22.apr

Generalforsamling i Næringsforeningen

DIGITALKONFERANSE: Velkommen til årets generalforsamling i Næringsforeningen.

Generalforsamlingen gjennomføres i henhold til vedtektene.

Generalforsamlingen skal behandle:

  • Valg av møteleder.
  • Godkjenning av møteinnkallingen.
  • Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen.
  • Styrets beretning for driftsåret 2020.
  • Revidert regnskap for driftsåret 2020.
  • Revisors beretning for driftsåret 2020.
  • Fastsettelse av kontingent for 2022.
  • Valg i henhold til vedtektene.

For mer info, kontakt Tone Haddeland, Næringsforeningen.


KLIKK HER for å laste ned Årsrapporten for 2020!
KLIKK HER for å laste ned valgkomiteens innstilling!


NB! ALLE MELDE SEG PÅ FOR Å KUNNE MOTTA EN TEAMS-INVITASJON TIL MØTE!

Påmeldingsfristen er utløpt, men hvis du ønsker å delta så send en mail til Tone Haddeland eller ring mobil 936 79 835 for å bli registrert og få tilsendt lenke til Teams-møtet.

© Næringsforeningen 2019-2023 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner