28.mai

Webinar: Attraktiv by- og tettstedsutvikling i Stavanger

Hvordan skal områder i Stavanger kommune utvikles? Hvor skal vi bygge og bo? Hvilke planer gjelder nå? Hva er nytt? Og hva betyr dette for næringslivet? Delta på webinaret og få oversikt over rammer for utbygging i kommunen de neste årene.

Stavanger kommune sin byutvikling skal legge grunnlaget for et kortreist hverdagsliv. Stavangers byutvikling skal bidra til å styrke næringslivet og gjøre byen mest mulig attraktiv. Videre ønsker kommunen å legge rammer for en byutvikling som reduserer våre totale klimagassutslipp.

Har vi nok areal til bolig og næring, og hvordan ser planen ut for nærhet mellom bolig og arbeidsliv? Hvordan utvikler planene seg når tilflytting og oppbemanning presser på? Har vi plass? Hvordan prioriteres bolig og næring ift sentrumsutvikling og utbygging? Og hvordan kan kommunenes arealplan sikre gode næringsarealer? Dette er noen av spørsmålene vi stiller på webinaret om attraktiv by- og tettstedsutvikling denne dagen. 

Webinaret arrangeres som en del av serien Treffpunkt Stavanger, som er et samarbeid med Stavanger kommune.Webinaret kan ses fra der du er. Deltakere vil motta en lenke på e-post et par timer før møtestart.

 

For mer informasjon vennligst kontakt Silje Finnskog Jensen.
>> No shows vil bli fakturert dersom avbestilling ikke er gjort innen 48 timer før møtestart.

Program

12.00 Velkommen, ved Silje Finnskog Jensen i Næringsforeningen.

- Hva er status i kommuneplanarbeidet? Kort om ny planprosess for ny kommune, ved Hildegunn Hausken, avdelingssjef byutvikling i Stavanger kommune.

- Kortreist hverdagsliv. Gjeldende rammer for by- og samfunnsutviklingen, ved Kai Lea, arkitekt overordnet plan i Stavanger kommune.

- Hvordan går det med gjennomføringen av Sentrumsplanen? Får vi til flere arbeidsplasser, handel og næring i sentrum? ved Ole Martin Lund, sentrumskoordinator i Stavanger kommune.

- Fra en eiendomsutviklers perspektiv, ved Andreas Poulsson, prosjektleder i Base Property.

13.30 Takk for i dag

Endringer i programmet kan skje.

Foredragsholdere

Hildegunn Hausken

Hildegunn Hausken jobber som avdelingssjef i avdeling byutvikling, for tjenesteområdet By og samfunnsplanlegging i Stavanger kommune. Hausken har tidligere jobbet som bla.a transportplansjef.

Kaj Lea

Kaj S. Lea jobber ved overordnet plan i Stavanger kommune og har vært prosjektleder for arealdelen av kommuneplanen. Kaj jobber særskilt med spørsmål om bolig- og bomiljø, sett i sammenheng med den vedtatte byutviklingsstrategien, såvel som en samlet arealplan for hele den nye kommunen.

Presentasjoner

Stavanger mot 2040, Hildegunn Hausken

Kommuneplanen treffpunkt Stavanger 120320.pptx

Byutvikling for Stavanger, Kaj Sverre Lea

Byutvikling for Stavanger 28052020-V2.pptx

Stavanger sentrum - regionhovedstaden, Ole Martin Lund

næringsforeningen_280520.pptx

Attraktiv by- og tettstedsutvikling, Andreas Poulsson

200526-BPA-Webinar-AP.pdf

Andre lignende møter:

27. aug 2024 -

30 år med EØS og ESA

04. nov 2024 -

Nettverksfrokost for nye medlemmer

17. sep 2024 -

Energifrokost: Kjernekraft

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner