«Få rauå i gir» for E 39
Kronikk

«Få rauå i gir» for E 39

«Få rauå i gir», sa Bjørn Risa til Aftenbladet, og siktet til alle de regionale infrastrukturprosjektene som av ulike grunner har stoppet opp. Det regionale politiske «opprøret» som forhåpentligvis fører til at samferdselsministeren likevel må godkjenne oppstart av E 39-strekningen Hove-Osli er en god start.
17.februar 2021 Av Harald Minge, administrerende direktør i Næringsforeningen

Torsdag morgen klokken ni bør du følge med på Næringsforeningens daglige TV-sending. Da skal vi snakke om det politiske «opprøret» hvor forhåpentligvis Ap, Frp og Senterpartiet klarer å skjære gjennom på stortinget for å få i gang E 39-strekningen Hove-Osli. Viljen til å overkjøre samferdselsministeren er stor. Riktignok er vi inne i et valgår som innebærer den oppskriftsmessige småkranglingen mellom de tre partiene om hvem som vil dette mest og hvem som tok initiativet først. Det er forståelig at alle partiene vil innkassere mest mulig av den politiske gevinsten, men det aller viktigste er den helt nødvendige kraftsamlingen som er nødvendig for å få dette til. Det fortjener en region som er sulteforet på veiprosjekter.

 

Bjørn Risa fra Jæren, hvor de kaller en spade for en gravemaskin, fant ordene vi alle lette etter. Politisk somling – både regionalt og nasjonalt kan kaste hundrevis av arbeidsfolk i entreprenørselskapene ut i ledighet. Det ferske avslaget fra samferdselsministeren om oppstart av det allerede finansierte og regulerte prosjektet Hove-Osli er skandaløst. Statsråden viser til at han må avvente prioritering i Nasjonal Transportplan (NTP). La oss minne hverandre på at hele prosjektet Hove Ålgård er prioritert allerede to tidligere NTP allerede to ganger. Stortinget og samferdselsministeren har og gitt sin tilslutning til prosjektet i forbindelse med behandling av bymiljøavtalen. 16. desember satt Hareide underskriften sin på avtalen hvor dette prosjektet er en viktig del. Som alle oss andre, må Hareide nå «få rauå i gir».

 

Prosjektet er altså ferdig regulert, og prosjektert. Stortinget åpnet i forbindelse med Statsbudsjettet at dette prosjektet kunne igangsettes. Hvis vegvesenet får klarsignal så står de klare til å gå i gang med konkurransegrunnlaget. Det betyr at anbudet kan være ute før sommeren, hvis nevnte kroppsdel settes i første gir. Kostnadsrammen er satt til 550 millioner kroner. Styringsgruppen i bymiljøpakken er villige til å prioritere prosjektet.

 

Vi har holdt på en god stund med dette allerede. Prosjektet ble først vedtatt i 2009 i forbindelse med behandling av Nasjonal transportplan 2010-2018. Det har med andre ord ligget i loopen nå i 11 år! Planprogrammet ble vedtatt i 2010!! Strekningen er delvis finansiert av stat og bompenger. Statens andel er i rundt av 40% på strekningen Hove – Ålgård, resten betaler vi selv. Men regnestykket er ikke så enkelt, vi må betale 25% moms på prosjektet, så tar Staten nesten like mye som den gir.

 

De siste årene har vært et mørkt kapittel for bygging av infrastruktur i Stavanger-regionen. Situasjonen var ekstremt vanskelig allerede før korona. Alt i januar i fjor var de de gule lysene på anleggsmaskinene i ferd med å slukkes. Endelig blinker et rødt lys for politikerne og hele regionen. 

 

Realiteten er følgende: Samferdselsprosjekter for milliarder av kroner er forsinket og utsatt grunnet en miks av sendrektig politisk behandling, kostnadssprekker og omorganisering i Vegvesenet og i fylkeskommunen.  Tilbake i 2016 ble det nemlig varslet investeringer for minst 50 milliarder kroner i løpet av de neste fire årene innenfor bygg og anlegg. Dette skulle generere flere tusen arbeids­plasser i en bransje som sysselsetter én av ti arbeidsfolk i vår region. En rekke av prosjektene, ikke minst innenfor eiendom, har også blitt gjennomført etter planen og har vært med på å hjelpe regionen gjennom de tøffe årene etter oljenedturen i 2014.

 

De aller største av samferdselsprosjektene som er bygd har vært Ryfast og Eiganestunnelen, som allerede var godt i gang i 2016. Utenom dette gigantprosjektet er det imidlertid få av de store varslede samferdselsprosjektene som har vært i nærheten å levere som forventet. 

 

Bymiljøpakken skulle investere for 22 milliarder kroner i ny sykkelstamvei, bussveien, Transportkorridor Vest, E39 Smiene-Harestad og E39 Hove-Ålgård – for å nevne noe. Allerede skulle det vært bygget for mye mer enn dagens status. 

 

Først lot behandlingen i Stortinget vente på seg, så har planleggingen tatt tid og vært komplisert, ikke minst på grunn av behovet for kostnadskutt. På toppen av dette gikk det et helt valgår med en uavklart situasjon i styringsgruppen på grunn av bompengespørsmålet. 

 

Rogfast var vi i alle fall bombesikre på at skulle være godt i gang lenge før kalenderen viste 2020. Saken tok riktignok sin tid gjennom Stortinget, men da den aller første salven ble fyrt av på Bokn i januar 2018 regnet vi med at landets mest samfunnsøkonomisk lønnsomme samferdselsprosjekt skulle realiseres. Den gang ei. Heldigvis, men sterkt forsinket, kommer dette nå.

 

På toppen av det hele har fylkeskommunen overtatt ansvaret for fylkesveiene, herunder utredning, planlegging, bygging, forvaltning, drift og vedlikehold. Det tar lang tid å få på plass nye medarbeidere, de fleste av dem overført fra Vegvesenet. Det har ikke gått på skinner, for å si det mildt. Det har også ført til utsettelser og forsinkelser av en rekke større og mindre prosjekter. 

 

Tilbake står anleggsselskapene og deres tusenvis av ansatte, som helt siden 2016 har forberedt seg for å kunne ta på seg alle de store samferdselsprosjektene. Nå risikerer disse permitteringer og oppsigelser. Vi risikerer følgelig at de ikke vil være i stand til å kunne ta på seg oppdragene når de en gang kommer. 

 

Tilbake står vi som region med skjegget i postkassen uten å få realisert samferdselsprosjekt som skal styrke vår konkurransekraft og hjelpe oss på vei mot å nå klimamålene. 

 

Kanskje det nå er på tide med en samling i bånn? Kanskje det er på tide at hele regionen, med Storting og regjering med på laget, står sammen og gjør alt vi kan for at vi kan begynne å grave. Alternativet vil tære kraftig på den politiske troverdigheten både til regjeringen, Stortinget og lokale folkevalgte.

 

Det tærer på de flotte og dyktige lederne hos våre medlemsbedrifter i entreprenørbransjen. Å drive ledelse med så stor uforutsigbarhet er ekstremt krevende og frustrerende. Rundt neste hjørne lurer faren for oppsigelser og permitteringer. Og siden oppdragsmengde er så liten er konkurransen om selv de små oppdragene stor. Bra for utbygger som får lavere pris, men marginene for næringen blir mindre og mindre.

 

For at disse skal få nok å gjøre de neste årene må vi alle få «rauå i gir».

 

Andre liknende nyheter

Olje i hundre – halvveis

Vi kan i 2021 markere at det er 50 år siden den første oljeproduserende brønnen ble åpnet på norsk sokkel på Ekofisk. Det var riktignok prøveproduksjo…

Muligheter - en gedigen suksess

1400 deltakere fra hele rogaland deltok på åpningen av Muligheter. Hvert møte trekker rundt 1000 deltakere i snitt, for å vise mulighetene til arbeids…

Politiet advarer mot dataangrep

Enda et nytt dataangrep har rammet større bedrift i regionen. Sør-Vest politidistrikt går derfor ut med en oppfordring til alle Næringsforeningens med…

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner