1,5 millioner kroner til uropatrulje
Harald Minge fra Næringsforeningen og Eirin Sund fra LO Rogaland er godt fornøyde med dagens vedtak i fylkesutvalget.

1,5 millioner kroner til uropatrulje

LO Rogaland og Næringsforeningen gikk tidligere i år sammen om å opprette en uroatrulje. Fylkesutvalget vedtok i dag å støtte prosjektet med 500.000 kroner årlig over tre år.
04.juni 2019 Lars Idar Waage

Hovedmålet er å jobbe for en seriøs byggenæring med like konkurransevilkår. Uropatruljen tar sikte på både å avdekke arbeidslivskriminalitet og ulovlig byggevirksomhet, og varsle videre om dette. Den skal også jobbe forebyggende og føre statistikk over saker. Det er Næringsforeningens Ressursgruppe for Håndverkere som sammen med LO Rogaland tok initiativet til å etablere en uropatrulje i Rogaland, og samarbeidsavtalen ble signert tidligere i år.

– Vedtaket i fylkeskommunen er et strålende eksempel på hvordan næringslivet og offentlig sektor kan spille på lag for å bekjempe et svært utfordrende samfunnsproblem. Sammen med vår gode partner LO er det bare å rette en stor takk til framsynte politikere i fylkeskommunen, sier Harald Minge administrerende direktør i Næringsforeningen.

Eirin Sund i LO Rogaland er også strålende fornøyd med dagens vedtak i fylkesutvalget, som sender et tydelig signal til alle i arbeidslivet, både blant arbeidstakere og arbeidsgivere.
– Jeg ble så glad! Prosjektet er så viktig for både arbeidstakere og arbeidsgivere. Nå kan vi sette skikkelig i gang og det føles så fantastisk bra. Fylket tar nå det regionale ansvaret og har hørt på våre gode argumenter, sier Sund.

Uropatruljen vil samarbeide tett med den lokale A-krim gruppen. Erfaringer fra andre regioner viser at dette samarbeidet er viktig for å avdekke arbeidskriminalitet. Prosjektet skal bestå av en styringsgruppe med medlemmer fra både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. I tillegg til offentlige midler, skal prosjektet finansieres med midler fra enkeltbedrifter, enkeltpersoner og leverandører. Bidragsyterne forplikter seg med et fast beløp over tre år for å sikre etableringen av en fast stilling tilknyttet prosjektet. Stillingen organiseres som en stiftelse, og delfinansieres av bransjen selv. Fylkeskommunen har nå gjort sitt vedtak og nå venter man svar fra kommunene.

– Patruljen kommer til å bli et svært viktig virkemiddel mot arbeidskriminalitet framover. Nå er vi langt på vei med finansieringen, og vi har også god tro på at kommunene stiller opp, sier Harald Minge før Sund følger opp:
– Nå setter vi i gang innen bygg og anlegg, men senere kan vi også dekke andre sektorer som salg og service eller hotell og restaurant. Samtidig er det snakk om ressurser, forklarer hun.

Fylkesvaraordfører Marianne Chesak er også veldig glad for at saken ble enstemmig vedtatt.
– Dette initiativet heier vi noe voldsomt på, vi må styrke kampen mot svart arbeid, sier Chesak.

Andre liknende nyheter

Håper på europeisk suksess via Triangulum

Gjennom fem år har Stavanger, Eindhoven og Manchester utgjort prosjektet Triangulum. Her handler det om hvordan smarte løsninger kan gjøre vekst mer b…

Større bosspann – mer energi

Da jeg vokste opp i Bergen på 1960-tallet, var bosspannene mye mindre. Vi hadde mindre, og vi kastet mindre. Kildesortering var ikke oppfunnet. Alt gi…

Bærekraft – god business

Det går en linje fra toppen av FN-bygningen på Manhattan til bunnlinjen på Forus eller Forsand. Uansett stor eller liten virksomhet: Integrert bærekra…

© Næringsforeningen 2019-2020 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner