– 64 prosent vil ha lønnstilskudd

– 64 prosent vil ha lønnstilskudd

64 prosent av bedriftene i Stavanger-regionen mener de bør få lønnstilskudd for å holde de ansatte i jobb, i stedet for å permittere dem. Det viser en ny medlemsundersøkelse, gjennomført av Næringsforeningen.
20.mai 2020 Av Lars Idar Waage

Over 750 har svart på undersøkelsen, som ble gjennomført nå i mai. Undersøkelsen viser at tiltakspakkene fra myndighetene har hjulpet bedriftene til å holde hodet over vannet, men krisen de neste 6 – 12 måneder vil det få kritiske konsekvenser for over 80 prosent dersom det ikke gjøres mer.

– Selv om næringslivet i Stavanger-regionen er litt mer positive med tanke på framtiden og sin egen evne til å komme gjennom krisen nå, enn de var i mars, er det fortsatt ingen tvil om at situasjonen er kritisk, sier Egil Hollund, kommunikasjonssjef i Næringsforeningen.

 

Se innslag under fra vår sending på Næringsforeningen TV:

 

7,5 prosent sier nå at de er temmelig usikre på om de vil klare å komme seg gjennom dette uten å gå konkurs.

– I mars var dette tallet 13,2, men det er fortsatt et høyt tall. 44,3 prosent forventer kritiske konsekvenser nå, ned fra 64,4 prosent i mai, men det sier seg selv at det fortsatt er dramatisk. Så selv om pilene peker i riktig retning, er det siste vi må gjøre nå å tro at vi er gjennom dette, sier kommunikasjonssjefen. 

– Det er også verdt å merke seg at de direkte støttetiltakene, som reduserte avgifter, utsatt innbetaling av arbeidsgiveravgift, redusert arbeidsgiverperiode ved sykemelding og så videre, blir vurdert som viktigst, mens bedriftene er mest kritiske til lang saksbehandlingstid i det offentlige. Der mener vi Norge kunne lært av Danmark, og heller gitt lønnstilskudd og latt virksomhetene selv ta seg av utbetalingene, enn å overbelaste NAV, sier Hollund.

 

Her er noen av de viktigste funnene i undersøkelsen:

 • Næringslivet i Stavanger-regionen er mer positiv i mai enn i mars, men koronasituasjonen får store konsekvenser for næringslivet. I mars mente 64,4 prosent at krisen kan påføre virksomheten kritiske konsekvenser som permitteringer, oppsigelsen eller konkurs. I mai er det 44,3 prosent som mener dette, men bare dersom krisen ikke blir langvarig. Dersom krisen varer i lenger tid, mener 81,7 prosent det gir kritiske konsekvenser.
 • 64 prosent mener bedriftene bør få lønnstilskudd i stedet for permitteringer, mens 22 prosent vet ikke.
 • Næringslivet har innført en rekke krisetiltak: 85 prosent har begrenset/innstilt møtevirksomhet, 82 prosent har hjemmekontor og 72 prosent har innført reiserestriksjoner.
 • Over halvparten mener det trengs flere tiltak fra myndighetene for å unngå kritiske konsekvenser.
 • De viktigste tiltakene regjering og Storting har iverksatt for næringslivet oppgis som: kontantstøtte, permitteringer og redusert arbeidsgiver avgift.
 • 9 av 10 spurte mener de vil klare seg gjennom krisen.
 • Tiltakspakkene fra myndighetene har hjulpet bedriftene til å holde hodet over vannet, men krisen de neste 6 – 12 måneder vil det få kritiske konsekvenser for over 80 prosent.
 • Tiltakene rundt sykemelding og permittering anses som de viktigste fra myndighetene.
 • 54 prosent mener det trengs flere tiltak fra myndighetene for å unngå kritiske konsekvenser.
 • Bedriftene er ikke spesielt fornøyde med lokale tiltakspakker.
 • Koronakrisen oppleves å ha en større påvirkning på inntektene, i større grad enn fallet i oljeprisene og lav kronekurs. For energibransjen har oljeprisfallet større betydning enn Covid-19.

Andre liknende nyheter

Smir så lenge stålet varmer

Han trives minst like godt i produksjonshallen som bak tegnebrettet på kontoret, og karakteriserer sine ansatte som venner. Svein Westlund Kristiansen…

Dårlig ledelse?

En tredjedel av norske medarbeidere sier at de har ledere som er så dårlige, at disse står i veien for at medarbeiderne kan gjøre en god jobb. Men, er…

Fortsatt høy arbeidsledighet

Ett år etter den første nedsteningen og lav oljepris er arbeidsledigheten fortsatt høy i regionen og det vil den trolig være en stund fremover.

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner