Felles innsats for felles fremtid
Kronikk

Felles innsats for felles fremtid

Tiltakspakken regjeringen la frem i dag har vært etterlengtet og svært nødvendig. Uten denne krisepakken ville fremtiden til mange små og mellomstore bedrifter sett beksvart ut. Nå må vi se fremover og forberede oss på neste steg som skal ta oss ut av krisen.

Regjeringen la sammen med partene i arbeidslivet frem en ordning for kontantstøtte for næringslivet i dag. Næringsforeningen i Stavanger-regionen har tatt til orde for en slik ordning, og den kommer nå. Omsetningen til mange har bokstavelig talt forsvunnet over natten. Dette er bra, det er presis og god medisinering basert på diagnosen våre medlemmer har stilt i vår omfattende medlemsundersøkelse. Ordningen skal kompensere bedrifter for inntektsbortfall. Denne ordningen svarer godt på de mest akutte problemene, men det er behov for å tenke på neste trekk. Neste krisepakke eller tiltak for å sikre et fortsatt robust næringsliv. Tiltakene som er på plass eller innføres i disse dager er nærmest å betrakte som førstehjelp for bedriftene. Neste må være behandling og rehabilitering, for å bruke medisinskterminologi.  

 

Stavanger-regionen er mest utsatt i landet siden vi har den doble effekten av fallet i oljeprisen og koronapandemien. De siste ledighetstallene er dramatiske, operatørene varsler reduksjon i investeringer og vedlikeholdsarbeid. Vi kan stå foran masseoppsigelser i vår viktigste næring. Derfor er det viktig med gode rammebetingelser for olje og gass, men også en framskynding av viktige fremtidsprosjekter som havvind og karbonfangt og lagring. Også innenfor havbruksnæringen finnes det gryteklare innovasjonsprosjekter som kan iverksettes, og som i stor grad handler om å flytte næringen til hav.

 

Det som er viktig fremover er å få gang på næringslivet igjen, trygge arbeidsplasser og skape aktivitet. Da viser all tidligere erfaring fra oljekrisen, finanskrisen og andre kriser at blant de mest effektive motkonjunkturtiltakene vi kan ha, er store offentlig byggeprosjekt. Veier, tuneller og bygg som sysselsetter mange hender når det skal bygges, og når de er ferdige, kommer hele fellesskapet til gode.

 

Samtidig som Staten må ta og tar et særlig ansvar, så kan vi også gjøre noe. Vi kan og må fortsette å bidra i dugnaden. Særlig i neste fase. Den enkle overskriften for oss alle bør være: kjøp lokalt, regionalt og nasjonalt. Handle Norsk! Slik kan vi som bedrifter og privatpersoner, gjennom våre innkjøp og valg, bidra i veldig stor grad til å trygge både vår egen og naboens arbeidsplass. Da kan disse enkle forslagene være en start:

  • Kutt ut mest mulig netthandel fra utlandet.
  • Kjøp norskproduserte varer og tjenester.
  • Bruk lokale, regionale og nasjonale firma.
  • Bruk feriepengene i Norge og gjerne i regionen.
  • Handle Norsk.
  • Når restriksjonene blir hevet, spis middag(er) på en restaurant, kafe og ta byen, regionen og landet tilbake.

 

Vi bidrar hver eneste dag i en nasjonal-dugnad gjennom smitteverntiltakene. Nå fortsetter dugnaden med å sikre norske arbeidsplasser og bedrifter og vi må alle bidra. Mandag klokken ni blir dette for øvrig temaet i Næringsforeningens TV-sending. Da kommer Atle Eide, Tor Arnesen og Frank Emil Moen for å snakke om utfordringene og mulighetene i industrien. 

 

Andre liknende nyheter

Lokale nykommere på børsen

Tre, spennende lokale selskaper har «gått på børs» i løpet av 2020. Kraft Bank, Zaptech og Nordic Unmanned. Hver på sitt vis representerer de teknolog…

Hei jeg heter Andreas, og jeg er en dårlig taper

Jeg har blitt advart. Dette er kronikken jeg ikke må finne på å skrive. Gode kolleger, familie og venner har helt sikkert rett; jeg kommer til å frams…

Forvalter historie og fremtid 

I følge den kinesiske kalenderen, har vi lagt bak oss rottens år. I 2021 er det tid for oksen igjen – et år for styrke, flid, besluttsomhet og pålitel…

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner