12.feb

TODAGERSSEMINAR: Bedre dialog, bedre anskaffelser

Hvordan kan oppdragsgivere og leverandører forbedre dialogen i forbindelse med offentlige anskaffelser? Bli med når Næringsforeningen og Digitaliseringsdirektoratet inviterer til et todagers intensivt seminar og øvingsarena for balanserte anskaffelser gjennom dialog (BAD).

Regionen står foran store offentlige investeringer. God dialog mellom oppdragsgivere og leverandører ved anskaffelser av offentlige bygg og anlegg, kan gi store besparelser, bedre kvalitet og mer innovasjon.

Bli med på et lærerikt og matnyttig seminar som samler de viktigste aktørene i hele regionen! Seminaret er et samarbeid mellom Digitaliseringsdirektoratet (tidligere DIFI), L3 Consult, advokatfirmaet Thommessen og Næringsforeningen.

Her vil deltakerne få både kunnskap om, og trening i, hvordan høyere kvalitet på dialogen kan gi bedre og mer innovative anskaffelser av offentlige bygg og anlegg.

Dialogen omfatter temaer som kontrakter, kravspesifikasjoner, tildelingskriterier, miljø, innovasjon og seriøsitetsbestemmelser. Du vil blant annet lære mer om:

  • Hvilke temaer er viktigst å ha dialog om?
  • Hvilke dialogaktiviteter passer når, og med hvilket innhold?
  • Hva er mulighetsrommet innenfor anskaffelsesregelverket før, under og etter konkurranse?
  • Hvordan bli bedre på dialog, og hvordan drive konfliktløsning?

Vi får høre erfaringer fra både store offentlige oppdragsgivere som Stavanger Universitetssykehus og Nye Veier, samt fra leverandører som Hæhre.

Dette blir et interaktivt program som vil veksle mellom korte innledninger i plenum og gruppediskusjoner. Seminaret dekker både bygg og anlegg, og er spesielt relevant for byggherrer og entreprenører.

Et kjernepunkt i programmet er å legge til rette for direkte dialogtrening mellom offentlige oppdragsgivere og leverandører. Vi anbefaler oppdragsgivere med aktuelle anskaffelser til å bruke disse aktivt inn i arenaen for best mulig utbytte.Den gjensidige nytteverdien av bedre dialog er høy, og deltakelse på dette BAD-seminaret vil være en god investering for alle parter! 

OBS! Dette er et seminar som går over to dager, med oppstart onsdag 12. februar kl. 09.00, og avslutning torsdag 13. februar kl. 15.30.

For mer informasjon, vennligst kontakt Frode Berge.

>> No shows wil bli fakturert dersom avbestilling ikke er gjort innen 48 timer før møtestart.

Program

Dag 1, onsdag 12. februar.

09.00 Kaffe og registrering.

09.30 Velkommen og introduksjon, ved Hege Strandhagen, Digitaliseringsdirektoratet.

09.50 Tur til butikken, øvelse i bestilling. Gruppeoppgave, ved Hege Strandhagen, Digitaliseringsdirektoratet.

10.00 Har dialog noen effekt? Deltakernes erfaringer, ved Magne Hareide, Hans O. Delviken og Hege Strandhagen, Digitaliseringsdirektoratet.

10.10 Utforsking av mulighetsrommet for dialog i anskaffelsesregelverket, ved Eivind Vesterkjær og Wenche Sædal, advokatfirmaet Thommessen.

11.00 Pause.

11.15 Ulike dialogformer og beste praksis, ved Jon Søland, SGB Storløkken.

12.00 Lunsj.

12.45 Hvilke tema bør vi ha dialog om? ved Magne Hareide (Digitaliseringsdirektoratet), Hans O. Delviken (Digitaliseringsdirektoratet) og Eivind Vesterkjær/Wenche Sædal, advokatfirmaet Thommessen.

13.45 Vi lager beste praksis for Rogaland, ved Hege Strandhagen, Magne Hareide og Hans O. Delviken, Digitaliseringsdirektoratet.

14.15 Pause.

14.30 Dialog som verktøy for en bedre anskaffelse, ved Kari Gro Johanson, prosjektleder SUS, og Kristin Stømer Frafjord, Kruse Smith.

15.15 Dialog som pådriver for innovasjon og bærekraft, Elverum kommune, vinner av anskaffelsesprisen 2019 for Ydalir skole. Ved Heidi Erikstad (Elverum Vekst) og Dag Stenersen (Betongmast).

16.10 Pause.

16.20 «Jeg har gode samarbeidsevner, men de andre er det verre med...» ved Ole-Bengt Moe, Moementum.

17.20 Slutt dag 1.

------------------------------------------------------------------

Dag 2: Torsdag 13. februar.

08.15 Oppsummering fra dag 1, ved Hege Strandhagen, Digitaliseringsdirektoratet.

08.35 1 til 1-dialog. Runder a 20 minutter, ved Hege Strandhagen og Magne Hareide, Digitaliseringsdirektoratet.

10.15 Pause.

10.30 Oppsummering av 1 til 1 dialog i plenum, ved Hege Strandhagen og Magne Hareide, Digitaliseringsdirektoratet.

10.50 Introduksjon til dialog i gjennomføringsfasen, ved Magne Hareide og Hans Olaf Delviken, Digitaliseringsdirektoratet.

11.15 Lunsj.

12.00 Lovlige endringer i kontrakt – Hva er vesentlige endringer og ikke? ved Eivind Vesterkjær og Wenche Sædal, advokatfirmaet Thommessen.

12.45 Dialog i gjennomføringen, ved Jørn Rinde, Nye Veier og Asle Ståland, Hæhre Entreprenør AS.

13.30 Pause

13.45 «Din feil og noen andres ansvar». Når vi først har blitt uenige, ved Steinar Ask, Contract Manager, Avinor.

14.30 Oppsummering og spørsmål til foredragsholderne.

15.00 Seminarslutt!

Foredragsholdere

Heidi Erikstad

Heidi Erikstad har bakgrunn fra Norconsult, og som prosjektleder for byggeprosjekter i Elverum kommune. Har blant annet vært leder for Elverum kommunes pilotprosjekter i FME ZEN, Ydalir skole og Ydalir barnehage. Har siden 2019 vært prosjektleder i Elverum Vekst. 

Presentasjoner

Utforskning av mulighetsrommet,

Mulighetsrommet for dialog i anskaffelser.pptx

La oss snakke sammen - Dialog i praksis, Jon Søland

Dialog i praksis sgb mal.pptx

Dialog som verktøy, Kari Gro Johanson

Johanson.pptx

Dialog som verktøy II, Øystein Dahl Andersen

Frafjord.pptx

Ydalir skole og barnehage, Heidi Erikstad

Ydalir skole og barnehage.pptx

Ole-Bengt Moe, kl 1620-1720, Ole-Bengt Moe

Ole Bengt Moe.pptx

Dialog under kontraktsgjennomføringen: Juridiske betraktninger om adgangen til å gjøre endringer, Wenche Sædal

Endringer.PPTX

Andre lignende møter:

31. mai 2024 -

Lederskolen: Siste nytt om ledelse

04. nov 2024 -

Nettverksfrokost for nye medlemmer

17. sep 2024 -

Energifrokost: Tema kommer

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner