Derfor er medisinutdanning viktig og riktig
Kronikk

Derfor er medisinutdanning viktig og riktig

Medisinutdanning ved UiS er viktig og riktig for Stavanger-regionen og hele Helse-Norge. Vi trenger en fullverdig medisinutdanning, ikke bare en filial av UiB på campus i Stavanger.
04.september 2020 Av Ådne Kverneland, styreleder i Næringsforeningen og Jan Olav Johannessen, professor II ved Helsevitenskaplig fakultet ved UiS, faglig leder for Nettverk for medisin og helse og seniorforsker ved SUS

I sin tid skrev daværende utdanningsminister Gudmund Hernes et skarpt brev til den danske utdannings¬ministeren, hvor han forventet en stopp for Danmarks samarbeid med Stavanger, den gang Høgskolesenteret i Rogaland (HSR), om doktorgrader. Han skrev blant annet at «et vesentlig formål fra HSRs side er nok å presse fram den formelle anledning til å avlegge doktorgrader i Stavanger. Dette siste er jeg ikke innstilt på, og har der Stortinget med meg». På tross av slike motkrefter, og med hjelp av lattermildt oppgitte danske akademikere, fikk Stavanger etterhvert etablert rett til doktorgrads¬utdanning og høgskolen ble omsider et universitet. Kraften, viljen og kompetansen i regionen vant lykkeligvis fram.

 

Nødvendig kompetanse

I 2008-2009 nedsatte Universitet i Stavanger (UiS), Universitetsfondet og Stavanger Universitetssykehus (SUS) en tenketank som utredet mulighetene for å etablere en fullverdig medisinutdanning i Rogaland, knyttet til UiS og SUS. Allerede da fant man at regionen hadde den nødvendige akademiske, forskningsmessige og kliniske kompetanse til å tilby et fullverdig medisinstudium, knyttet til det som nå er Fakultet for helsevitenskap ved UiS. Regionen har både den nødvendige kompetanse, kvalitet og kapasitet til å utdanne cirka 70 nye leger hvert år, noe som også vil være økonomisk fordelaktig for Helse-Norge.
I dag utdannes cirka to tredeler av nye leger i Norge i utlandet. I første omgang vil UiS-modellen tilby utenlandsstudenter å ta de siste tre årene av utdannelsen sin i Norge, og på sikt vil en etablere et fullverdig seksårsstudium ved UiS, i samarbeid med SUS og primærhelsetjenesten. For både UiS, regionen og landet vil dette gi betydelige muligheter klinisk og forskningsmessig.

 

Sterke helsenæringer

Da den økonomiske krisen slo inn for fullt, i 2014-2015, ble det tydelig for alle at regionen trenger flere ben å stå på, og både fra lokalt og nasjonalt politisk nivå ble kompetansemiljøer pekt på som det viktigste alternative satsningsområdet. Etablering av et medisinstudium ved UiS er her et viktig grep. Regionen har sterke helsenæringer og gode samarbeid gjennom Helsecampus Stavanger, SEARCH, Pumps and Pipes og Norwegian Smart Care Cluster, for å nevne noen. UiS har et meget sterkt teknologimiljø, og har allerede vist seg å levere vesentlige bidrag til ny helseteknologi og metoder. Fremtidsrettede helseutdanninger vil i betydelig grad hvile på digitalisering, innovasjon og helseteknologi, og et tverrvitenskapelig samarbeid mellom helseutdanninger som sykepleie, paramedisin, jordmor, teknologi og medisin.

 

Forskyvning av ressurser

Derfor er det så viktig at UiS får en fullverdig medisinutdanning, ikke bare en filial av UiB på campus i Stavanger. Modellen som er foreslått fra UiB vil effektivt blokkere for en fullverdig utdanning i Stavanger, sannsynligvis for all fremtid. Det vil i tilfelle innebære en betydelig forskyvning av ressurser fra Stavanger til Bergen, både kliniske ressurser og forskningsmidler. Det er på denne bakgrunn motstanden fra UiB må tolkes, slik vi har sett ved flere anledninger tidligere.
Stavanger-regionens eget universitet har, sammen med SUS, de beste forutsetninger for å utdanne fremtidens medisinere, og Helse-Norge har ikke råd til å la denne muligheten gå fra seg! Vi forventer at regjeringen og Stortinget ser det større bildet og skjærer gjennom motstanden fra de gamle universitetene. Motstanden fra Hernes, og de den gang etablerte universitetene, ble overvunnet – til det beste både for landet og Stavanger-regionen. Dagens regjering og storting må se verdien av medisinstudiet ved Universitetet i Stavanger – og vise seg like framsynte som den gang.

Andre liknende nyheter

En annerledes oljedirektør 

Hun har kjent på ensomheten og det å ikke passe inn. Men ikke alt i livet må vare evig, og også Linn Katrine Høie har erfart at det å oppleve annerled…

Kronprinsen møtte næringslivet

HKH Kronprins Haakon besøkte Stavanger torsdag. Første stopp var Rosenkildehuset der Kronprinsen møtte representater fra energisektoren og nye mulighe…

– En utslippsfri cruisedestinasjon

Landstrøm innen 2022, færre store cruiseskip i Vågen, utrede en anbefalt øvre tålegrense for antall turister samtidig, prioritere anløp av lavutslipps…

© Næringsforeningen 2019-2020 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner