02.jun

Webinar: Slik skal vi bygge på Nord-Jæren

Nå kommer det nye krav til hvordan vi skal bygge og bo på Nord-Jæren; utnyttelsesgrad, oppholdsareal, lekeplasser og solforhold – for å nevne noe. Bli med når vi presenterer de nye retningslinjene for stedsforming og bokvalitet – og si din mening før høringsfristen går ut 20. juni.

Retningslinjene i regionalplanen for Jæren har stor påvirkning på arealforvaltningen i de ti kommunene innenfor planområdet. Nå er retningslinjer for stedsforming og bokvalitet ute på offentlig høring fram til 20 juni. Blant disse retningslinjene finnes føringer om utnyttelsesgrad i ulike utbyggingsområder, størrelse på uteoppholdsareal og lekeplass, solkrav og andre tema knyttet til bokvalitet i regionen.

Vi får besøk av Erik Cockbain, prosjektleder for regionalplan for Jæren 2050 i Rogaland Fylkeskommune, som presenterer selve planen for oss. I tillegg vil Rune Bertelsen si noe om prosessen som har ledet opp til planforslaget. Bertelsen sitter i Næringsforeningens ressursgruppe for bygg og anlegg, og har representert Næringsforeningen i referansegruppen for arbeidet. Geir Endresen, som leder Næringsforeningens ressursgruppe for bygg og anlegg, vil dessuten si noe om Næringsforeningens videre arbeid med planforslaget – og hvordan du kan spille inn dine kommentarer – både til Næringsforeningen og direkte til fylkeskommunen.

Her finner du høringsnettsiden til Rogaland fylkeskommune. Høringsfrist er 20 juni.

For mer informasjon om møtet, vennligst kontakt Egil Hollund i Næringsforeningen.

 

Alle deltakerne får tilsendt link for pålogging ca. 90 minutter før møtestart.  Har du problemer med å komme inn på webinaret anbefaler vi deg å REFRESH nettleseren, evt skifte nettleser. Har du fremdeles problemer kontakt Silje Finnskog Jensen i Næringsforneingen.

 

Det blir tilgang til å stille spørsmål til innlederne underveis.

Deltakerne vil i etterkant av møtet motta både presentasjonene som blir benyttet i webinaret, samt innspillingen.

 

>> No shows vil bli fakturert dersom avbestilling ikke er gjort innen 48 timer før møtestart.

Program

13.00 Velkommen, ved Egil Hollund, kommunikasjonssjef i Næringsforeningen.

13.02 Nye retningslinjer for stedsforming og bokvalitet i Regionalplan for Jæren 2050, Erik Cockbain, prosjektleder for regionalplan for Jæren 2050, Rogaland Fylkeskommune.

13.35 Hvordan har planprosessen vært, sett fra næringslivets side, ved Rune Bertelsen, prosjektleder i Base Bolig.

13.50 Hvordan ressursgruppen jobber med planforslaget, ved Geir Endresen, markedssjef Kruse Smith Entreprenør.

Foredragsholdere

Presentasjoner

Nye retningslinjer for stedsforming og bokvalitet i Regionalplan for Jæren 2050, Erik Cockbain

RPJ2050_Næringsforeningen_020620.pptx

© Næringsforeningen 2019-2023 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner