02.jun

Hvordan kutte utslipp i et usikkert energimarked

MØTE AVLYST! Hva kan din bedrift gjøre for å ta i bruk ny teknologi til lokal strømproduksjon, smart styring av strøm, transport og kutte egne klimautslipp? Det er temaet for dette medlemsmøtet. Det er lite som kan stoppe framtiden, den kommer – gjør du?

Transportsektoren elektrifiseres raskt på sjøen, i luften og på land. Vil det være nok strøm til alle når vi ønsker det? Utfordringene er mange – mulighetene flere. Hva kan vi gjøre for å få ned utslippene, bedre forsyningssikkerheten og få bedre oversikt over kostnadene?

De store utfordringene løser vi best sammen. Norge har forpliktet seg til å redusere sine klimagassutslipp med 55 prosent innen 2030, men en fersk OECD rapport viser at vi bare ligger an til å klare 20 prosent, om ikke flere gjør mer. Norsk næringsliv er avhengig av at vi finner gode løsninger for blant annet utslippsfri transport.

Det storskala demoprosjektet Elnett21 viser vei og tester nå løsninger for økt kapasitet, bedre distribusjon og lokal produksjon av solkraft. For eksempel har Avinor ambisjon om å bli selvforsynt med strøm på Sola innen 2025, noe utenlandsterminal til Stavangerregionen havn allerede er. 

Kunnskap og erfaring opparbeidet gjennom Elnett21 vil også skape ringvirkninger for leverandører, kunder og samarbeidspartnere. Prosjektets mål er å spre tilsvarende løsninger til andre regioner i hele landet for å gi mer kraft til næringsutvikling.

Elnett21 er et samarbeid mellom Avinor, Forus Næringspark, Lnett (tidligere Lyse Elnett), Lyse og Stavangerregionen Havn. Prosjektet skal identifisere de beste løsningene for lagring, styring og produksjon – blant annet selvprodusert energi og best mulig utveksling av denne – gjennom smarte styringssystemer og testing av  nye forretningsmodeller.  

Det er et mål å få ned utslippene fra luftfart ved å stimulere til bruk av nye miljøvennlige fly og drivstofftyper. Blant annet jobber Start Norge for at det første elektriske ruteflyet går mellom Stavanger og Bergen i 2026.

Velkommen til frokost, ny energi og nye muligheter! Blir du med? 

Prosjekt Elnett21 startet i 2019 og avsluttes i 2024. Det har en totalramme på 110 MNOK, derav 40 millioner kroner i støtte fra Enova. www.elnett21.no

Program

08.30 Registrering, kaffe og mingling

09.00 Hvilken ladeinfrastruktur kreves for å få nok strøm til alle? Ved Eirill Bachmann Mehammer, forsker på elkraftteknologi i SINTEF Energi.

09.30 Overraskelser, innsikt og kunnskapsdeling fra Elnett21-prosjektet, ved Lufthavndirektør Anette Sigmundstad i Avinor, adm.dir Stein Racin Grødem i Forus Næringspark og Teknisk sjef Åsta Vaaland Veen i Stavangerregionen havn.

10.15 Elektriske ambisjoner. Målet er etablering av elfly rute mellom Stavanger og Bergen innen 2026, ved daglig leder i Start Norge AS, Arne Martin Gilberg.

10.30 Takk for i dag

Foredragsholdere

Andre lignende møter:

27. aug 2024 -

30 år med EØS og ESA

04. nov 2024 -

Nettverksfrokost for nye medlemmer

17. sep 2024 -

Energifrokost: Kjernekraft

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner