Equinor: -Historisk høyt nivå
Anders Opedal, konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring i Equinor på den årlige leverandørkonferansen.

Equinor: -Historisk høyt nivå

Aktivitetsnivået i Equinor er på et historisk høyt nivå, og selskapet har heller ikke gitt opp håpet om å finne nye store felt i Nordsjøen.
03.september 2019 Av Ståle Frafjord

– Det aktivitetsnivået vi er inne i nå, er det høyeste vi noen gang har hatt innenfor prosjekter, boring- og brønn, teknologi og anskaffelser når en ser på antall timer som blir utført.

Det var budskapet fra Anders Opedal, konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring i Equinor på den årlige leverandørkonferansen som ble arrangert i samarbeid med Næringsforeningen på Forus i dag.

Konferansen samlet nær 350 personer - som alle ville høre mer om Equinors aktiviteter på norsk sokkel, nye prosjekter og selskapets satsing på fornybar energi.

Equinor er i dag til stede i 30 land og 40 prosent av produksjonen foregår internasjonalt. Selskapet har ansvar for gjennomføring av 24 prosjekter, med en samlet investering på 370 milliarder kroner.

– Mesteparten av disse – eller om lag 80 prosent - er på norsk sokkel, og vi har sanksjonert 21 på norsk sokkel siden 2016. Det kunne ikke ha skjedd uten det enorme forbedringsarbeidet både vi, våre partnere og leverandører har gjort de siste årene, sa Opedal.

 

Stabilt

Samtidig er selskapet også i gang med å modne frem 30 prosjekter i sin tidligfaseportefølje.

– Det vi ser for oss fremover er at aktivitetsnivået blir stabilt. Men vår strategi vil også innebære en endret prosjektportefølje, hvilke typer prosjekter vi skal gjennomføre og hvor disse finner sted, hvilken teknologi vi trenger og ikke minst hvordan vi vil jobbe sammen med våre leverandører. Det får også konsekvenser for hvilken kompetanse vi vil trenge, sa Opedal.

Equinor ekspanderer internasjonalt, samtidig som selskapet opprettholder aktivitetsnivået på norsk sokkel. Det innebærer også at selskapet går fra en portefølje som i all hovedsak har bestått i olje- og gassprosjekter til prosjekter som også baserer seg på vind.

– Samtidig vil de olje- og gassprosjektene vi har gjort de siste årene endre seg fremover. Vil vi blant annet ut på dypere vann, som innebære flere flytende produksjoner.

Nærmere 350 personer deltok på leverandørkonferansen på Forus. 

 

Transformere

Når Equinor ser inn i glasskulen er målet også å transformere norsk sokkel for å kunne levere bærekraftig energi i flere tiår.

– Vi har mange mindre prosjekter fremover, men det er klart at dersom vi ikke gjør mange og nye store funn, vil vi ikke få store selvstendige utbygninger - som eksempelvis Castberg og Sverdrup – etter 2025. Nye funn vil mest sannsynlig komme i mindre volumer, og vil være litt mer krevende økonomisk å utvinne. Men når det er sagt: Vi sa også i 2008 og 2009 at nå har vi ikke så mange store prosjekter foran oss. Etter det har vi bygget ut både Gudrun, Hansten, Castberg og Sverdrup. Man skal aldri ta noe for gitt i denne industrien, sa Opedal.

Selv er han relativt sikker på at det fortsatt vil være mulig å gjøre store funn på norsk sokkel. Selskapet har også god tro på Barentshavet.

 

Ny teknologi

For å opprettholde produksjonen på norsk sokkel, slik Equinor ser på dette i dag, må selskapet øke antall brønner fremover med ca 3000. For å bore brønner fremover på en trygg måte, ser selskapet for seg både å måtte endre måten man planlegger, prioriterer og borer nye brønner på.

– Vi vil også trenge nye type brønner og ny type teknologi for å gjennomføre dette. Og for sikker og effektiv drift på våre plattformer og anlegg de neste ti årene er det også viktig å investere i vedlikehold og passe på den omfattende infrastrukturen vi har på norsk sokkel. Det er den som gjør at vi er særdeles konkurransedyktige. Da er vår strategi å inngå langsiktige drifts- og vedlikeholdsavtaler for å gi bedre forutsigbarhet for våre leverandører både når det gjelder planlegging av kapasitet og kompetanse i årene fremover.

 

Internasjonalt

Internasjonalt vil Equinor gå fra å være operatør i to land i dag – Brasil og Storbritannia – til fem-seks land de neste årene.

– På alle våre internasjonale prosjekter ser vi for oss at vi må bruke all den lærdommen vi har gjort på norsk sokkel og ta med oss den, samtidig som vi må tilpasse oss forholdene i de landene som vi jobber i.

 

Fornybar

Også når det gleder satsingen på fornybar energi vil Equinor bruke den kjernekompetansen selskapet har opparbeidet fra olje og gass, spesielt inn mot havvind, men også i forhold til karbonfangst og lagring og hydrogen.

– Det ligger mange prosjekter fremover som vi må forsøke å få konkurransedyktige. På norsk sokkel vil vi helt konkret jobbe videre med havvind, men også elektrifisering av olje og gass. Vi ser blant annet nå på muligheten for å forsyne fem plattformer med kraft fra havvind . Det gjenstår å se om vi får det til i løpet av høsten.

Senest i sommer vant Equinor oppdraget med å utvikle et havvindprosjekt utenfor New York som skal gi strøm til en halv million hjem i New York. Det er det første havvindprosjektet selskapet gjør utenfor Europa.

Andre liknende nyheter

Større bosspann – mer energi

Da jeg vokste opp i Bergen på 1960-tallet, var bosspannene mye mindre. Vi hadde mindre, og vi kastet mindre. Kildesortering var ikke oppfunnet. Alt gi…

Bærekraft – god business

Det går en linje fra toppen av FN-bygningen på Manhattan til bunnlinjen på Forus eller Forsand. Uansett stor eller liten virksomhet: Integrert bærekra…

1,5 millioner kroner til uropatrulje

LO Rogaland og Næringsforeningen gikk tidligere i år sammen om å opprette en uroatrulje. Fylkesutvalget vedtok i dag å støtte prosjektet med 500.000 k…

© Næringsforeningen 2019-2020 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner