Etterlengtet endring i kraftskatten
Olje- og energiminister Tina Bru og næringsminister Iselin Nybø gjorde sine presentasjoner av statsbudsjettet hos Lyse på Mariero, onsdag formiddag.

Etterlengtet endring i kraftskatten

Regjeringen vil åpne for at kraftselskap kan utgiftsføre investeringskostnader umiddelbart, og ikke over lang tid slik dagens regler er. Det kan åpne for ny aktivitet.
07.oktober 2020 Ulf Rosenberg

– Vannkraftnæringen har et stort behov for fornyelse og investeringer, sier olje- og energiminister Tina Bru, som sammen med næringsminister Iselin Nybø gjorde sin presentasjon av statsbudsjettet hos Lyse på Mariero, onsdag formiddag.

Statsråden mener den nye ordningen vil fremme nye investeringer og oppgraderinger av kraftverk, siden det vil tilføre selskapene betydelig likviditet når de investerer. Forslaget innebærer at selskapene fra og med 2021 kan utgiftsføre hele kostnaden for nye investeringer samme år som investeringen gjøres. Etter gjeldende regelverk skal investeringene utgiftsføres gjennom avskrivninger og friinntekt over en periode på inntil 67 år. Endringen vil føre til at selskapene vil betale mindre skatt når de investerer, og blir dermed tilført betydelig likviditet. Dette kom fram da statsbudsjettet, og spesielt det som omhandler om energiområdet, ble lagt fram hos Lyse på Mariero onsdag formiddag.
Både olje- og energiminister Tina Bru og næringsminister Iselin Nybø var med på presentasjonen.
Kraftselskapene betaler en såkalt grunnrenteskatt på toppen av vanlig selskapsskatt på 22 prosent. Grunnrenteskatten er en særskatt på bruk av «gratis» naturressurser, fellesskapets eiendom, slik som olje eller rennende vann. Ekstraskatten gir et samlet skattetrykk på 59 prosent, slik at verdiene tilfaller fellesskapet. Det nye fradraget føres mot grunnrenteskatten, og gjør at selskapene får sine fradrag først, så kommer skatten til staten etter hvert.

Andre liknende nyheter

Lokale, tilstede og nær kundene

Siden 1999 har Erga Revisjon holdt til i en ærverdig villa i Jens Zetlitz gate. Nå har de etablert seg som et av de største uavhengige revisjonsselska…

John Dahle Skipshandel mottok Risavikaprisen

Fredag ble Risavikaprisen delt ut for åttende gang. Årets vinner ble John Dahle AS.

Vil vi egentlig gjøre noe for klimaet?

Vi kommer aldri til å lykkes med det grønne skiftet dersom vi unnlater å gripe de grønne mulighetene.

© Næringsforeningen 2019-2020 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner