Årets Bedrift V: Stangeland Maskin
Tommy Stangeland er daglig leder i Stangeland Maskin.

Årets Bedrift V: Stangeland Maskin

For andre gang på år er Stangeland Maskin nominert til årets bedrift. Det er de ansatte i den over 60 år gamle entreprenørbedriften svært stolt over.
27.november 2020 Av Ståle Frafjord

Stangeland Maskin AS
Etablert: 1959
Hovedkontor: Sola
Forretningsområde: Maskinentreprenør
Antall ansatte: 700
Omsetning: 1.731 MNOK
Driftsresultat: 102 MNOK
Familiebedriften har levert positivt resultat hvert år de siste 25 årene. Samtidig har man både har investert og ekspandert for å kunne levere i et marked i stadig utvikling og med langt større krav til bærekraft og miljø. I takt med markedet har de investert kontinuerlig i utstyr og kompetanse som kreves for å løse alle mulige typer oppdrag.
– Vår visjon er å være ledende, og visjonen forplikter på mange måter. For å gjøre en god jobb ute blant trafikanter, naboer og publikum sammen med byggherre og andre er vi nødt til å ha det godt med oss selv. Vi er ærekjære fagarbeidere i Stangeland, og kulturen vår kunne vi pratet en hel kveld om, men nominasjonen er viktig for stoltheten og kulturen vår. Vi føler oss sett, og kjenner på en anerkjennelse for arbeidet vi utfører, sier daglig leder, Tommy Stangeland.

 

Innslag fra TV Vest:

 


Selskapet jobber målrettet rundt seks delstrategier hver eneste dag. Det handler om miljø, mennesker, drift, digitalisering, økonomi og markedsutvikling.
– Det å få ekstern anerkjennelse gir en vitamin-boost og bekreftelse på at vi gjør noe riktig. Vi bærer også med oss et samfunnsansvar som er større enn oss selv. Bygg- og anleggsbransjen er en av de viktigste næringene vi har i Norge, det er vi som fysisk bygger landet vårt. Som en dominerende, lokal aktør er det vår jobb å fremsnakke både bransje og fag. Bransjen skal være attraktiv, så får heller vi som selskap "knive" om de beste hodene etter hvert. Det gjelder både yrkesfag og de med høyere utdannelse: Bygg og anlegg er viktig og spennende, sier Stangeland.

 

Risikostyring

Et par interne prosjekter, har fått konsekvenser for hvordan selskapet drifter leveranseprosjektene. I 2020 har Stangeland blitt ISO45001:2018 sertifisert, i tillegg til å tilfredsstille samtlige krav definert i ISO 31000:2018 som handler om risikostyring.
– Vi har i mange år arbeidet målrettet med HMS, men sertifiseringen speiler at vi har strukturelle prosesser og et system for å kontinuerlig jobbe med sikkerhetskulturen vår. Målet er null fraværsskader, redusert yrkesskader og sykdommer, samt fremme psykisk og fysisk helse.

Siden 2018 har selskapet også økt andelen av lastebiler med motorklasse Euro 6 fra 56 prosent til 96 prosent. Det betyr i praksis at alle lastebilene renser miljøet som de er i. Andelen med nyeste motorteknologi Steg 4 og Steg 5 i gravemaskin er også økt fra 43,6 til 71,3 prosent.
– Ny maskinpark, samt arbeidet med tomgangskjøring og minst mulig kjøring viser at vi tar miljøet på alvor.

 

Digitalisering

Digitaliseringen er kommet langt på Stangeland-huset. I grove trekk er bedriften papirløs og kan på sekunder hente ut tall og dato på det meste.
– For kundene og byggherrene betyr det at vi har systemer og kompetanse til å rapportere på miljøregnskap. Eksempelvis ble Finansparken i Bjergsted anerkjent med BREEAM Outstanding sertifisering. For
oss innebærer det valg av bærekraftige og godkjente produkter, i tillegg til rapportering av drivstoff-forbruk. Denne type rapportering vil vi se mer av fremover, særlig hos de offentlige byggherrene. I dag er vi gang med ny brannstasjon på Schankeholen, også her rapporteres miljøregnskap.

 

Stimulering

Selskapet er opptatt av å utvikle lokalt næringsliv og stimulere til satsning og arbeidsplasser. I forbindelse med utbygging av Lervig Brygge i østre bydel i Stavanger har Stangeland sammen med konsulentselskap hentet kantstein og heller av granitt fra Hellvik i Egersund kommune. Alternativet hadde vært stein fra Asia.
– Steinbruddet hadde tidligere ikke levert denne type produkter, og sammen med oss fikk vi nå tilgang til et produkt som er kortreist, mulighet til skreddersøm, kortere leveringstid og produsert av stein som i utgangspunktet er skrot-materiale. Prosjektet har gitt grobunn for at også flere aktører nå velger lokal granitt, og har ført til investeringer og arbeidsplasser. Prosjektet på Lervig er nå avsluttet, men samme type stein er også brukt på Vardheia Skule som nå bygges for Time og Klepp kommuner.

 

Erfaring

Stangeland er også engasjert i byggingen av det nye sykehuset på Ullandhaug.
– Også her har vi valgt viktige, lokale underleverandører som er viktige for miljøet og lokale arbeidsplasser.
Norges største bokskulvert-elementer er produsert av Østraadt Rør på Sviland. Sykehusprosjektet har gitt oss mye erfaring og kompetanse innen nettopp papirløse byggeplasser. Læringskurven har vært bratt, og til tider tøff, men er også et viktig erfaringsoverføring til prestisjeprosjektet for Statnett på Fagrafjell.
På Fagrafjell bygger Stangeland ny transformatorstasjon på Rogalands første fossilfrie anleggsplass.
– Vår nye maskinpark gjør at vi enkelt kan gå fra fossil diesel til biodiesel HVO. Fagrafjell har på mange måte blitt signaturprosjektet vårt for fossilfri drift. Men det er så mye mer vi driver med! Redusert tomgangskjøring, minst mulig flytting av masser, minimere inngrep i natur, nærhet til deponi og ikke minst som jeg har fortalt om: Valg av lokale leverandører er et godt miljøvalg.

Andre liknende nyheter

Samler seg på Jæren: – Mer enn bare traktor og «sorpa»

Teknologibedriftene på Jæren samler seg for å markedsføre fagmiljøet, skape identitet, arbeidsplasser og tiltrekke seg ny arbeidskraft.

Reiseliv: 7 av 10 tror på like bra eller bedre sommer

Reiselivsbransjen er positiv før sommeren, men det er ikke alle steder vi får ut potensialet. – Trist at regionen ikke klarer å utnytte potensiale det…

Den stavangerske kjipheten

Kunne Kunstsilo i Kristiansand blitt realisert i Stavanger? Hva skjedde egentlig da Stavanger Aftenblad hyret inn en arkitekt fra Bergen til å anmelde…

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner