Årets bedrift IV: Aarbakke

Årets bedrift IV: Aarbakke

Fra hestesko til en av verdens ledende maskineringsbedrifter. Aarbakke AS har snudd nedtur til opptur på få år, med 100 prosent lokale eiere.
25.november 2020 Av Lars Idar Waage

Aarbakke AS
Etablert: 1918
Hovedkontor: Bryne
Forretningsområde: Industri
Antall ansatte: 300
Omsetning: 937 MNOK
Driftsresultat: 129 MNO
Historien til Aarbakke går hele 102 år tilbake i tid da selskapet ble startet som hesteskoprodusent med lokale kunder på Jæren. I dag er det lokalt eide selskapet blitt en av verdens ledende maskineringsbedrifter med én millard kroner i omsetning i 2020, 300 ansatte og god lønnsomhet. Markedet har de siste 40 årene i all hovedsak vært knyttet til olje og gass.
– Derfor merket vi godt oljenedturen og 2017 ble et tungt år. Etter det har det pekt i riktig retning og vi setter omsetningsrekord i år, sier en fornøyd Inge Brigt Aarbakke.

 

Innslag fra TV Vest:

Kompetanse

Konkurransen fra lavkostland, spesielt i Østen, har vært hard. Men med robotisering og digitalisering har Aarbakke blitt svært konkurransedyktige, med samme antall ansatte som tidligere.
– Faktisk har vi fått kontrakter i Asia fordi vi kan konkurrere på pris og kvalitet, med de samme ansatte som før. Det er vi stolte av, sier Aarbakke.

Markedsveksten de siste to årenehar vært svært sterk og Aarbakke har gjennom høy fleksibilitet, maskinkapasitet og kvalitetssikrede metoder for avansert produksjon, vært i stand til å ta del i den sterke veksten.
– Vår kapabilitet, metoder og systemer har vist seg svært godt egnet til å omsette denne sterke volumøkningen til lønnsomhet, en lønnsomhet som er betydelig over gjennomsnittet i bransjen, sier han.

Da Norge stengte ned i mars fikk selskapet medieoppmerksomhet etter at en ansatt i karantene ba om å få maskinen transportert hjem. Dermed kunne han utføre jobben sin fra garasjen.
– Vi er organisert på en åpen og inkluderende måte som har gitt ansatte sterkt eierskap til egne oppgaver, og i enda større grad til å møte kunders behov og forventning. Alle ansatte er preget av sterk kompetanse i eget fagfelt og rasjonelt samarbeid på tvers av fagfelt, sier den administrerende direktøren.

 

Tilpasningsevne

Derfor er han spesielt opptatt av fagutdanning i Norge og at flere skal ta fagbrev, ikke bare innen industrielle fag.
– Aarbakke er en av de største bedriftene når det kommer til å legge til rette for, og gjennomføre fagutdanning. Både innen et bredt spekter av industrielle fag, men også til kokkefaget og administrasjonsfag, sier han.

Selv tror han høy kundetillit, rask omstillings- og tilpasningsevne sammen med rett kvalitet og bred kompetanse har vært avgjørende for Aarbakkes suksess og vekst. Gjennom tiår med betydelige svingninger i markedene har selskapet vært en trygg partner for sine kunder.
– Med over 50 avanserte maskiner for sveising, fresing, dreiing og boring, samt et leverandørnettverk med høy spisskompetanse, er dette mulig. Vi fremstiller dokumenterte produkter i henhold til de strengeste kundekravene i bransjen på en effektiv måte, sier Aarbakke.

 

Lokale eiere

Som for andre bedrifter vil digitalisering være en nøkkelfaktor i årene fremover. Selskapet har via partnerskap med ledende aktører posisjonert seg sterkt for en digital fremtid.
– Vi har lyktes godt med å omsette stor datafangst over mange år til økt verdi- skapning og operasjonell kompetanse.
I 14 år var Aarbakke eid 50/50 av Hitecvision og Inge Brigt Aarbakke, mens tidligere i år ble Hitecvisions del solgt til Jacobsen-familien gjennom selskapet Westco Investering. Selskapet fortsetter derfor med 100 prosent lokalt eierskap.
– For vår del liker vi best å investere lokalt i bedrifter med gode muligheter for vekst og utvikling. Vi er veldig ydmyke til det Inge Brigt og resten av gjengen i mønsterbruket på Jæren har fått til. Vår rolle blir å støtte Aarbakke og være med og se nye muligheter, sier Trond Jacobsen på vegne Westco Investering.

Årene 2019 og 2020 vil stå som de beste årene i selskapets historie, og nå vil eierne bruke den allerede etablerte, sterke og rotfestede kulturen for å utvikle selskapet videre sammen med de ansatte.
– Denne kulturen handler om å involvere alle ansatte gjennom arbeidsglede, endringsevne og forbedringskraft, sier han.

I tillegg blir fokuset rettet mer mot bærekraft og grønn produksjon med minimalt miljøavtrykk. Sammen med etablering av solide digitale plattformer har Aarbakke gode forutsetninger for å være en sterk, tydelig og bærekraftig partner i et globalt olje- og gassmarked.
– Gjennom handling skal vi bevise at dette lar seg forene med høy verdiskaping for kunder, eiere og samfunn, avslutter Aarbakke.

Andre liknende nyheter

Karrieredagen og Job Fair: Årlige møteplasser for fremtidens arbeidskraft

Stavanger-regionen tar grep om fremtiden med Karrieredagen og Job Fair, som nå blir årlige arrangementer. Målet er å bygge broer mellom studenter, arb…

Tabbekonferansen: – Riktig «mindset» er verdifullt

Psykolog Egon Hagen sier hele skolesystemet er bygget opp for å redusere risiko. Men de som lykkes i business, har ofte ingen spesiell utdannelse.

Tabbekonferansen: – Enormt med tabber i norske rettssaler

Kjendisadvokat Arvid Sjødin mener det norske rettssystemet er fullt av tabber. 6. mars kommer forsvarsadvokaten tl Tabbekonferansen.

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner