26.jan

Energiåret 2021

DIGITALKONFERANSE: NOAKA består av lisensene Krafla, Fulla og Nord for Alvheim (NOA) og er den største nye utbyggingen på norsk sokkel med verdier for 50-60 milliarder. Hva vil utbyggingen bety for regionen og bedriftene? Hva er utsiktene på norsk sokkel forøvrig og hvordan er pulsen i oljeservice sektoren? Hvor legger vi egentlig lista for hva som er mulig i Energihovedstaden?

Energiåret 2021 er møteplassen for alle sentrale aktører i energisektoren. Aker BP og Equinor sitt felles prosjekt NOAKA presenteres for første gang for publikum ved Terje Masdal og Lars Høier.  I tillegg kommer Oljedirektoratets toppsjef Ingrid Sølvberg, og Espen Norheim presenterer EY´s nyeste analyse av oljeservice sektoren. Men først i programmet kommer ordfører Kari Nessa Nordtun og Næringsforeningens Harald Minge til å diskutere hvor Stavanger-regionen skal legge lista for å leve opp til begrepet Energihovedstad.  

Deltakerne får tilsendt link til innlogging via e-post 25 januar, og vil få tilsendt presentasjonene i etterkant av arrangementet.

For mer informasjon, vennligst kontakt Inger Tone Ødegård

 

Program

08.30 Velkommen, ved Ulf Rosenberg, Energirådgiver, Næringsforeningen.

08.32 Energiåret 2021 i Energihovedstaden, ved Ordfører Kari Nessa Nordtun og Harald Minge, Administrerende direktør Næringsforeningen.

08.50 Sokkelåret, ved Ingrid Sølvberg, Oljedirektør, Oljedirektoratet.

09.10 Norwegian Oilfield Services Analysis 2020, ved Espen Norheim, Partner EY.

09.25 Kort pause.

09.30 NOAKA - Nordsjøens nyeste store prosjekt, investering for 50 - 60 mrd, ved Terje Masdal, Prosjektdirektør for Krafla utbyggingsprosjekt, Equinor, og Lars Høier, Direktør og Asset Manager NOAKA, Aker BP.

10.00 Panel diskusjon med alle innlederne, ved Ulf Rosenberg, Næringsforeningen.

10.15 Slutt.

Foredragsholdere

Terje Masdal

Terje Masdal har mer enn 20 års erfaring fra Equinor og har blant annet jobbet med store utbyggingsprosjekter som Oseberg Vestflanken, Johan Sverdrup, Gina Krog og Gudrun både innen tidligfaseutvikling og i prosjektutviklingsfasen.  Terje er siv.ing fra NTH I 1989.

 

Lars Høier

Lars Høier har jobbet i Aker BP siden juli 2019, og kommer fra stilling som Direktør for Konseptutvikling og Teknologi. Han har over 20 års erfaring fra Equinor, med stillinger som direktør for forskning og utvikling, samt produksjonsdirektør for flere assets, blant annet Troll-feltet. Høier har en Cand. Scient. grad i fysikk fra Universitetet i Oslo, og doktorgrad i petroleumsteknologi fra NTNU i Trondheim.

 

Presentasjoner

Sokkelåret 2020 - Ingrid Sølvberg, Ola Skauby

Energiåret 2021_V2.pptx

NOAKA - Lars Høier (Aker BP) og Terje Masdal (Equinor), Inger Tone Ødegård

Krafla NOA Fulla Energiaret21_Final.pdf

Andre lignende møter:

04. nov 2024 -

Nettverksfrokost for nye medlemmer

17. sep 2024 -

Energifrokost

26. nov 2024 -

Energifrokost

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner