Slutt.

Medvirkende partner er også Norwegian Smart Care Cluster.

Foredragsholdere

Presentasjoner

Nyheter innen anskaffelsesretten , Arne Oftedal

Nytt innen regelverket - AOF - 4.9.19 v02.pptx

Hvordan vinne offentlige anskaffelser, Tor Stokke

Hvordan vinne offentlige anskaffelser.pdf

Grønne anskaffelser, Trine Lise Fromreide

Presentasjon Stavanger 4.9.19 uten komm.pptx

Mangfold i offentlige anskaffelser, Anne Buan

Presentasjon Mangfold Anne Buan.pptx

Store fremtidige behov for tjenester og produkter, Jannicke Daae Tønjum

Anskaffelsesdagen 04.09.2019.pptx

Andre lignende møter:

03. sep 2019 -

Leverandørmøte: Equinor

27. aug 2024 -

30 år med EØS og ESA

04. nov 2024 -

Nettverksfrokost for nye medlemmer

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner