08.jun

Framtidens arbeidsplass: En dialog mellom generasjoner

DIGITALKONFERANSE: Hvordan skaper vi framtidens arbeidsliv? Generasjonene snakker mye om hverandre og ytrer forventninger, men sjeldnere snakker man faktisk med hverandre.

På mange samfunnsområder er gap mellom generasjoner en utfordring som kan hindre konstruktiv fremgang. Ett av disse områdene er energi. Klimautfordringene engasjerer med rette og hvordan man balanserer energisikkerhet og denne krisen er et av de viktigste spørsmålene for menneskeheten framover. 

Næringsforeningen og ONS inviterer til et digitalt dialog med unge stemmer og mer erfarne aktører i Stavangers næringsliv.
Tema:
Temaet for neste års ONS er TRUST og ble lansert 15. april. Dette temaet danner utgangspunktene for samtalene i arrangementet. 
Hva er de unges verdier? Hvordan velger unge arbeidsplass utifra etiske og moralske ståsteder? Føler de unge at de kan stole på at energibransjen og næringslivet tar klimautfordringen/mangfold alvorlig? Stoler det tradisjonelle næringslivet på at unge gjør jobben sin selv med nye krav til arbeidsplassen? Hva synes næringslivet er vanskelig når de prøver å få med unge på laget?
Dette er noen spørsmål vi håper å besvare. 
Arrangementet deles opp i to bolker; 
1) VALUES
Hva er de unges verdier? Hvordan reflekteres disse i yrkesvalg og hvordan må næringslivet tilpasse seg? Her faller temaene klima, mangfold og etikk inn – unge prioriterer i større grad verdier over lønnsmaksimering enn foreldrene sine. 
2) FUTURE OF WORK
Denne sesjonen bygger på en av pilarene som utgjør ONS Main Theme 2022 (TRUST); the Future of Work. Hvordan ser framtidens arbeidsliv ut? Hvordan tilpasser vi oss moderne og digitale tilnærminger, samtidig som vi ivaretar ansatte og skaper felleskapsfølelse. 
Mål: 
Bedre forståelse mellom generasjoner, en mer konkret aksjonsliste. De unge skal føle seg hørt/forstått og ha fått mer informasjon om hvordan de kan gjøre seg mer aktuelle og nyttige i arbeidsmarkedet. Den eldre generasjonen skal ha fått mer innsikt i hvordan verdier styrer arbeidspreferansene til unge og hvordan de unge ser for seg å arbeide i fremtiden.

Please contact Hanne Hernes, or Elianne Strøm Topstad, Næringsforeningen, if you have any questions. 

 

>> Dialogen vil foregå på engelsk. 

 

LENKE TIL INNLOGGING SENDES TIL PÅMELDTE KL. 18.00 8. JUNI.  

Program

18:30 Velkommen ved Mille Marie Isaksen, ONS og Hanne Hernes, Næringsforeningen

18:40 Values

19:00 Future of work

19:20 Q&A

19:45 Oppsummering og avslutning

20:00 Takk for i kveld

Foredragsholdere

Jan Narvestad

Jan Narvestad is the Managing Director at Rosenberg Worley, one of Stavanger’s corner stone businesses. He has a history in the oil and gas industry and represent the energy sector.

Benedicte Middelthon

Benedicte Middelthon has a master's degree in economics with a bachelor's degree in Economics from BI Norwegian School of Management and a Master's degree in Finance from the University of Stavanger. She works as Regional Coordinator and Marketing Advisor in DNB Corporate Bankin and is also the head of the ONS Young Committee.

Kyrre Knudsen

Kyrre M. Knudsen is chief economist at SpareBank 1 SR-Bank. He has previously been chief analyst at Statoil and worked for Norges Bank and the Ministry of Finance. He has a master's degree in economics from the Norwegian School of Management and a master's degree in politics from the University of Oslo.

Nadine Ramsberg

Nadine Ramsberg works as a designer and is a board member of Webstep. She has a master's degree in Digital Management from Hyper Island and in 2021 she was named one of Norway's 50 leading women in tech.

Fredrik Myklebust Iversen

Fredrik Myklebust Iversen is politically active and study political science at the University of Stavanger. He has been elected to the University Board from 2021 to 2022, and represents the students in this conference.

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner