Et bredt engasjement for fellesskapet
Kronikk

Et bredt engasjement for fellesskapet

Næringsforeningen jobber for at våre 2000 medlemsbedrifter kan utvikle seg best mulig, skape flest mulig arbeidsplasser og gjennom det bidra til å gjøre regionen vår så attraktiv som mulig og et godt sted å bo. Et kontinuerlig krevende og bredt engasjement – som vi heldigvis deler med svært mange.
04.februar 2020 Av Ådne Kverneland, styreleder i Næringsforeningen

Noen liker å framstille Næringsforeningen som en lobbyorganisasjonen for særinteresser, gamle menn i mørk dress som lar hensynet til rask profitt gå foran alt. Enkle stereotyper som er vanskelig å finne igjen i den aktiviteten som til daglig skjer i vår forening. Stereotypene skaper et bilde av en forening som ikke hadde vært spesielt attraktiv å være medlem i – dersom de hadde stemt overens med virkeligheten.

Den typiske medlemsbedriften vår har færre enn 30 ansatte og de er opptatt av å sikre morgendagen for seg og sine ansatte. Det betyr at de må ha et marked for sine varer og tjenester, de må kunne rekruttere kompetent arbeidskraft og de må ha konkurransedyktige rammevilkår. Derfor er vi opptatt av helhetsbildet. Det var derfor Næringsforeningen på 1800-tallet engasjerte seg for å få bygget Jærbanen og Obrestad fyr, og det er derfor vi for 100 år siden var opptatt av å etablere Stavanger handelsgymnasium og det er derfor vi i dag er sterkt engasjert i Rogfast, E39, kompetansebygging og internasjonalisering – for å nevne noe.

 

Samarbeid

En typisk konferanse i regi av Næringsforeningen tar for seg aktuelle utfordringer. Et eksempel kan være ledelse og hvordan få bedriften til å fungere best mulig i alle ledd. Vi har rundt 120 konferanser i året på norsk, fra Ryfylke i nord til Dalane i sør. Over 11.000 deltar på disse konferansene, over 30 prosent er kvinner. Kvinneandelen i næringslivet skulle vi gjerne ønske var høyere, noe ressursgruppen 50/50 adresserer direkte. For øvrig har vi 25 ressursgrupper til, noen geografiske, som Sandnes, Jæren og Risavika, andre med et fag- og bransjefokus, som energi, bygg og anlegg. Vi samarbeider også bredt med en rekke aktører, både offentlige og private. Trainee Sørvest er et eksempel, som vi lanserte nå i høst sammen med Universitetet i Stavanger. Målet er å sikre regionen viktig kompetanse, gjennom å rekruttere nyutdannede toppkandidater. Et annet nytt eksempel er Fair Play Bygg Rogaland. Der har Næringsforeningens Ressursgruppe for håndverkere, sammen med LO Rogaland, tatt initiativet til å etablere en Fairplay-patrulje for å styrke innsatsen mot svart arbeid og andre former for arbeidskriminalitet.

En typisk dag i Næringsforeningen er også preget av vårt engasjement for internasjonalisering. Vi har velkomstkurs og over 50 årlige arrangement for expats og internasjonalt ansatte, for at disse skal trives og forhåpentligvis bli værende i regionen med sin uvurderlige kompetanse.

 

Unik posisjon

Når vi utvikler vår næringspolitikk, baserer det seg i stor grad på innspill fra våre medlemsbedrifter, ikke minst gjennom vårt nettverk med 26 ressursgrupper i hele regionen. Over 250 ledere og andre ressurspersoner jobber dugnad for fellesskapet i dette nettverket. Det gir oss en unik posisjon til å fange opp hvor skoen trykker og til å være grundige. Det som gjennomsyrer mye av vår næringspolitikk er at vi jobber for gode og forutsigbare rammevilkår, ikke minst i forhold til infrastruktur og kompetanse. Når vi løfter fram enkeltsaker, handler det om at de er prinsipielle eller viktige for fellesskapet. Vi jobber kontinuerlig politisk, men er ikke partipolitiske. Vi forholder oss i utgangspunktet helt likt til politisk ledelse og opposisjon i kommunene, i fylket eller på Stortinget – uansett hvem som har flertallet. Det er viktig for at vi skal kunne gjøre en så god jobb som mulig for regionen på vegne av våre medlemmer. Det gjør at vi har kraft til å sette en politisk dagsorden. Men det gjør også at vi noen ganger er kritiske og selvsagt blir kritisert – både saklig og langt mindre saklig. I den siste kategorien er når vi først og fremst framstilles som en lobbyorganisasjon som implisitt selger sine tjenester til høystbydende. Hadde det vært tilfelle, hadde vi aldri kunnet eksistere som den brede medlemsorganisasjonen vi er for både små og store virksomheter i Stavanger-regionen. Det er disse virksomhetene som sørger for at de fleste av oss har en jobb å gå til og at hjulene går rundt i samfunnet. Går det bra med disse virksomhetene, går det bra med de aller fleste av oss. Det er altså et bredt engasjement for fellesskapet, åpent og forutsigbart.

 

Andre liknende nyheter

Nasjonal konferanse om havbruk til havs

Alt ligger til rette for at Norge kan bli verdens ledende innen havbruk til havs, idet vi har en formidabel kystlinje tilrettelagt for oppdrett og ver…

Et nytt industrieventyr på Forus

Beyonder har utviklet sin egen, fremtidsrettede og bærekraftige battericelleteknologi. Nå skal de erobre verden med batterier basert på sagflis og san…

Forventer vekst i flytrafikken

Bedriftene i vår region forventer en vekst i både innenlands og utenlands flytrafikk i 2021 sammenlignet med i år, viser en undersøkelse gjort i samar…

© Næringsforeningen 2019-2020 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner