Fortsatt høy arbeidsledighet
Forventningen er vel at ledigheten vil holde seg på et høyt nivå gjennom 2021, og at den sakte, men sikkert, går nedover fram mot sommeren og utover høsten. Foto: Henrik Moksnes/Bitmap

Fortsatt høy arbeidsledighet

Ett år etter den første nedsteningen og lav oljepris er arbeidsledigheten fortsatt høy i regionen og det vil den trolig være en stund fremover.
06.april 2021 Av Lars Idar Waage

Gjennom det siste året har Rogaland vært gjennom en periode med høy ledighet, spesielt fra mars og utover våren 2020. Frem mot årskiftet og vinteren 2021 har det derimot vært en bedring i arbeidsmarkedet.

– Samtidig er ledigheten fortsatt høy, og vi vil ikke være tilbake på ledighetsnivået vi hadde før koronapandemien i løpet av dette året, sier Merethe Prytz Haftorsen, direktør i NAV Rogaland.

Hun og NAV har hatt det travelt i den krevende perioden, da høy ledighet gir økt arbeidspress innenfor alle NAV sine tjenester.

– Heldigvis har vi dyktige medarbeidere som er fleksible og står på hver dag for å sikre at folk får pengene de har krav på, og den oppfølgingen de har behov for, sier hun.

 

Digitalisering

Allerede før korona hadde NAV utviklet gode digitale verktøy for brukerne av NAVs tjenester og medarbeiderne i NAV. Under koronapandemien har det blitt økt bruk og bevissthet rundt effektiv bruk av digitale arbeidsverktøy.

– Internt har Microsoft 365 og særlig økt bruk av Teams laget nye samhandlingsstrukturer. Gjennom disse verktøyene har det blitt enklere og mer effektivt å dele informasjon og kunnskap. Det har også hatt en positiv effekt på delingskulturen.

Digitale møter gjelder ikke bare internt, men også mellom medarbeidere og brukere.

– Vi treffer folk fortsatt fysisk og via telefon, men nå er video brukt i større grad enn tidligere, sier Haftorsen.

Regionsdirektøren tror ikke ledigheten vil komme ned på gamle nivåer raskt. Situasjonen er usikker og henger sammen med smittevernstiltak, smitteutvikling og vaksinering.

– Forventningen er vel at ledigheten vil holde seg på et høyt nivå gjennom 2021, og at den sakte, men sikkert, går nedover fram mot sommeren og utover høsten.

 

Utdanning nøkkelen

Det å stå utenfor arbeidslivet er en krevende og vanskelig situasjon for den enkelte, og det er viktig med ulike møteplasser for å holde motivasjon og arbeidshåpet oppe. Flere aktører er med på opplegg som skal dekke dette behovet, som for eksempel prosjektet Muligheter. Haftorsen mener det fortsatt vil være behov for denne type tiltak utover høsten.

– Et høyt nivå med ulike tiltak er viktig i tider med høy ledighet. Det øker muligheten for de som står utenfor til å komme i arbeid.

– Hvor viktig blir utdanning fremover?

– Å synliggjøre hvilke muligheter som finnes innenfor utdanning blir også viktig framover. NAV begynte tidlig et målrettet arbeid med å anbefale arbeidssøkere
til å vurdere utdanning. Med dagens ledighetssituasjon, er utdanning et klokt valg. Næringer som har mangel på arbeidskraft, er næringer med krav til formell kompetanse.

I tillegg til ulike tiltak er samarbeidet med næringslivet viktigere og viktigere. Spesielt å knytte tettere kontakt til de delene av næringslivet som fortsatt har behov for mer arbeidskraft.

– For NAV blir det viktig å styrke samarbeidet med bedrifter som trenger arbeidskraft og som brenner for inkludering på arbeidsmarkedet. Regjeringen satser tungt på arbeidsmarkedstiltak, og de beste resultatene får vi i samarbeid med bedriftene.​

Andre liknende nyheter

Offentlig sektor som innovasjonsmotor

Hvert år kjøper det offentlige inn varer og tjenester for nærmere 600 millarder kroner. Å bruke en større andel av disse milliardene til å etterspørre…

Smir så lenge stålet varmer

Han trives minst like godt i produksjonshallen som bak tegnebrettet på kontoret, og karakteriserer sine ansatte som venner. Svein Westlund Kristiansen…

Dårlig ledelse?

En tredjedel av norske medarbeidere sier at de har ledere som er så dårlige, at disse står i veien for at medarbeiderne kan gjøre en god jobb. Men, er…

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner