Det grønne kartet
Brage Johansen

Det grønne kartet

Grønn utvikling og konkurransekraft opptar stadig flere i næringslivet, og mange aktører står klare til å bistå folk med gode ideer, teknologier, produkter og finansiell bistand. Nå har ressursgruppen for Grønn vekst fått laget et kart som viser hvor man kan få hjelp og hvem som kan bistå.
29.september 2020 Av Ståle Frafjord

Det grønne kartet skal være en levende oversikt over bedrifter som er villig til å dele kompetanse og bidra til å øke tempoet videre i grønn utvikling.  

– Vi ønsker å være med å åpne dører for folk og bedrifter som har ideer til nye virksomheter som kan styrke regionen, samtidig som tjenester og produksjon må være i tråd med klimakravene, sier leder for ressursgruppen for Grønn vekst i Næringsforeningen, Brage Johansen. 

Ressursgruppen er en interessegruppe for grønn vekst som støtter gode ideer og fremmer kreative møteplasser som kan bidra til å nå FNs bærekrafts mål. 

Gruppen jobber på tvers av flere fagområder, og jobbe også i tett samarbeid med andre faglige og geografiske ressursgrupper. Det grønne kartet er at av de synlige resultatene av dette arbeidet.  

Brage Johansen understreker at det finnes flere aktører enn det ressursgruppen har klart å finne frem til i dag, og kartet derfor vil bli justert etter hvert.  

– Det grønne kartet er et aktørkart som viser hvilke organisasjoner og bedrifter som bistår enkeltpersoner og bedrifter som har ideer de ønsker å diskutere for å finne veien videre. Det finnes også flere bedrifter som jobber med rådgivning og strategiutvikling. Tidlig i idéfasen kan det være nyttig å snakke med aktører som kan gi helt gratis veiledning og åpne dører til neste nivå i utviklingen. Skape.no er eksempelvis et samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune, 23 kommuner og Fylkesmannen i Rogaland, og har et gratis veiledningstilbud, sier Johansen. 

 

 

Smarte folk 

– Hvorfor har man valgt å lage denne oversikten? 

– Det finnes mange smarte folk med gode ideer, og hensikten er å gjøre det enklere å finne frem til de rette aktørene som kan hjelpe dem videre. Selv om man ikke har en ide om å starte egen bedrift, så kan det være til stor inspirasjon å delta i entreprenørarrangement eller jobbe i kreative miljøet med fokus på entreprenørskap og utvikling. Klyngene har spisskompetanse innen sine spesifikke områder om dekker mange hundre bedrifter og store nettverk.  

– Hva skal kartet brukes til? 

– Først og fremst som en døråpner til nye bedriftsideer. Kartet er laget for å tydeliggjøre hvor mange aktører som faktisk kan bistå entreprenører i både idéfasen og produktfornyelser.  

 

Dele kompetanse 

Ressursgruppen foretok en kort medlemsundersøkelse i juni, og mange av aktørene var villige til å være med å dele kompetanse. Spørsmålene var basert på den årlige THEMA rapporten hvor Lyse kartlegger klimagassutslipp og mulige tiltak i Sør- Rogaland, sortert på sektorer hvor bedriftene kan være med å gjøre en stor forskjell: Veitrafikk, sjøfart, luftfart, jordbruk, avfall og avløp, oppvarming, annen mobil forbrenning og industri.  

 

Undersøkelsen viste blant annet at: 

 • 66 prosent av bedriftene svarer at de allerede har laget en grønn strategi for sin virksomhet. 
 • Jevn fordeling av når bedriftene mener de oppnår klimamålene (2020 – 2023). 
 • 81 prosent av bedriftene svarer at deres produkt og tjeneste har et globalt markedsområde. 
 • De sektorene hvor flest bedrifter mener de kan redusere mest og raskest for å nå klimamålene er oppvarming, energiforsyning, avfall og avløp. 
 • 37 prosent av bedriftene svarer at de har produkter og tjenester innen industri, olje og gass som kan løse andre bedrifters behov for å nå klimamålene. 
 • 33 prosent av bedriftene svarer det samme for energiforsyning. 

 

 

Levende dokument 

– Vi vet at det finnes mange flere bedrifter og aktører som jobber med grønn utvikling, slik at dette blir et levende dokument hvor vi kan utvide aktørkartet. Med knoppskyting og utvikling av grønne ideer, så vil regionen kunne synliggjøre nye ideer og ta en posisjon både nasjonalt og internasjonalt. Potensialet er stort, sier Brage Johansen. 

Ressursgruppen har fått økonomisk støtte fra Lyse til å dekke kostnadene med illustrasjonen til kartet. 

 

Hvor tar jeg kontakt om jeg har en god grønn ide? 

 • Skape.no  (hele fylket – gratis veiledning i regi av kommuner og fylket)
 • Innovasjon Norge, gründertelefon (hele fylket)
 • Validé  (Stavanger, Bryne, Egersund, Haugesund ) 
 • Næringshagene: https://nhrogaland.no/
 • Ryfylke næringshage (Finnøy)
 • Suldal Vekst (Sand)
 • Rogaland ressurssenter (Avaldsnes)
 • Medvind Næringshage (Ølen)
 • ITSAaccelerator (årlige vekstprogram for ferske startups (ITSA Start) modne startups (ITSA Connect Growth)  

 

Startup-miljøer: 

 • InnovationDock (Stavanger og Sandnes – alle bransjer) 
 • Creator Maker Space (Forusprototypelab)   
 • FOMO(Forus – sterkt teknologimiljø) 
 • Innovasjonspark Stavanger (Ullandhaug – alle bransjer)
 • Seedsof Norway (kvinnelige gründere) 
 • Storhaug Limited (Stavanger - grunder/startupmiljø)
 • GrunderhubSR bank og DnB  (Stavanger) 
 • Innoasis(Stavanger – program og lab fasiliteter) 

 

For studenter: 

 • LevelUp
 • StartUiS
   

Arrangement for entreprenørskap og inspirasjon: 

 • StartupWeekend 
 • VentureCup
 • Hackathon(ulike bransjer og avsendere) 
 • TEDxStavanger (ulike bransjer  
   

Klynger med hovedkontor i Stavanger-regionen: 

 • Norwegian Energy Solutions:Collaboration for a sustainable energy future. 
 • Norwegian Offshore Wind Cluster:Increase profits by cooperating on innovation and marked opportunities in offshore wind. 
 • Nordic Edge Smart CityInnovation Cluster: Drivende kraft for utviklingen av smartere byer og lokalsamfunn. 
 • Norwegian Smart Care Cluster:Bygge norsk helseindustri gjennom digitalisering og innovasjoner for helse- og omsorgstjenester. 
 • StiimAqua Cluster: Et innovasjonsøkosystem for havbruksrelaterte virksomheter på Sør-Vestlandet. 
 • Norwegian TunnelSafety Cluster: utvikle innovative bedrifter som vil kommersialisere løsninger for bedre tunnelsikkerhet 
 • ROBO: Nettverk for robotikk og automasjon. 

 

 

Eksempler på Kapital til næringsutvikling i tidlig fase/vekst fase: 

 

 • Grundere selv, familie, venner som bidrar
 • Styrbjørn(bærekraft)  
 • ValidéInvest 1 (presåkornfond) 
 • Bankene
 • DVeen
 • FreyerForvaltning 
 • Lyse investering
 • AngelChallenge
 • Valinor
 • Sprettert
 • SåkornfondProventure 
 • Allianse Venture
 • EV Private Equity
 • DSD
 • Connect Vest
 • SandnesInvestering AS 
 • EkkoInvest 

Andre liknende nyheter

Offentlig sektor som innovasjonsmotor

Hvert år kjøper det offentlige inn varer og tjenester for nærmere 600 millarder kroner. Å bruke en større andel av disse milliardene til å etterspørre…

Smir så lenge stålet varmer

Han trives minst like godt i produksjonshallen som bak tegnebrettet på kontoret, og karakteriserer sine ansatte som venner. Svein Westlund Kristiansen…

Dårlig ledelse?

En tredjedel av norske medarbeidere sier at de har ledere som er så dårlige, at disse står i veien for at medarbeiderne kan gjøre en god jobb. Men, er…

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner