Flytrafikken nærmer seg normalen
Anette Sigmundstad er direktør ved Stavanger lufthavn, Sola. Hun forventer et økende klima- og miljøengasjement hos de næringsreisende i årene som kommer. Foto: Henrik Moksnes

Flytrafikken nærmer seg normalen

Næringstrafikken i luften nærmer seg gradvis normalen, og de flyreisende blir stadig mer miljøbevisste. Dette er blant hovedkonklusjonene i årets reisevaneundersøkelse for luftfarten.
19.januar 2023 Tekst: Frode Berge

Rutetilbudet på Stavanger lufthavn er svært viktig for næringslivet, og for attraktiviteten til Stavanger-regionen. Vi er en internasjonalt orientert region, og bedriftene forventer et rutetilbud som raskt og effektivt tar dem til de viktigste destinasjonene og hub-ene i Europa.

Avinor jobber systematisk ovenfor flyselskapene for å fremme Stavanger lufthavn som en god destinasjon. Aktiv utbygging av en god og framtidsrettet infrastruktur på flyplassen er en viktig del av arbeidet.

Stavanger lufthavn, Sola virker å ha ristet av seg ettervirkningene av koronapandemien. Avinor og Næringsforeningens undersøkelse om næringstrafikken gir grunn til å forvente en forsiktig økning i reiseaktiviteten i 2023.

Oppdatert kunnskap om næringslivets planer, behov og forventninger, er avgjørende for at Avinor skal kunne en gjøre en god jobb. Derfor utarbeider selskapet, i samarbeid med Næringsforeningen, en årlig, omfattende, reisevaneundersøkelse rettet mot næringslivet.

Tilbakemeldinger

  • Årets undersøkelse er den andre i rekken. Den er basert på tilbakemeldinger fra 280 lokale bedrifter, og har følgende hovedkonklusjoner:
  • Bedriftene forventer en svak økning i det totale reiseomfanget i 2023.
  • En del av reisingen vil bli erstattet av videokonferanser.
  • Rundt en tredjedel av respondentene regner med at reiseaktiviteten i 2023 er tilbake på nivået før koronapandemien.
  • Oslo og Bergen er fortsatt de største destinasjonene innenriks.
  • København, Amsterdam, London og Aberdeen er de største internasjonale destinasjonene.
  • Amsterdam, København og Oslo er fortsatt de viktigste hub-ene for reisende fra Stavanger.
  • Rutenettverket og billettpriser er de viktigste faktorene som på virker reiseomfanget.
  • Reisetid- og kostnader er de største hindrene for å foreta flyreiser. Koronapandemien er ikke lenger en problemstilling.

Nesten halvparten av de forretningsreisende har et bevisst forhold til klima og miljøkonsekvenser av å reise med fly.

Nyttig informasjon
Anette Sigmundstad er direktør ved Stavanger lufthavn. For henne utgjør undersøkelsen et nyttig kunnskapsgrunnlag.

– Tilbakemeldingene fra næringslivet er at det nå er tidsbruk og kostnader som påvirker reisevirksomheten mest, og ikke pandemien. For oss er det positivt å se at det alt i alt planlegges for noe høyere reiseaktivitet neste år, både til og fra Stavanger, sier Sigmundstad.

Det å kunne tilby ruter med god frekvens til attraktive destinasjoner og hub-er vil alltid være avgjørende for attraktiviteten til en flyplass.

– Derfor var det svært positivt at Lufthansa gjenopptok ruten til Frankfurt i vår. Dette er en av de viktigste hub-ene i Europa. Arbeidet med å legge til rette for at flere flyselskaper etablerer, og viderefører, ruter til Stavanger må foregå kontinuerlig. Private og offentlige aktører i regionen må dra lasset sammen.

Sigmundstad poengterer at det i årets undersøkelse for første gang er stilt spørsmål om bevissthet rundt klima og miljø. Det viser seg at nesten halvparten av bedriftene har en klar politikk for å bidra til bedre miljø, og lavere klimautslipp.

– Det er grunn til å forvente at denne andelen vil øke i årene som kommer. Dette understreker behovet for å fortsette utbyggingen av en klima- og miljøvennlig flyplass på Sola. I tillegg underbygger tilbakemeldingene fra næringslivet grunnlaget for et utslippsfritt flytilbud. Her i Stavanger jobber gode krefter med sikte på å få etablert en helelektrisk flyrute mellom Stavanger og Bergen i 2026. Det hadde vært fantastisk om vi lykkes med dette, avslutter lufthavndirektør Anette Sigmundstad.

Fakta:
For andre året på rad gjennomførte Avinor Stavanger lufthavn og Næringsforeningen i Stavanger-regionen en undersøkelse om flyreisevanene blant bedrifter i regionen. Her ble reisemønstre og holdninger/forventninger til framtidig flyreiseaktivitet for 280 bedrifter og virksomheter kartlagt. Undersøkelsen ble også gjennomført for Oslo, Bergen og Trondheim, og vil bli gjentatt også de kommende årene.

Andre liknende nyheter

Energihovedstaden: Dette blir viktig fremover!

Aktører fra næringslivet kom med klare oppfordringer til politikere i salen på Energihovedstadkonferansen 2023. Stabile rammebetingelser er Norges all…

– Vi har ligget bakpå

Den største utfordringen med å etablere fremtidsrettet kraftkrevende industri i Rogaland, er tilgangen på strøm. Vi har vært bakpå, sier administreren…

Sammen for utbygging av E39

Næringsforeningene i Stavanger-regionen, Kristiansands-regionen og Lister har samlet ordførerne mellom Stavanger og Kristiansand, samt fylkeskommunene…

© Næringsforeningen 2019-2023 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner