21.apr

Paradis – Hva nå?

DIGITALKONFERANSE: Nå skal vi lage ny områderegulering for Paradis - et av Stavangers mest spennende og attraktive byutviklingsområde! Men hva skal Paradis være? Og kan området ble en spydspiss for å tiltrekke oss nasjonale og internasjonale bedrifter?

Det er behov for å se utviklingen i området i en helhet, slik at den svarer på byens behov for offentlige funksjoner, arbeidsplasser, møteplasser og arkitektoniske kvaliteter.

 

Ingrid Eileraas, Harald Minge og Kristin Gustavsen stiller spørsmålene om hvilken type sentrumsområde Paradis skal være, og hva Paradis skal være for Stavanger? Hvordan kan vi lykkes med fortetting, gode forbindelser og et aktivt byliv – og samtidig ta vare på kvalitetene i området? Arbeidsplasser vil skape aktivitet i området. Kan Paradisutviklingen bidra til attraktivitet til byen, og regionen for øvrig? Og hvordan skal dette evt se ut, og hvordan kan vi få til gode forbindelser til nabolagene og resten av sentrum? 

Planprogrammet er første skritt på veien mot en ny plan. Her får du «oppskriften» presentert – rett og slett hvordan kommunen har tenkt å lage områderegulering for Paradis. Du får også refleksjoner rundt hva Paradis kan bli for attraktiviteten til byen.

 

Under denne digitalkonferansen vil du få mulighet til svare på spørsmål, samt gi umiddelbare innspill. Det vil kunne gi både kommunen og Næringsforeningen verdifulle tilbakemeldinger for videre arbeid. 

 

Digitalkonferansen er en del av serien "Treffpunkt Stavanger" og gjennomføres i samarbeid med Stavanger kommune.
For tekniske spørsmål ifm pålogging, vennligst kontakt Trude Hembre, Næringsforeningen. 

Deltakerne får tilsendt lenke til pålogging samme dag, en til to timer før samlingen.

>> No shows vil bli fakturert dersom avbestilling ikke er gjort innen 48 timer før møtestart.

Program

11.00 Velkommen, ved Silje Finnskog Jensen i Næringsforeningen.

11.05 Hva vil vi med Paradis ? - presentasjon av utkast til planprogram, ved Ingrid Eileraas i Stavanger kommune.

11.50 Hva kan Paradis bli for attraktiviteten til regionen? ved Harald Minge i Næringsforeningen.

12.05 Planen sett fra sentrumsutviklingsperspektivet, ved Kristin Gustavsen i Stavanger Sentrum.

12.15 Q&A.

12.30 Takk for i dag.

Foredragsholdere

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner