– Den skjulte arbeidskriminaliteten vokser
Slike bilder er sjeldnere enn før. Den useriøse delen av arbeidslivet har ikke blitt mindre, men foregår mer skjult.

– Den skjulte arbeidskriminaliteten vokser

På aller øverste trinn, langt over bakken og uten sikring, forsøker den øst-europeiske arbeideren å finne balansen for å komme til med malerpenselen. Han gjør det med livet som innsats.
20.august 2020 Av Ståle Frafjord

– Bildet er heldigvis ikke noe vi ser ofte, og er mer et symbol på den useriøse delen av dette markedet. Det at man jobber slik, uten sikring, er ikke så vanlig lenger. Men utviklingen har gått i en retning hvor kriminaliteten er mindre synlig og mer organisert. Denne arbeideren hadde helt sikkert et HMS-kort og var trolig også registrert i arbeidstakerregisteret, men om han får den lønnen han skal ha og firmaet driver lovlig, er en helt annen ting. Trolig sparer firmaet penger på HMS, man får gjort jobben fort og oppdragsgiver er fornøyd. Denne type firma vil helst ikke ha kunder som klager, sier Fred Sherling.

Det handler om kriminalitet i arbeidsmarkedet, en type kriminalitet Fred Sherling har jobbet aktivt mot i en årrekke. Først i politiet, deretter som leder av A-krim og nå som prosjektleder for Fairplay bygg Rogaland.

 

Like konkurransevilkår

Fairplay bygg Rogaland (FPBR) ble etablert i oktober i fjor, etter initiativ fra Næringsforeningens ressursgruppe for Håndverkere, og er et samarbeidsprosjekt mellom Næringsforeningen og LO Rogaland. Hovedmålet er å bekjempe arbeidslivskriminalitet, og å jobbe for en seriøs byggenæring med like konkurransevilkår. Både Rogaland Fylkeskommune, Stavanger kommune og Sandnes kommune er med og støtter prosjektet økonomisk.

– Den skjulte, organiserte kriminaliteten vokser. Men forholdene vi hadde for få år siden, med svarte og ulovlige firma i privatmarkedet, er ikke så åpenbare lenger, sier Sherling.

Heller ikke frykten for koronaviruset har endret aktiviteten i dette markedet. Vår og sommer er høysesong for oppdrag i det private markedet, både for de seriøse og de useriøse firmaene som påtar seg bygge- og vedlikeholdsoppdrag.

 

130 tips

– De aller fleste firmaene er seriøse, men spesielt innenfor malervirksomhet foregår det mye som ikke er bra på det private markedet, sier Sherling.

I løpet av de siste ti månedene har Fred Sherling sendt over nær 130 tips til ulike offentlige myndigheter om ulovlig virksomhet i arbeidsmarkedet.

– Det kommer inn veldig mange tips, både via Næringsforeningens tipsside om svart arbeid, fra ulike firma og fra fagorganiserte. I starten – da folk ikke hadde hørt om Fairplay – måtte jeg ut å finne ting selv. Nå kan jeg sitte på kontoret og få informasjon utenifra. De tipsene som kommer inn fra bransjen selv, er ofte veldig bra. Men jeg må ut og sjekke, og videreformidler ikke disse tipsene uvasket og uverifisert, sier Sherling.

 

Milliarder

Det finnes ikke noe nøyaktig tall for hvor store beløp staten svindles for årlig som følge av manglende skatt- og momsinnbetalinger i privatmarkedet i Rogaland. Sherling mener det dreier seg om mellom to og tre milliarder hvert år bare for privatmarkedet innen bygg i Rogaland. Økonomisk kriminalitet knyttet til det totale arbeidsmarkedet i Norge blir anslått til 25 til 30 milliarder årlig i form av manglende innbetaling av skatter og avgifter, penger som skulle kommet felleskapet til gode.

Men det handler ikke bare om penger, også om sosial dumping og konkurransevridning – blant annet.

Så langt er Fred Sherling alene på kontoret, men han samarbeider godt med offentlige myndigheter i bekjempelsen av arbeidskriminalitet. I juni ble organisasjonen Fair play bygg Norge stiftet, og består foreløpig av Oslo og omegn, Trondheim og Rogaland. Regionene samarbeider både om saker, men ønsker også å påvirke sentrale myndigheter.

– Min erfaring er at de aller fleste tipsene vi videreformidler, følges opp. Men mange aktører, særlig knyttet til større prosjekter, tar ikke kontakt om aktuelle saker med offentlige kontrollmyndigheter. Det kan være flere gode grunner til dette. Fair play bygg Rogaland har vært i kontakt med flere store aktører som har en rolle i store offentlige eller private prosjekter i Rogaland. Her kan Fair play bygg bistå med råd om hvordan en skal løse utfordringer.

 

Krevende
Arbeidet som pågår av politi, arbeidstilsyn, skatteetat og kemner for å avdekke kriminalitet i arbeidslivet, krever store ressurser. I Rogaland opprettet man for noen år siden A-Krim for å koordinere og samarbeide bedre i arbeidet med å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

– Det er et krevende arbeid. Firmaene er mer organiserte, og hvitvasker penger gjennom andre prosjekter. Arbeidet er mer profesjonalisert, og flere aktører samarbeider. Det gjelder ikke bare i det private byggemarkedet, men også på offentlige prosjekter. Derfor samarbeider vi med både fylkeskommunen og kommunene. Min erfaring er at de har gode systemer, men ikke like gode gjennomføringsplaner eller ressurser for disse systemene. Nå er det etablert et samarbeid med Stavanger kommune, som har en egen arbeidsgruppe mot arbeidslivskriminalitet. Dette er noe vi regner med å få til med både Sandnes kommune og fylkeskommunen, sier Sherling.

 

Endringer

Undersøkelser har avdekket at det det er i første rekke utenlandske arbeidere som utnyttes i det useriøse og ulovlige arbeidsmarkedet.

– Norske arbeidstakere kjenner sine rettigheter. De har sine lån og sine forpliktelser i Norge som tilsier lønn på et visst nivå. En del utenlandske arbeidere vet at om de sier nei til et arbeid, så har man ingen jobb. Men det har også skjedd endringer, og her har A-krim i samarbeid med brannvesenet gjort en kjempejobb. Før kunne man avdekke at store grupper utenlandske arbeidstakere bodde i låver eller gamle råtne hus som var rene brannbomber. Det er det lite av nå. Men det finnes fortsatt.

 

Holdninger

– Hvor mye har arbeidet som er gjort for å bekjempe arbeidslivskriminalitet de senere årene hjulpet? Den åpenlyse kriminaliteten knyttet til privatmarkedet innen bygg er kraftig redusert. Den organiserte kriminaliteten krever mer systematisk innsamling og analyse av informasjon. Den er ofte knyttet til organiserte nettverk. Denne kriminaliteten klarer ikke det offentlige alene å forebygge.

– Det er umulig å ha en nullvisjon på dette området. Til det er ressurser, eller tilgjengelige «offentlige verktøy» avsatt til arbeidet ikke tilstrekkelig, og det er for mange «tilretteleggere» som bistår kriminelle aktører og nettverk. Men dette arbeidet – og oppmerksomheten rundt det – påvirker også folks holdninger. Man sitter ikke lenger rundt et bord og snakker om at man skal kjøpe svart arbeid. Utfordringen blant vanlige folk nå er at dette foregår så skjult. Man vet ikke lenger om man kjøper svart arbeid. Det skjules gjennom å gi arbeidstakere mindre lønn, man lar være å sende inn riktige oppgaver og så videre. Derfor er det også veldig viktig å samle inn og distribuere informasjon om hva man kan og bør gjøre. Det står veldig mye god og tilgjengelig informasjon på nettstedet handlehvitt.no. Det man også kan gjøre er å kontakte de lokale og godkjente byggmestrene med fagarbeidere og kompetanse. En kan også velge å bruke firmaer som bruker læringer. På den måten bidrar en til rekruttering av fagarbeidere til bransjen.

 

Andre liknende nyheter

Er bedriftene klare for 5G?

I disse dager rigger de tre mobilnetteierne i Norge seg for utbygging av 5G. Men er bedriftene klare?

Hva kan vi lære av Gjert?

Utfordringene står i kø! Et av de store spørsmålene er hvordan Næringsforeningens medlemsbedrifter skal skaffe seg nok arbeidskraft med rett kompetans…

EU ber Norge utvinne mer  olje- og gass

EU oppfordrer Norge til fortsatt leting og investeringer for å bringe olje og gass til det europeiske markedet. – Det kan bety mye for Stavanger-regio…

© Næringsforeningen 2019-2022 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner