Forventer vekst i flytrafikken

Forventer vekst i flytrafikken

Bedriftene i vår region forventer en vekst i både innenlands og utenlands flytrafikk i 2021 sammenlignet med i år, viser en undersøkelse gjort i samarbeid mellom Avinor og Næringsforeningen.
26.juni 2020 Av Lars Idar Waage

Undersøkelsen som ble utført blant medlemsbedriftene i Næringsforeningen viser også at Oslo er den viktigste innenlandsdestinasjonen fra Stavanger, med Bergen på andreplass. For utenlandstrafikken er det København som troner øverst, etterfulgt av London og Amsterdam.

– Det er interessant å se at regionsundersøkelsen indikerer at forretningstrafikken ved Stavanger lufthavn Sola skal øke i 2021 sammenliknet med år 2020, og dette gjelder både for innland og utland. Samtidig antyder undersøkelsen en nedgang i forretningstrafikken i 2021 sammenliknet med 2019, og dette er i tråd med prognoser om at det kan ta flere år før flytrafikken normaliserer seg igjen etter Covid-19 pandemien, forklarer Filip Aven, seniorrådgiver og ruteutvikler ved Avinor Sola.

På kort sikt synes gjeldende reiserestriksjoner å være begrensende på flytrafikken ved Stavanger lufthavn Sola, og usikkerheten rundt dette preger også regionsundersøkelsen.

Hovedfunnene i regionsundersøkelsen er delt med flyselskapene. Flytrafikken ved Stavanger lufthavn Sola falt betraktelig i mars 2020 som følge av Covid-19 restriksjonene. Imidlertid viser trafikktall at trafikken har økt igjen siden bunnen i mars 2020, men at trafikken fremdeles er lavere enn på samme tid i fjor.
–For Avinor på Sola er det ønskelig å få tilbake flere av flyrutene ved lufthavnen etter hvert som etterspørselen øker i markedet. Liknende regionsundersøkelser kan også være aktuelt ved andre av Avinors større lufthavner i Norge, sier ruteutvikleren.

 

Filip Aven, seniorrådgiver og ruteutvikler ved Avinor Sola.

Han er godt fornøyd med gjennomføringen av regionsundersøkelsen i samarbeid med Næringsforeningen, der det kom inn 360 svar.

– Regionsundersøkelsen er fra bedrifter i forskjellige bransjer og ulike størrelser, og det kan være aktuelt med ny regionsundersøkelse på et senere tidspunkt for å kartlegge nærmere utvikling innenfor forretningstrafikken. I tillegg til arbeid med forretningstrafikk har vi i Avinor Sola også fokus på andre trafikksegmenter som innkommende fritidstrafikk, for til sammen å sikre mest mulig robuste flyruter etter hvert som flytrafikken normaliserer seg, avslutter Aven.

 

Andre liknende nyheter

Smir så lenge stålet varmer

Han trives minst like godt i produksjonshallen som bak tegnebrettet på kontoret, og karakteriserer sine ansatte som venner. Svein Westlund Kristiansen…

Dårlig ledelse?

En tredjedel av norske medarbeidere sier at de har ledere som er så dårlige, at disse står i veien for at medarbeiderne kan gjøre en god jobb. Men, er…

Regionen taper terreng i luften 

Lufttrafikken til utlandet fra de fire største byene i Norge, har tatt vidt forskjellige retninger de siste årene. Bergen og Oslo har tatt av - Stavan…

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner