Budsjett-smell og trafikkaos: Splitt E39 Osli - Ålgård og bygg tunnel!
Tunnel under Kongeparken vil sørge for at trafikken ikke står stille gjennom tre rundkjøringer og i krysset til Sirdal.

Budsjett-smell og trafikkaos: Splitt E39 Osli - Ålgård og bygg tunnel!

Arbeidsgruppa E39 Agder/Rogaland slår alarm: Splitting av strekningen og oppstart av tunnelbygging ved Ålgård er det eneste svaret. Dette kommer som en reaksjon på forslaget om å fjerne E39 Osli - Ålgård fra Statens vegvesens portefølje i Nasjonal transportplan 2025-2036.

– Splitt strekningen, men start på Ålgård og bygg en tunnel. Da får du redusert kostnader og unngår at trafikken korker seg gjennom tre rundkjøringer og i krysset til Sirdal, forklarer Tormod Andreassen, næringspolitisk leder i Næringsforeningen i Stavanger-regionen og medlem av arbeidsgruppa E39 Agder/Rogaland.

Næringspolitisk leder i Næringsforeningen og medlem i arbeidsgruppa E39, Tormod Andreassen. 

Arbeidsgruppa E39 har sendt et sterkt brev til styringsgruppa for Bymiljøpakken, der de understreker at strekningen har stor betydning og ikke bør settes på sidelinjen.

– Denne tunnelen vil løse den største flaskehalsen mellom Stavanger og Oslo. Dette gir mer effektiv transport av folk og varer, og til en mye rimeligere penge enn dagens forslag, forklarer Andreassen. 

Arbeidsgruppa E39 foreslår en inndeling av prosjektet for å opprettholde kostnadsrammen, i tråd med den signerte byvekstavtalen for Nord-Jæren.

De kaller på styringsgruppen i Bymiljøpakken til å støtte dette initiativet, og håper å se et vedtak den 7. juni.

Arbeidsgruppa E39 Agder/Rogaland består av nøkkelpersoner fra næringsforeninger og ledere fra kommunene i Rogaland og Agder, og de kjemper nå for en kostnadseffektiv løsning på det som er blitt et stort problem på veistrekningen mellom Stavanger og Oslo. Brevet er signert: Hans Fredrik Grøvan – Lister Næringsforening, Roar Osmundsen - Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Tormod Andreassen – Næringsforeningen i Stavanger, Even Tronstad Sagebakken – ordfører i Lindesnes, Per Sverre Kvinlaug – ordfører i Kvinesdal, Odd Stangeland – ordfører i Eigersund, Frode Fjeldsbø – ordfører i Gjesdal.

 

Andre liknende nyheter

Karrieredagen og Job Fair: Årlige møteplasser for fremtidens arbeidskraft

Stavanger-regionen tar grep om fremtiden med Karrieredagen og Job Fair, som nå blir årlige arrangementer. Målet er å bygge broer mellom studenter, arb…

Tabbekonferansen: – Riktig «mindset» er verdifullt

Psykolog Egon Hagen sier hele skolesystemet er bygget opp for å redusere risiko. Men de som lykkes i business, har ofte ingen spesiell utdannelse.

Tabbekonferansen: – Enormt med tabber i norske rettssaler

Kjendisadvokat Arvid Sjødin mener det norske rettssystemet er fullt av tabber. 6. mars kommer forsvarsadvokaten tl Tabbekonferansen.

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner